dinsdag 30 april 2013

Treffend Sprekend - april 2013

20130428
Wie wandelt haast zich niet. Hij kent even geen zorgen en verheugt zich. Hij laat bij voorkeur gebeuren wat gebeurt. Nu eens ontmoet hij deze dan weer gene. Vrijelijk richt hij de blik rond, omhoog en omlaag. Hij beschouwt nader waarin hij zin heeft maar ziet vooral af van moeite die vermoeidheid zou brengen. Hij vertreedt zich slechts en flaneert in enen. Rome lijkt voor dergelijk wandelen gebouwd en Rome bekroont in dezen alle andere steden: het hoofd van de wereld (caput mundi), kortweg de Stad (Urbs).
In Rome telt niet de tijd, maar de eeuwigheid (urbs aeterna)  ...
Muziek als echo van eeuwigheid. Het verheugt het hart en verkwikt de ziel. In verklanking roept het de vermoede verhoudingen in de kosmos op die ook versteend in architectuur zijn aan te treffen.  ..
Kortom: laat de tijd de tijd, het is de eeuwigheid die blijft.  ...
Architect Alberti (1404-1472) beschreef op basis van een studie naar de ruïnes van hun tempels en die van de latere Romeinse tempels het ideale grondplan en de ideale verhoudingen van bouwwerken. Door volgens aloude principes te bouwen, creëerde men een besef van continuïteit met het verleden en, niet onbelangrijk, bouwde men werkelijk volgens een sacraal, gewijd bouwplan.
Rome door de ogen van Antoine Bodar - 2012

20130427
In de wereld van het voetbal is er slechts één geheim: ik heb de bal of ik heb hem niet. Barcelona heeft ervoor gekozen om de bal te hebben, hoewel het anderen is toegestaan hem niet te willen. En als we de bal niet hebben, dan moeten we hem terugkrijgen, omdat we hem nodig hebben.  ...
Na het winnen van de 6e prijs van het seizoen liet Guardiola voor zijn speles t-shirts drukken met de tekst: Alles gewonnen, nog alles te winnen.  ..
Geïnspireerd door Cruijff en (ja ja) Van Gaal koos Guardiola voor voetbal met een verbluffend hoge moeilijkheidsgraad, voetbal op de helft van de tegenstander, voetbal met ragfijne combinaties als fundament. Het leven heeft me dit gegund, zie Guardiola na zijn laatste wedstrijd als trainer van Barcelona. ...
Beter dan dit wordt het niet meer, en mooier evenmin. Wat we hebben gezien gezien, was niets minder dan een wonder.
Paul Onkenhout over Barcelona en Guardiola.

20130420
Het is geen lach van humor, maar wel een lach van bevrijding. Michels had niks met het Engelse kick and rush voetbal, van die lange, hoge ballen naar voren. De lucht is voor de de Ka-El-Em zei hij dan. Voor een interland tegen Denemarken vroegen de journalisten wat hij van de tegenstander kon zeggen. Ze hingen aan zijn lippen en verwachtten een analyse. Michels keek strak en zei: Ze speuluh in het wit. Die machtig mooie twinkeling in z’n ogen. Grandioos.

20130420
Een pessimist ziet een probleem bij elke kans en optimist ziet in elk probleem een kans.
Dijsselbloem probeert de eurocrisis te relativeren door Winston Churchill te citeren

20130420
Compromis:
Hoezo compromis? Heb ik dan geen gelijk?
Compromis: een regeling waardoor mensen die niet kunnen krijgen wat ze willen bereiken zorgen dat anderen dat ook niet krijgen. (D.C.)
Het sluiten van een compromis geeft de verliezer de illusie van een overwinning. (C.Schouwenaars)
Een compromis is een goede paraplu maar een armzalig deken. (Marc Galle)
Een compromis is de eerlijkste manier om iedereen ontevreden te stellen. (A.Pola)
Alleen de naïevelingen geloven dat de waarheid in het midden ligt; in het midden liggen de compromissen, de gecastreerde waarheden. (G.Van den Berghe)
Conservatief:
iemand die iets wil bewaren dat hij al kwijt is. (G.Durnez)
Democratie:
Is georganiseerd wantrouwen. (Jan Blokker)
Democratie is als een vlot. Het zinkt niet, maar je hebt wel altijd natte voeten (Russell Long)
Democratie is een proces waarin de mensen vrij zijn om de man te kiezen die van alles de schuld gaat krijgen. (L.J.Peter)
Diplomatie:
De kunst met 100 woorden te verzwijgen wat men met één woord zou kunnen zeggen. (S.J.Perse)
Econoom:
Een econoom is iemand die alle antwoorden kent op de vragen van vorig jaar, (Orben)
Een econoom is iemand die het beter weet dan een andere econoom. (M.Helder)
Eenvoud:
Eenvoud is onuitputtelijk. (Krishnamurti)
Enquête:
Straks blijkt uit een enquête dat er in ons land evenveel getrouwde mannen als vrouwen zijn. (Toon Verhoeven)
Fantasie:
Alleen mensen zonder fantasie vluchten in de realiteit.
Fantasie is belangrijker dan weten, want het weten is begrensd. (Einstein)
Fantasie is een mensenrecht. (Tolkien)
Geweten:
Vele mensen verwarren een korte termijngeheugen met een zuiver geweten. (Larson)
Grap:
De leukste grappen zijn de grappen die niet zijn bedacht. Maar bedenk die maar eens. (H.Finkers)
Orde:
Orde is wanorde waaraan men gewend geraakt is. (R.Lembke)
Pessimist:
iemand die over lawaai klaagt, als het geluk bij hem aanklopt.
Politicus:
Man die het tegendeel bedoelt van wat ie ten onrechte heeft willen ontkennen en het dan toch maar bevestigt onder voorbehoud. (Fons Jansen)
Een politicus is een evenwichtskunstenaar. Hij behoudt zijn evenwicht door het tegenovergestelde te doen van wat hij zegt. (Barrès)
Politiek is vloeibare geschiedenis, geschiedenis is gestolde politiek. (Harry Mulisch)
Vandaag:
Vandaag is morgen alweer gisteren
Verandering:
Elke verandering is geen verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering.
Vooruitgang:
Vooruitgang is van twee oplossingen de andere kiezen. (P.Theys)
Werken:
Werken is de laatste toevlucht van mensen die niets beters te doen hebben.
Werken is een vorm van zenuwachtigheid. (Don Herald)

20130420
A minute ago, this moment was the future
A minute from now, everything could change.

20130420
Het koningslied is een op bombastische piano en orkestklanken gedragen orgie van kromme zinnen en spuuglelijk Nederlands. ... Omdat al die ingestuurde en 'gedroomde' tekstvondsten van het volk er in moesten verwerkt, natuurlijk. Alsof je in de keuken vanzelf iets lekkers krijgt als iedereen maar wat in de pan kiepert.
Robert van Gijssel
Na het intro van Carel Kraayenhof kan het nog alle kanten op met het Koningslied, maar het verzamelende artiestendom heeft nog niet ingezet, of je moet je uit alle macht vastklampen aan je stoel om niet met je kop tegen de muur te gaan bonken. Zin na zin wordt je zelfrespect als Nederlands staatsburger ondergraven, tot er niets meer van over is: je bent een vreemdeling geworden voor jezelf. ... Dit is ronduit ontwrichtend, Lees de tekst drie keer achter elkaar en je wankelt. ... Op zoiets is niemand voorbereid. Het overvalt je en drukt de adamsappel achter je ogen.
Bert Wagendorp
Ik zeg nee tegen wakker stampot eten met drie vingers in de lucht. Uit protest tegen het zwakzinnige  koningslied treed ik bij dezen af als Nederlands onderdaan.
Sylivia Witteman

20130414
Brahms heeft net als Bach iets onafwendbaars. 
Zo moet het zijn, het kon niet anders.
Ivo Jansen

20130413
Happiness is a journey, not a destination
Pinterest

20130413
Relax:
You are enough,
You have enough,
You do enough!
Pinterest

20130413
If you don’t go after what you want, you’ll never have it.
If you don’t ask, the answer is always no.
If you don’t step forward, you’re always in the same place.
Pinterest

20130413
Weet je als je zeven bent, dan komt alles binnen. En het moet een plek krijgen. Dat lukt nou weer niet, omdat je maar zeven bent. je snapt het wel, maar je begrijpt het niet. Je begrijpt het wel, maar je snapt het niet.
Je hebt het gevoel dat er elk moment iets heftigs kan gebeuren. Maar er gebeurt niks en toch blijven ze lezen. Oh, wat gaat er nou gebeuren. Het bouwt op, maar er komt geen verlossing geen bevrediging.
Uitzending over het boek “Boven is het stil” van Gerbrand Bakker. Eerste deel gaat over zijn broertje die verdronken is toen hij zeven was.

20130413
Ze was altijd blij dat haar schoolagenda haar veilig over de officiële jaarwisseling heen hielp. Gewoon bladzijde omslaan, zonder countdown en getinkel van champagneglazen.  .. Nee, deze kinderen hier leken haar geen diamanten op de kroon van de evolutie. Ontwikkeling was iets anders dan groei. Dat kwalitatieve en kwantitatieve verandering verregaand onafhankelijk van elkaar plaatsvonden, werd hier schrikbarend duidelijk gedemonstreerd.  ...  Die lieten zich nog intimideren door de rode pen van de leraar. Dat dwaze instrument van schijnbare grenzelose macht.  ....
Creativiteit was niet te meten, niet te bewijzen, dus niet-bestaand. Een hersenschim waar mislukkelingen zich aan vastklampten. Wie niets kon, was tenminste creatief. ..
Elk levend wezen nam de leefruimte van een ander weg. Waar een lichaam was, was geen plaats voor een ander. .. Er bestond geen natuurlijk evenwicht. De stofkringloop, waardoor alles in evenwicht bleef, ontstond alleen door het ontbreken van evenwicht. De zon, die elke dag opging. Een geweldig energieverval dat ons in leven hield. Evenwicht, dat was het einde, de dood. ...
Wie een langere nek heeft leeft ook langer. En hoe langer je overleeft, des te groter is ook de kans dat je erin slaagt je voor te planten. .... Allemaal proberen we bij de moeilijk bereikbare vruchten te komen, bij de vruchten die bijzonder hoog hangen. Je moet een doel voor ogen hebben. Dan is training alles. De giraf heeft zijn lange nek gekregen omdat hij hem altijd naar nog hogere bladeren heeft uitgerekt en zijn nek geleidelijk langer werd door die hardnekkige inspanning, door die onverstoorbare gewoonte, zoals wij spieren krijgen als we sport beoefenen. Het leven is rekken en strekken.
Het boekt eindigt met het verhaal over de struisvogels, die beschikken over het verstopinstinct.
Judith Schalansky - De lessen van mevrouw Lohmark

20130413
Coffee doesn't ask silly questions. Coffee understands
Pinterest

20130413
Een heer die goedbedoeld en zeer beslist een oud blind vrouwtje helpt oversteken, terwijl zij helemaal niet naar de overkant wil.
Schrijfster Esther Gerritsen over humor

20130413
Vooruitgang in computers, betekent dat je steeds moeilijker bij je verleden kunt
Thomas van Luyn n.a.v. een niet te openen oud bestand

20130413
The typewriter is a forward motion machine, hij wil vooruit. En juist die combinatie van concentratie op de juiste formulering, die af moet, en het feit dat je geabsorbeerd bent door dat naar voor karren in de richting waarin de zin  gaat, maakt dat je heel erg in het moment zit, alsof je een muziekinstrument bespeelt. Daarna tik ik alles over op de computer voor de uitgever. ...
In de jaren daarvoor was er meer afstand. Maar dat vergaf ik hem. In the mind was de vriendschap er altijd.   ...
Hij vond dat hij er niet goed in was, het leven. Ik ben ook niet zo’n geweldige held op het gebied van het leven, maar hij vond dat niets was geworden wat hij ervan had gehoopt. ..
Martin kon alleen een beetje vrede hebben met zichzelf en de wereld als hij er een stukje van maakte. Die twee uur per dag stil zitten was maximaal.  De rest van de dag was: onrust, zorgen over van alles, nerveus gepieker, en dat dan proberen op te lossen met wat hijzelf altijd ‘cadeautjes’ noemde om zichzelf en anderen te tracteren.  ..
Als je gelukt laat afhangen van wat je waard bent in de ogen van anderen, kom je bedrogen uit. ... Succes en falen, ups en downs - als je dat allemaal heel serieus gaat nemen, word je gek. Je moet het leven niet te persoonlijk opvatten. .... Ik heb een pesthekel aan competitie. Daarom ben ik gaan schrijven. Een boek is per definitie geen wedstrijd, want je maakt iets waarvan er maar één is. ...
Ik geloof niet dat ik me hoef te rechtvaardigen omdat ik op deze toon een in deze vorm schrijf over een van de meest indrukwekkende ervaringen in mijn leven. Waarover moet anders boeken schrijven?
Dirk van Weelden schreef een boek over de vriendschap met Martin Bril.

20130411
Inspiratie is precies het juiste doen,
zonder helemaal te weten wat je doet.
Robert Bresson

20130411
If you’re not part of the solution, you’re part of the problem!
But if we focus on solutions, are we sure we actually understand the problem?

20130411
Oké, vooropgesteld dat het er van afhangt hoe je 'm gebruikt, stipt blogger Drake Baer een aardig punt aan. Wie elk dood moment van de dag opvult door in zijn smartphone te snuffelen, verliest aan creativiteit. Je smartphone checken is namelijk net als het leegeten van een zak chips. Je schranst gedachtenloos door en voor je het weet zijn de chips op. Vervang chips in dit geval door tijd. Wat gebeurt er met je creatieve energie als je elk leeg moment van de dag opvult met het lezen van wat dan ook op je smartphone? We houden onze hersens wel bezig, maar nemen niet langer de tijd om ongedwongen met onszelf te brainstormen. En dat is zonde voor je creativiteit. Want die krijgt nogal eens een boost als je hersens weinig geprikkeld worden, bijvoorbeeld als je je verveelt. Dankzij de smartphone vervelen we ons niet meer, dus zijn we niet meer creatief. Denk daar maar eens losjes over na.
Managementsite

20130411
Even stilstaan .... een hele vooruitgang!

20130409
Marcel G.M. Olde Rikkert is a professor in de geriatrie in Nijmegen. Hij brengt zijn zoon Joris (16) mee en zijn vader (92). Aging is playing, zegt Olde Rikkert. Zijn zoon en vader tonen dit door te balanceren op een balanceboard. Het balanceboard dient ook als metafoor voor het in balans ouder worden en de balans behouden in het leven en gelukkig en gezond blijven. Hij wil het heersende beeld van ouder worden het liefst herzien. We spelen minder. Jongeren spelen meer en zijn daarom gelukkiger. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ouderen na het pensioen gelukkiger worden. Zij spelen meer, kaarten bijvoorbeeld meer.  Dit is niet alleen goed voor het gevoel van gelukkig zijn, maar ook voor de gezondheid. “Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen.”
20130406
Decorum van een vers dat leven heet
De lange trein maakt afstand klein
en rijdt het doel dichtbij de lijn,
die hier - zomaar - getrokken is
tussen voorbij en bijna zijn.
De bomen, koeien in het groen,
Staan - en passant - te zijn, te doen.
Jan de Bas in het koeboek dat we van Janny hebben gekregen

20130405
Geschiedenis zonder de welsprekendheid van beelden is blind. 
Kunst zonder de getuigenis van teksten is doof.
Financial times naar aanleiding van de opening van het rijksmuseum.

20130401
Alles in Flevoland is van tevoren bedacht. Geen slootje is spontaan gegraven. Tot op de laatste centimeter is de inrichting uitgetekend, letterlijk met een lineaal. De grootte van de kavels, de afstanden tussen de boerderijen, de omvang van de dorpspleinen, ze zijn allemaal weloverwogen. En op dezelfde manier zijn ook de bewoners, zoals mijn grootouders van beide kanten, langs de meetlat gelegd.
… God schiep de wereld en de Hollanders schiepen Holland.
De mensen die wel geaccepteerd zijn willen graag een interview geven. Het zijn de trotse pioniers, die er nog eens voor gaan zitten. De victorie straalt uit alle poriën. De afgewezen houden zich liever stil. Terwijl hun verhaal juist zo interessant is. Het is net als een schoolreünie. De geslaagden verdringen zich vooraan met hun levensverhaal. Achteraan staan degenen met het standaardbaantje wat te kletsen. En wie blijven er thuis?
Oud medewerkers - veelal afgewezen boeren. In de hoop dat ze alsnog beloond zouden worden met een boerderij als ze goed hun best deden, gingen deze mannen helpen bij de inpolderingswerkzaamheden. Ze moesten toch iets.
Wat een luxe zeg ik over een schaal met koekjes. Antwoord daarop: “Overschot van een losbandig leven”.
Boeren bepalen hun eigen ritme. Ze luisteren alleen naar de natuur. Als de natuur in het voorjaar haast krijgt, worden ook de boeren onrustig.
Maar boer zijn, dat is een manier van leven. Het zit in je genen. In het voorjaar spelen die gevoelens het meest op. Als de boeren aan het zaaien en poten zijn. Daar zit belofte in.
Wat betekent de komst van zo’n grote mast op je kavel? Lindenberg bast terug dat het heel simpel is. Dat zijn grote palen met allemaal draden eraan die voor de toevoer van elektriciteit zorgen.
Die was geen boer.
Uit Het nieuwe land van Eva Vriend

Geen opmerkingen:

Een reactie posten