donderdag 28 februari 2013

Treffend Sprekend - februari 2013

20130228
Gras groeit niet door eraan te trekken, 
maar door de wortels water te geven
Dagelijkse gedachten - Afrikaans spreekwoord

20130222
Hij schiet hem dood voor de lieve vrede
Quote uit film

24022013
Ze zeggen wel: het heeft geen zin
om vrede na te streven.
Geweld en ruzie gaan nooit weg
die horen bij het leven.
En oorlog zal er altijd zijn.
Wat kun je doen? Je bent maar klein.
Een kleine druppel op een plaat
die gloeiend is van haat.
Toch denk ik dan: het is niet waar,
want al die druppels bij elkaar
die vormen als ze samengaan,
een brede waterloop.
Zo’n druppel is een klein beging.
Je draagt iets bij en dat heeft zin.
Die druppel wordt een oceaan,
een oceaan van hoop.
Vormselviering

23022013
Aart Staartjes begon op tv met vertellen van bijbelse verhalen - Woord voor Woord.
Mijn vader was timmerman en mijn moeder gewoon moeder. Wij woonden aan de Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord. Dat is nu de goudkust, maar toen was het behoorlijk armoedig. … Voor de VARA ging ik de Stratenmakeropzeeshow maken. In die tijd waren kinderprogramma’s uiterst braaf. Wij vonden het uitdagend om voluit ‘kakkedrollegeitenpoephanepikkelullie’ te zingen. Daarna, ik was 40, volgde Sesamstraat. Ik werkte achter de schermen, maar op een zekere dag was er een scènetje met een vreemde gemene meneer die nog nooit in Sesamstraat was geweest en zich doodschrok van Pino. Zo is ‘Meneer Aart’ geboren, met die rare somberheid en hang naar vroeger. Hij is een alter ego; die somberheid is mij ook niet vreemd.
Aart Staartjes (75)

23022013
Mr Bean: die vind ik het voorbeeld van een kwestbaar persoon die overal buiten valt, maar toch behoorlijk tevreden is met zichzelf - op het arrogante af. Mr Bean denkt dat hij alles kan en durft. Mr Bean is een volwassene met een kinderziel. Hij is de naïeve, opgewekte, enigszins schlemielige buitenstaander die dapper meedoet.
Yora Rienstra, comédienne over humor

23022013
Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z´n kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die de sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen.
….
iemand droomt niet meer
iemand richt zich op
iemand is voor altijd wakker
iemand stelt de vraag
iemand verzet zich
en dan nog iemand
en nog iemand
en nog.
Remco Campert uit Betere tijden
De Bezige Bij Amsterdam 1970

23022013
Onze samenwerking is niet één plus één is drie, maar één plus één is pi. Pi is zo’n raar irrationeel getal dat oneindig doorgaat. Zo is het met kunst ook, het kan op oneindig veel manieren bestaan. Dat zit ook in het boek hoop ik.
Clara Campert over het boek “De ziel krijgt voeten” dat ze samen met haar vader maakte

22022013
In het westen zien we de tijd als een lineair proces, een rivier die van het verleden via het heden naar de toekomst stroomt. Er is ook een tijdsopvatting die ‘cyclisch’ is: geworteld in de natuur, in de kringlopen van dagen en nachten, de maan, de seizoenen en de jaren. In de westerse wereld is tijd losgemaakt van de natuur en laten we ons dicteren door een kunstmatige tijd, in plaats te wachten tot de tijd ergens rijp voor is.
Flow-kaartje

22022013
Dingen gebeuren. 
Zonder woorden zouden ze ook gebeuren. 
Maar dan zonder woorden.
Flow-kaartje

22022013
Durven is even je evenwicht verliezen; 
niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen
Kierkegaard - Flow-kaartje

22022013
Er is een tijd om te vissen, 
en een tijd om de netten te drogen
Chinese wijsheid - Flow-kaartje

22022013
Change isn’t good or bad. It just is.
Don Draper in de serie Mad Men - Flow-kaartje

22022013
Niet alles wat kan, hoeft
Flow-kaartje

22022013
Je mist altijd meer dan dat je meemaakt
Martin Bril Flow-kaartje

22022013
Als ik mezelf voorbij loop, 
lach ik wel even vriendelijk
Flow-kaartje www.lsltn.nl

22022013
Time is free, but it’s priceless
You can’t own it, but you can use it.
You can’t keep it, but you can spend it.
Once you’ve lost it, you can never get it back
Flow-kaartje

22022013
Zit je teveel in je hoofd, 
vind je het moeilijk om van het moment te genieten? 
Probeer dan te letten op wat je hoort en ruikt. 
Je zintuigen leven namelijk áltijd in het nu
Flow-kaartje

22022013
Als je teveel tegenwind hebt, 
dan fiets je misschien de verkeerde kant op
Flow-kaartje

20130221
Mensen met modale inkomens gaan naar de universiteit, terwijl de rijken hun speciale vaardigheden of talenten exploiteren. De middengroepen kijken met enige nostalgie naar het verleden, terwijl de rijken naar de toekomst kijken. Middeninkomens denken dat iets moet doen om rijk te worden, rijken denken dat je iemand moet zijn. De middengroepen zoeken hun kansen door middel van logica en strategie, rijken weten dat die afhankelijk zijn van emotie en hebzucht. En de middengroepen geven uit wat ze zich denken te kunnen permitteren, terwijl de rijken uitgeven wat ze gaan verdienen.
Peter de Waard in de Volkskrant

20130219
Men kan weg moeten, zonder dat men ergens heen moet. 
Dat zijn de gevallen, dat men ergens vandaan moet.
?

18022012
Every day is not good, 
but there’s something good in every day
Pinterest

18022013
Four things you can’t recover:
- The STONE after the throw
- The WORD after it’s said
- The OCCASION after it’s missed
- The TIME after it’s gone
Pinterest

18022013
It is what it is, it was what it was
Pinterest

18022013
When was the last time, you did something for the first time?
Pinterest

18022013
Never lose your sense of wonder
Pinterest

18022013
Doing what you like is freedom, Liking what you do is happiness
Pinterest

18022013
To plant a garden is to believe in the future
Audrey Hepburn - Pinterest

18022013
Don’t look back, you’re not going that way
Pinterest

18022013
Happiness is not a state to arrive at, but a manner of traveling
Pinterest - Margaret Lee Runbeck

18022013
Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory
Pinterest

18022013
Life is made of the little moments
Pinterest

18022013
Everybody is a genius. 
But if you judge a fish by its ability to climb in a tree, 
it will live its whole live believing that it is stupid
Albert Einstein

18022013
The problem is not the problem; 
the problem is your attitude about the problem
Pinterest

18022013
Before you speak: Think
T: Is it True
H: Is it Helpfull
I: Is it Inspiring
N: Is it Nessecary
K: Is it Kind
Pinterest

18022013
If you don’t like where you are, then chance it. 
You are not a tree
Pinterest

18022013
Dear past, thank you for all the lessons. 
Dear future, I’m now ready
Pinterest

18022013
The secret of being happy is accepting where you are in life and making the most out of everyday
Pinterest

18022013
Dream + Work = Succes
Pinterest

18022013
If “Plan A” didn’t work. The alphabet has 25 more letters! Stay Cool
Pinterest

16022013
Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten
Martin Luther King


16022013
De angst klopt aan de deur, 
vertrouwen doet open 
en niemand is aan de deur.
Auteur onbekend

16022013
De essentie van vertrouwen is dat je het risico accepteert dat iets anders kan lopen dan je verwacht. In dit verband kan ook gewezen op situaties waarin men elkaar ‘gevangen’ houdt in wantrouwen omdat het (gedeelde) belang niet gelijktijdig is: twee gevangenen kunnen alleen over de muur ontsnappen doordat de een (A) de ander (B) helpt bovenop de muur te komen en vervolgens de ander (B) de een (A) bovenop de muur trekt. 
Echter: degene die de ander helpt (A), is vervolgens geheel afhankelijk van de ander (B) om hem omhoog te trekken om ook op de muur te komen, zonder dat op dat moment voor de ander daarvoor nog enig belang is. Die staat immers al bovenop de muur. Hij (A) moet op dat moment volledig vertrouwen op de ander (B). Zijn positie heeft hij opgegeven door te ander te helpen. Als  geen van tweeën voldoende vertrouwen in de ander heeft (d.w.z. bereid is het risico te nemen dat de ander vervolgens niet helpt), blijven beide gevangenen ten eeuwigen dagen elkaars gevangene...
In dit soort gevallen is er uitsluitend sprake van rationeel (extrinsiek) vertrouwen. Het ontbreekt aan ‘echt’ (intrinsiek) vertrouwen. ‘Echt’ vertrouwen is de verwachting dat mensen of dingen ons niet in de steek laten of een gebrek aan aandacht voor die mogelijkheid. Als er in het voorbeeld van de twee gevangenen sprake is van ‘echt’ vertrouwen, dan zijn ze samen allang ontsnapt en dan maakt het niet uit wie A en wie B is.

13022013
Delen is het nieuwe hebben

09022013
Dit is toch wel een hemeltergend triest getal. Ik heb voor de grap een stukje opgeschreven. Dit is toch geen begin van een priemgetal. Wat zijn de volgende 6 getallen? Even de handen voor de oortjes van de kleintjes houden. Het kan een traumatische ervaring zijn. Tromgeroffel trommelgeroffel. 266232. U denkt natuurlijk dit heb ik verkeerd verstaan. Er is iets met de ontvangst van mijn radio. Wat een ongelooflijk triest getal.
Spijkers met koppen over de ontdekking van het grootste priemgetal; een getal van meer dan 17 miljoen cijfers. Het gaat in dit geval om een bijzonder soort priemgetal: het Mersennepriemgetal. Dat is een positief getal dat precies één keer kleiner is dan een macht van twee.

06022013
De VVD leek zich daar tijdens het debat bij aan te sluiten. Kamerlid Mark Harbers vindt dat de cao's voor bankpersoneel nog steeds "goudgerand" zijn, terwijl inmiddels twee van de vier grote banken in Nederland ''door de belastingbetaler overeind gehouden'' worden. … Volgens de VVD staat de sector pas aan het begin van excuses en ontwaakt het bankwezen nog maar net "uit een bubbel van grootheidswaanzin en vastgoedspeculatie''.

06022013
As I walked out the door toward my freedom
I knew that if I did not leave all the anger, hatred and bitterness behind
That I would still be in prison
Nelson Mandela

06022013
Een open deur waar Cameron doorheen stormde
Samsom

04022013
Aan het begin van het seizoen hebben we gezegd: ‘Robert, je moet de kussens hier een beetje opschudden’. Het probleem is: hij neemt soms het hele interieur mee’. … Jawel, Robert luistert. Of hij er iets mee doet, is een tweede.
Hans Nijland, directeur FC Groningen.

03023013
0 - een bal of ring
1 - een pen
2 - een zwaan
3 - lippen
4 - een vlag
5 - een zeepaardje
6 - olifantenslurf
7 - boemerang
8 - sneeuwpop
9 - een ballon aan een touwtje
24 is een zwaan met een vlag
8966 is bijv een sneeuwpop met een ballon in zijn handen waar twee olifanten naast staan.
Het menselijk geheugen focust zich op het grote geheel: details onthoud je wel, maar de hersenen hebben een bladwijzer nodig om ze op het juiste moment op te roepen. Door bijv de boodschappen in gedachten op de juiste volgorde neer te leggen op een plek die je in gedachten na kunt lopen, kun je de herinneringen systematisch oproepen. Het is alsof je er een soort weggetje langs legt. Je kunt zo een geheugenoefening aanleggen in je huis of ouderlijk huis. Biefstuk op de stoep, aardappelen in de gang, blik erwten in de badkuip etc. Die beelden blijven hangen.
Scholieren moeten vaak rijtjes leren, maar de kunst van het onthouden leren ze niet. Tot in de Renaissance gebeurde dat wel: het vak memoria stond op het curriculum van elke school. ... Als je 1.000 getallen moet onthouden, heb je niet genoeg aan een route door huis.
Geheugenmeester

02022013
Omzien in verwondering! Vooruitzien in vertrouwen.
Pieter Eyhoff (1996)

02022013
Het is een kwestie van de bloemetjes binnenhouden.

02022013
Het is 1991. Christiaans Weijts is 15 en gaat naar het Stedelijk Gymnasium in Leiden. ‘Ik voelde me alsof ik op een gezegend en afgebakend deel van de wereld leefde, waarop ellende geen invloed had. De Hutu’s en Tutsi’s, dat was ver weg. Alles wat op een conflict leek, was ver weg.... De oorzaak van de economische crisis is moreel. Dus moeten we met een morele oplossing komen, in plaats van krediet in de economie te pompen. Overmoed, dat is het kernbegrip van deze crisis. De remedie is te vinden bij de klassieke deugden: gematigdheid. Om te kunnen genieten, moet je er niet te veel van genieten.
Schrijver Christiaan Weijts (36)

02022013
Als ik bij mijn moeder ben, vind ik het altijd bijzonder om te kijken hoe haar boekenkasten, die ik zo goed ken, zicht ontwikkelen. Wat ze leest en wat verdwijnt. Een boekenkast is dus ook een schatkist , een schat met verleden en een toekomst. Een bibliotheek: daar kun je boeken bezoeken.  Net zoals in een theater is een bibliotheek  een plek waar je samen met anderen kunt zwijgen, een collectieve ervaring kunt delen.
Toneelschrijfster Hannah van Wieringen over haar boekenkast

01022013
Page heeft talloze lijstjes van producten en diensten waaraan dingen echt beter kunnen. "Als ik tien verbeteringen aan een product of dienst kan toevoegen bewaar ik het lijstje. Ik vind dat wij de mensheid verplicht zijn doorbraken te realiseren om het leven aangenamer te maken. Bij Google bereiken we op dit moment misschien 0,1 procent van het verbeteringsspectrum. En alle technologiebedrijven samen doen misschien 1 procent. Dat betekent dat er nog 99 procent braak ligt. Ik zie het als onze taak om dat percentage naar beneden te krijgen. En daarvoor moet je af en toe gekke dingen doen. If you are not doing something crazy, you are doing something wrong."
Larry Page Google

Geen opmerkingen:

Een reactie posten