vrijdag 30 november 2012

Treffend Sprekend - november 2012

27112012
Canto Ostinato
Al die dingen vormden de compost voor het latere werk, zoals alles in je leven de compost is van waaruit dingen voorkomen.
Die periode is mijn artistieke winter geweest
Er is geen allereerste gedachte. Het is ontstaan uit een nevelvlek die zich geleidelijk uitkristialiseerde. Het is eerst een vage toestand. Mensen denken dat het componeren magie is. Dat is onzin.
Interviewer:
Maar je begint wel ergens mee. Met een melodielijn, een ritme. Iets
Nou gewoon, met je lichaam. Met een greep op het klavier.
Ik ben er zes jaar mee bezig geweest.
In de gangbare klassieke muziek staat er een noot en daar kun je niet van afwijken. Maar bij Canto laat de muziek ruimte voor uitvoerders: je kunt door naar elkaar te kijken, door op een bepaalde manier op elkaar te reageren, even afwijken van de tekst. Die vorm, die was nieuw.
Interview met Simeon ten Holt


26112012
Je kon je eigen paragraaf goed snappen zegt een langer zittend Kamerlid. Maar de echt pijnlijke dingen bij anderen die zie je niet. Als er wat discussie op gang komt wordt meegedeeld dat de PvdA fractie al akkoord is. We moeten over 10 minuten naast buiten!!
Anderhalf etmaal later is de VVD achterban in rep en roer. Minder dan twee weken later bezwijkt de partijtop onder de druk. Mark Rutte gaat op zo'n knieën terug naar PvdA leider Samsom om de onderhandelingen te heropenen. Het resultaat is bekend
Over besluitvorming regeerakkoord


26112012
Frankie reed op kop in de beklimming naar Sestrières. Frankie had in de bergen altijd problemen gehad om op tijd binnen te komen. Hij had daar helemaal niets te zoeken.
Betsy Andreu over haar man die doping had gebruikt


26112012
Als een uitkeringsgerechtigde stiekem twee adressen blijkt te hebben, wordt die door de overheid opgejaagd en uitgekleed. Ik vind dat we een staatssecretaris van de PvdA langs dezelfde meetlat moeten leggen
Over Co Verdaas in de Volkskrant


21112012
Sinds Theo dood is kan Leon (de Winter) prima met hen door één deur
Als Leon iets gaat duiden zoek ik vanzelf een aardappelschilmesje om dan in godsnaam maar 14 kilo kleibintjes te schillen. Ik moet iets radicaals machinaals doen als hij aan het woord is.
Nico Dijkshoorn


20112012
Heb je hobby's?
Ik zit op zangles, paardrijden, knutselclub, naailes, hockey en tekenles. Donderdag en zondag ben ik vrij.
Kind in haar slaapkamer


17112011
Wat is de overeenkomst tussen een olifant en een muis?
Antwoord: ze hebben beide een slurf, behalve de muis.
Spijkers met koppen -Wim Daniëls


14112012
Ik dacht ik neem maar niet te veel netten, want voor ik  het weet zit ik als een soort plant vegetatief te zappen.
Joost Zwagerman
10112012
A reporter asked the couple: “How did you manage to stay together for 65 years?” The woman replied: “we were born in a time when if something was broken we would fix it, not throw it away”.
Pinterest


10112012
Apologizing dos not always mean that you’re wrong and the other person is right. It just means that you value your relationship more than your ego.
Pinterest


10112012
Sometimes we need to stop analyzing the past, stop planning the future, stop figuring out precisely how we feel, stop deciding exactly what we want, and just see what happens.
Pinterest - Carrie Bradshaw


10112012
Kwetsen met woorden is zoveel ingrijpender dan het kwetsen met fysiek geweld. … De blauwe plekken verdwijnen, de woorden blijven altijd bij je. … Pesten hoort bij het groepsproces. Zodra je mensen bij elkaar plaatst komt het op gang. … Ik hoop vurig dat jongeren die zwaar vernederd worden in aanraking komen met kunst. Ze moeten hun creativiteit aanboren en de werkelijkheid relativeren. Als ik de werkelijkheid voor waar had aangenomen had ik het niet gered. Je moet je fantasie aanspreken en een alternatieve werkelijkheid bedenken die wel dragelijk is. Zo niet, dan blijf je in jezelf opgesloten.
Na de moord op Theo van Gogh kwam de roep om te mogen beledigen, het recht op kwetsen. Het werd verdedigd alsof het een mensenrecht is. Ik vind dat verschrikkelijk. Als je mag kwetsen met woorden is er volgens mij als vanzelf een recht om te kwetsen met wapens. Kwetsen met woorden is erger, verwoestener. … Op internet , op de sociale media passeren de verschrikkelste dingen. Allemaal anoniem. Ach, houd toch alsjeblieft op met dat verhaal over recht op privacy. Als anonieme pesters op internet mogen, mogen ook sluipschutters.  De woorden daar zijn niet minder dan kogels, bedoeld om te doden.


08112012
Als het 'o shit'-centrum in de hersenen van Epke Zonderland niet zo uiterst efficiënt in actie was gekomen, had zijn fenomenale rekstokoefening tijdens de Olympische Spelen misschien geen goud opgeleverd. 'Het derde vluchtelement gaat niet helemaal lekker. Hij komt niet goed uit bij de stok. Op het moment dat hij komt aanvliegen, ziet hij dat het niet klopt. De oplossing zit in de bibliotheek van zijn brein, dit is vaker gebeurd. In een fractie van een seconde doet Epke zijn duim net een beetje anders. Als de duim in de greepstand was blijven staan, had hij misgepakt'. De echte kritische succesfactor is dat Epke de toekomst kan realiseren door te focussen. Hij ziet zijn toekomst, precies 1,7 sec verderop. Otten legt uit dat het brein betrokken is bij het voorbereiden, uitvoeren en voorspellen van bewegingen. 'Hersenen, het lichaam en de omgeving zijn een dynamisch systeem en die werken bij Epke heel goed samen.
Analyse van hoogleraar Bert Otten van Bewegingswetenschappen - Polsslag UMCG

08112012
Janis Joplin zong Me and Bobby McGee: "Freedom is just another word for nothing left to lose".  Als je iets hebt verworven dat gaat ten koste van je vrijheid, een verworvenheid moet tenslotte behouden blijven. Dat is helemaal niet erg, zolang het plezier van de verworvenheid ruimschoots opweegt tegenover de pijn van het vrijheidsverlies. Zo bekeken is verlies van vrijheid het mooiste wat er is. De keerzijde hiervan is: als iets ten koste gaat van mijn vrijheid, dan kan er maar beter een flinke verworvenheid tegenover staan. Bureaucratie is bijv. vrijheidsverlies waar geen waardige verworvenheden tegenover staan. Het beste wapen hiertegenover is het scheermes van Janis Joplin: als er tegenover een regel niet een duidelijke, aanwijsbare verworvenheid staat, dan snijden we hem weg. Een regel is een ander woord voor behoud van een verworvenheid.
Bart Stofberg in ICT-magazine


08112012
De ene keer vergt het lef om afscheid te nemen, de andere keer is juist zelfbeheersing nodig om de weg-met-die-ouwe-troep verleiding te weerstaan.
ICT-magazine


06112012
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.


06112012
Men vraagt zich af hoe ik én Schaduwkind kan schrijven én boeken vol vuile praatjes, zoals Het bamischandaal. Voor mij is dat heel voor de hand liggend. Ik wil de banaliteit niet overlaten aan banale geesten. Waarom zouden alleen gevoelloze varkenskoppen van het PowNews banaal mogen zijn? Doordat zij de banaliteit inpikken, moet ik zeker fijnbesnaard blijven? Mooie boel. Ik wil ook wel eens aan de lamp hangen.
Ik ben een schrijver. Een schrijver is per definitie onvast, hij neemt zijn vorm al schrijvende aan. Als ik altijd hetzelfde zou zijn, zou ik maar één boek kunnen schrijven. … Over het algemeen is een schrijver een vloeibare gestalte.
Inmiddels zijn we (hij en J. Kessel) allebei vader. We spreken nu ‘s middags af om bier te drinken, waarbij hij nog steeds rookt als een schoorsteen, dus we zitten meestal in de vrieskou. Dat is het dan zo’n beetje. Op een gegeven moment komt er niks meer bij, hè, dan heb je steeds dezelfde gesprekken. Ik vind dat heel prettig, moet ik zeggen. Nee, we lijken niet op elkaar. Ik denk dat we helemaal complementair zijn. Als je op elkaar lijkt, krijg je afgunst. We zijn nooit op dezelfde vrouwen gevallen, daarom gaat het zo goed.
Primitieve mensen hebben de kermis, ontwikkelde mensen hebben de kunst. Het is niet voor niets dat kunst zo vaak gaat over narigheid. Aan happy kunst heb je niks.
Als je geen vrouw en kinderen hebt, geen hond die uitgelaten moet worden, wordt de tijd één grote zee, vol gezuip en gedoe. Verkeerde vriendinnen, te veel vriendinnen, geen vriendinnen.
Ik heb nooit een kwade dronk gehad, maar ik flapte er wel eens wat uit. Café De Zwart is een heel klein café, je staat er altijd wel op iemands tenen.
Vijf boeken staan er nu nog op het nog te schrijven lijstje. Het laatste boek schreef hij in 4 maanden. Het moest snel af, zegt Thomesé, zodat hij aan een volgend boek kon beginnen. Ik heb altijd last van hypochondrie  gehad. Als ik plotseling ongeneeslijk ziek blijk te zijn, is het vreselijk als ik dan het verkeerde boek aan het schrijven ben. Ik wil niet dat Het bamischandaal mijn laatste boek wordt. …  Tegenwoordig ben ik eerder bang voor carcinomen. Het zijn angsten, maar reële angsten. Gelukkig heb je met kanker meestal nog wel even. In ieder geval lang genoeg om De onderwaterzwemmer af te maken.
Schrijver P.F. Thomesé


03112012
Een kabinet met de VVD kunnen we alleen overleven als we kleur op smoel houden. Compromissen sluiten is oude politiek. Zichtbaar uitruilen, successen claimen en uitleggen dat je niet alles kunt hebben. Uitruilen met drie of vier partijen wordt ingewikkelder. En als onderhandelingsmodel besluiten de heren tot uitruilen, elkaar wat gunnen. Niet to elk dossier dooronderhandelen tot er een levenloos compromis ligt. De partij die een onderwerp krijgt, moet toestaan dat de andere partij er de scherpste kantjes afhaalt (80-20). Dit aan de hand van door Bos op de tafel gelegde kaartjes (40) met trefwoorden. Rutte pakt het kaartje 16 miljard ... De partij die het kaartje pakt moet het voortouw nemen en de andere partij mag aangeven op ze de ingreep wat wil verzachten.
De wording van Rutte II ontrafeld - Volkskrant

Geen opmerkingen:

Een reactie posten