zondag 30 juni 2013

Treffend Sprekend - juni 2013

20130630
Een econoom is een expert die morgen weet waarom de voorspelling die hij gisteren heeft gedaan, vandaag niet is uitgekomen.
Volgens Laurence Peter, bekend van het Peter Principle

20130630
I still find each day
too short for all the
thoughts I want to think,
all the walks I want
to take, all the books 
I want to read, and 
all the friends I want to see.
John Burrough

20130630
Bram Tankink: 'Tour de France niet te winnen zonder fiets. Als je echt mee wilt doen, kun je tegenwoordig niet meer zonder'.
De Speld

20130630
Iets  in mij is zo weerspannig dat ik buiten de lijntjes ga kleuren en onverstandige dingen zeg
Mikpunt Mart -Interview met Mart Smeets (66)

201306229
Wie zich van harte overgeeft aan fantasie, 
kan een prachtige realiteit creëren
Marinus Knoope - Dagelijkse gedachte

20130629
Creativiteit begint met het stellen van de vraag 
en het loslaten van het antwoord.
Bert Alkemade - Dagelijkse gedachte

20130629
Sinds Plato gelden rust en aandacht als de belangrijkste voorwaarden voor het denken. Pas als het brein zich in ontspannen toestand bevindt en geen nieuwe input te verwerken krijgt, kan het creatief zijn en iets nieuws verzinnen. Citaat Cato: 'Nooit is de mens actiever dan wanneer hij niets doet'. Denken richt zich volgens Hannah Arendt op wat nog niet gedacht, verwoord of verbeeld is. Het onderscheidt zich van kennen en weten die zich juist op de reeds aanwezige feiten richten. Denkend komt mijmerend, uit het raam starend, dagdromend tot stand.
Opinie & Debat - Joke Hermsen in de Volkskrant.

20130629
Nieuws is er gewoon, zoals de lucht die we inademen of de grond waarop we staan. Nieuws is onze belangrijkste verbinding met de wereld om ons heen. Nieuws heeft fundamentele tekortkomingen waar slechts weinigen zich bewust van zijn: nieuws gaat, op enkele uitzonderingen na, altijd gaat over uitzonderingen. Incidenten, ongeregeldheden, uitglijders, ongelukken, ongevallen, tegenslagen, fouten: dat is nieuws. Je hoort nooit op het journaal dat 10 miljoen Nederlanders vanochtend keurig naar hun werk zijn gegaan. Dat is normaal. En dus geen nieuws. Luyendijk: 'Door nieuws leer je nooit de regel kennen'. Het betekent nl. dat nieuws niet zozeer 'een blik op de wereld' biedt, maar eerder het omgekeerde. Wie de wereld uitsluitend zou volgen via het nieuws, weet precies hoe de wereld níet werkt. De invloedrijkste ontwikkelingen die onze wereld fundamenteel veranderen, blijven structureel buiten beeld.   
De Nieuwsfabriek van Rob Wijnberg

20130629
Als je eens een probleem hebt dat dieper gaat dan een haperende dimschakelaar of een kippenbotje in de pomp van de vaatwasser, kun je dat met mannen niet bespreken. Logisch, want de communicatie tussen mannen onderling blijft over het algemeen beperkt tot het elkaar zwijgzaam aanreiken van de soldeerbout. Mannen hebben twee soorten aanpak voor een probleem: óf ze lossen het onmiddellijk zelf op, óf ze negeren het. Vrouwen, daarentegen, hebben één andere aanpak: ze praten eindeloos met andere vrouwen over het probleem, nemen op grond van die gesprekken een degelijke, gefundeerde beslissing, en doen op de valreep toch iets héél anders, iets volkomen willekeurigs, namelijk datgene wat er op dat moment in ze opkomt. 
Column van Sylvia Witteman in de Volkskrant 

20130628
... Hij was een elfjarige jongen, bang voor de jongens die beter konden voetballen en die ook altijd meer kikkervisjes vingen in de Boerenwetering. ...
A.L. Snijders - de verhalenestafette ZomerZinnen 2013

20130628
Gies Prophitius kan er met z'n pet niet meer bie.
De mens wil net als Achab uit de Bijbel van de aarde een lusthof maken, maar de aarde is geen lusthof, de aarde is een tranendal. Zeg zelf; hoe leeft de mens vandaag de dag? Hij staat 's morgens zó laat op dat-ie geen tijd meer heeft om de zegen van de Heer over z'n werk af te smeken, hij werkt, hij komt thuis, hij schrokt z'n eten naar binnen en dat gaat-ie zonder te danken naar de visie zitten kijken, net zolang totdat-ie begint te gapen, en dan gaat-ie naar bed. Alle dagen 't zelfde, zelfs op zondag hangt-ie voor de visie. Waarom? Om naar 'n bal te kijken! 'n Bal!. 
Hij wil 'godskind' zijn, geen 'staatskind', hij is vies van gemeenschapsgeld en weigert daarom ook zijn AOW. Want zolang Hij voor mij zorgt, wil ik niet dat jij je jas uittrekt en hem mij over de schouders hangt. Van 't ziekenfonds wil Gies ook al niets weten. Betaalt hij zijn dokter dan uit eigen zak? Hilariteit. Een dokter? Ik heb al vijftig jaar geen dokter meer gezien. Dokters zijn niet te vertrouwen. Als ik me niet lekker voel neem ik 'n cognacje, dat is beter dan zo'n vergiftige pil die je van de dokter krijgt. En als ik me na één cognacje nog niet beter voel, dan neem ik er nog een, en nog een, want dat spul wordt toch zeker niet voor de beesten gebrouwen!
Uit het boek van Arjeh Kalmann - Beschouw ons maar als een uitzondering

20130628
Bijna nooit zie je een vogel in de lucht
zich bedenken, zwenken, terug
Rouwadvertentie

20130628
Rouwadvertentie
Missen? Missen. Je weet toch wel wat dat is? 
Nee, zei de eekhoorn. 
Missen is iets wat je voelt als iets er niet is.
Wat voel je dan?
Ja, daar gaat het nou om
Dan zullen we elkaar missen, zei de eekhoorn verdrietig.
Nee, zei de mier, want we kunnen elkaar ook vergeten.
Vergeten! Jou? riep de eekhoorn
Ik zal jou nooit vergeten, zei hij zacht
Nou ja, zei de mier. Dat moeten we nog maar afwachten. Dag!
En heel plotseling stapte hij de deur uit ..
... De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen.
Mier, riep hij, ik mis je! Zijn stem kaatste heen en weer tussen de bomen.
Dat kan nu nog niet! zei de mier. Ik ben nog niet eens weg!
Maar toch is het zo! riep de eekhoorn.
Toon Tellegen

20130628
Eigenlijk zeg Heyligers, praatte Scrollavezza tegen zijn leerling niet vaak over vioolbouwen. Hij sprak liever over kunstenaars, over Michelangelo. Dat hij ging zitten voor een groot blok marmer. Net zo lang tot hij precies wist hoe het beeld er uit moest zien. Dan hoefde hij alleen nog maar het marmer weg te halen dat om het beeld heen zit. Een fluitje van een cent. Heyligers begint niet aan een viool voor hij weet hoe hij moet klinken. 'Als je dat niet doet, houd je aan het einde alleen maar houtspaanders over'.
Volkskrant

20130628
Want was is een foto?: een begrenzing van de begrippen tijd en ruimte. Dit houdt in, dat ik u van de ruimte een heleboel niet laat zien - de ruimte wordt begrensd door de randen van de foto - , en dat van de tijd niet te zien krijgt wat er zich vóór en ná die 1/30 seconde afspeelde. Op die manier pik ik net een stukje uit de werkelijkheid.
Hans van de Meer in Harlekijn - Onafhankelijk maandblad in de jaren 70

20130628
Restaurant voor alleengaanden
De sleutel van het concept is: je kunt maar aan een kant van de blokken met je knieën onder de tafel. Waarom is dat niet leuk, alleen uit eten? Je voelt dat mensen om je heen denken: waarom is die alleen? Is er iets mee? En als ze dat niet denken, denk jij wel dat ze het denken. Je wilt absoluut niet als sneu worden gezien.
Interview met Marina van Goor (44) n.a.v. de opening van haar restaurant voor alleengaanden.

20130628
Wij geloven dat mensen een beredeneerde keuze maken. Zo werkt het niet. Mensen kiezen en daarna plakken ze er een redenering aan vast.
11 aforismen n.a.v. 1.000ste voetnoot van Arnon Grunberg in de Volkskrant

20130627
Een onderzoek geeft nooit de waarheid weer,
maar geeft een beeld van de waarheid
Frank tijdens MT+ CvR

20130627
Kunstenaars interesseren me. Omdat ze vrij kunnen denken en werken. Vrij móeten denken en werken, anders kunnen ze beter bakker worden. Ze maken iets dat nog niet eerder is gedaan. Dat doet iets met de kijker. Die wordt uitgedaagd, aan het denken gezet. Dat is van enorme waarde. Het inspireert vervolgens ook weer tot nieuwe dingen. Dat geldt ook gewoon voor een accountant
Wim Pijbes (1961) in het maandblad voor alumni van de RUG. Wim Pijbes studeerde kunstgeschiedenis.

20130627
Twee vrouwelijke agenten stonden gebogen over een roeiboot. Die bleek een dik meerkoetje te bevatten met een manke poot. Ze strooiden stukjes ontbijtkoek voor de opgetogen rondhinkende vogel. Daarna wierp de ene agent een crisisbezwerende blik op haar horloge en zei tegen haar collega: 'Een half uur. Als ie daarna niet is opgeknapt, bellen we de dierenambulance'. In een land dat écht crisis kent hadden ze h'm geslacht, gebraden  en opgegeten. Een arm land stuurt bovendien geen agenten, laat staan ambulances naar een wat moeilijk lopende vogel.
Column Sylvia Witteman in de Volkskrant

20130627
Tijl Beckand over zijn onvrije jeugd op de Vrije School: 'Je leerde er spinnen, batikken: allemaal wijvendingen. Had je na drie weken een bolletje wol gesponnen, moest je daar een kabouter van breien.'
Jean-Pierre Geelen over Linda's zomerweek

20130627
Stress is het gevoel dat je met de verkeerde dingen bezig bent
Verzorgende De Hoven

20130627
Zorg Zonder Regels
Het gaat over het loslaten van de eigen belevingswereld en het verplaatsen in de belevingswereld van de oudere. Het creëren van ruimte voor de eigen belevingswereld (belevingsgerichte zorg). Er is in feite in de zorg een disbalans ontstaan tussen de systeemwereld (beleid en verantwoording) en de leefwereld van de oudere. Regels komen voort uit wantrouwen en angst. Deze ongerustheid heeft geleid tot allerlei zelfopgelegde regelgeving; dit is de organisatie ingeslopen. Er is durf, wel professioneel verantwoordelijk, voor nodig om de 'Zorg Zonder Regels' te realiseren. Regels maken het immers ook weer gemakkelijk: als je er maar aan houdt, heb je jezelf ingedekt. Kenmerkend voorbeeld van regelgeving: bewoners 's nachts wakker maken om te checken of ze wel leven. Of wakker maken om een slaaptablet te geven.
Experiment regelarme zorg - presentatie André Enter - Directeur De Hoven

20130626
Het stuwmeer van vakantiedagen in het bedrijfsleven is inmiddels opgelopen tot 93 mln vrije dagen, goed voor een waarde van € 16 miljard. Enerzijds is de Nederlandse spaarzin erg groot, maar belangrijker is dat werknemers klaarblijkelijk genoeg hebben aan de vrije dagen die ze nu opnemen. Je zou je dus kunnen afvragen of Nederlanders niet veel te veel vrije dagen krijgen volgens de werkgeversorganisatie AWVN. Volgens een woordvoerder van de CNV kun je deze conclusie helemaal niet trekken. 'Wij horen vaak dat onze leden wel degelijk vakantiedagen willen opnemen, maar dat het niet mag omdat het niet uitkomt of het te druk is.
Volkskrant - Jarl van der Ploeg

20130626
De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen - Deut 30:11
Rouwadvertentie - Sienie Strikwerda 

20130626
Vrije val
In de ruimte ben je gewichtloos doordat er geen zwaartekracht is, niet? Niet. De aantrekkingskracht van de aarde is op enkele honderden kilometers hoogte bijna net zo sterk als aan de grond. Gewichtloosheid is nl. het gevolg van de vrije val waarin ruimtevaartuigen verkeren. Een ruimtevaartuig 'valt' constant, maar doordat het zo snel gaat (28.000 km per uur), scheert het constant langs de kromming van de aarde en stort daardoor niet neer.
Reportage - Bewust de ruimte in - De Volkskrant

20130626
De consument is de grootste verspiller van allemaal. In Nederland verspilt de gemiddelde consument een slordige 50 kilo eten per jaar. Met z'n allen gooien we in Nederland jaarlijks voor zo'n € 2,5 miljard weg. Een berucht voorbeeld is rijst. 38% van alle gekookte rijst verdwijnt in de vuilnisbak omdat we de hoeveelheid niet goed hebben ingeschat.    
Eten - verspilling - De Volkskrant

20130626
Het nieuwe goud
In 1972 was de consumentenprijs van neushoornhoorn $35,- per kg, in 1991 $4.700,- per kg en nu $65.000 per kg. Ter vergelijking: de huidige goudprijs is $42.000,- per kg. De prijs van cocaïne is in Europa €25.000,- per kg. Greg Stuart van WNF: 'mijn angst dat handelaren in Azië nu voorraden hoorn aanleggen die zij niet op de markt brengen, maar als belegging oppotten. Deze handelaren willen dat de neushoorn uitsterft, dan zal hun voorraad een godsvermogen waard worden'. Op Vietnamese websites wordt het aangeprezen met de slogan: 'neushoornpoeder met wijn is de drank voor miljonairs'.
Reportage - De neushoorn bedreigd - De Volkskrant

20130625
Dan breekt de 54ste minuut aan. Van Tiggelen onderbreekt een aanval en ligt meteen op snelheid. Mühren zadelt Van Basten op met een onmogelijke voorzet en de rest wordt geschiedenis. .... WAT EEN GOAL !!! 
25 jaar later - Volkskrant

20130625
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
Ik denk dat ik dan aan het werk ben. Ik wil graag brandweerman worden. Dan kun je mensen helpen en door rood rijden. Ik denk dat ik dan niet meer in Wageningen woon, maar in Amsterdam. Daar gebeurt elke dag wel iets.
Portret van een kind in zijn slaapkamer - Yoran (12)

20130623
De bal stuit op gras sneller en blijft lager dan op gravel, waardoor spelers vlugger en beslister moeten handelen. Wie het dichts bij de achterlijn staat, heeft vaak het initiatief. En wie de regie heeft, bepaalt wat er gebeurt. Maar dichter op de achterlijn spelen betekent ook dichter op de vuurlinie staan. De bal komt sneller en harder, de reactietijd is korter. De opdracht was steeds hetzelfde. Neem de bal vroeger. Sla de bal als hij omhoog stuitert, niet op of nadat de bal het hoogste punt heeft bereikt. Tennis is landveroveren. Een meter verder naar achteren betekent dat de bal een meter verder heen en meter verder terug moet. Dat kost tijd. Dat is net de tijd die de tegenstander nodig heeft om in de rally te blijven. Federer speelt van nature het dichts op de achterlijn.  
Sjeng Schalken en Jan Siemerink over de sleutel tot succes op het gras - Mark van Driel in de Volkskrant

20130623
Nadat het Nederlands elftal op 21 juni 1988 West-Duitsland had verslagen in de halve finale van het EK, schreef Jules Deelder:
   O hoe vergeefs
   des doelmans hand
   zich strekte naar de bal
   die een minuut
   voor tijd de Duitse
   doellijn kruiste.
   Zij die vielen
   rezen juichend 
   uit hun graf
Een minuut voor tijd strekte de Duitse doelman zich vergeefs naar de bal die door Van Basten was ingeschoten. Het was een bevrijdend doelpunt, in meer dan één opzicht. Ik voel het nog steeds, 25 jaar later. Alles kwam samen en Deelder schreef hoe het was. Hij is erin geslaagd in 28 woorden een van de meest bepalende naoorlogse momenten uit de Nederlandse geschiedenis te vangen en ontleden. De wedstrijd was doordrenkt met de 2e WO; óók met de verloren finale van 1974 natuurlijk, maar vooral met de oorlog. De oorlog was overal. Op een spandoek stond dat iemand de fiets van opa had teruggevonden. Niemand ontsnapte aan het ondefinieerbare gevoel van revanchisme. Het bevrijdend succes maakte het mogelijk dat de verstandhouding tussen Nederlanders en Duitsers zich voortaan soepeler zou ontwikkelen. Precies dat maakte de halve finale zo onvergetelijk en zo waardevol. De triomf was een einde en tegelijkertijd een nieuw begin.
Een wedstrijd die de tijd veranderde - De Twaalde Man - Paul Onkenhout in de Volkskrant

20130623
Zijn plaats in de geschiedenisboeken heeft de woensdag overleden Hongaarse oud-politicus Horn (1932-2013) vooral te danken aan één wapenfeit: op 28 juni 1989 knipte hij letterlijk een gat in IJzeren Gordijn. Daarmee hielp hij niet alleen tienduizenden Oost-Duitse 'toeristen'de grens met Oostenrijk over te steken, maar bezegelde hij ook het lot van zijn regime. Een half jaar later was - met uitzondering van de Sovjet-Unie, in heel het Oostblok het communisme gevallen.  
Postuum - Volkskrant

20130623
In het Google-tijdperk is het toch onzinnig om allerlei informatie uit je hoofd te leren? Voor hersenen geldt: use it or lose it. Hoe minder je een beroep doet op je geheugen, hoe slechter het zal functioneren. Het omgekeerde geldt ook: hoe meer kennis je in je hoofd zit, hoe makkelijker het wordt om nieuwe kennis te vergaren. 
Interview met de Duitse geheugenonderzoeker Manfred Spitzer

20130623
In die dagen werd ik gevraagd om een roman te schrijven. Ik ging zitten, voelde me alleen, dacht terug aan mijn jeugd, en het begon: de woorden verdrongen zich om naar buiten te mogen. Maar zien was nooit genoeg voor mij. Ik wilde er woorden voor vinden, om die verbazende landschappen te vangen. 
De memoires van Edna O'Brien - Volkskrant

20130623
Tot slot, dit rijtje boeken dat ik zelf  heb geschreven. Of ik daar trots op ben? Trots is een ingewikkeld woord voor mij. Paulus zei: 'Wat hebt gij mens, dat gij niet hebt ontvangen?' Met andere woorden: waarom zou je je ergens op voorstaan, wat je maar hebt gekregen?
Kerkhistoricus Maarten Aalders over zijn boekenkast - Volkskrant

20130622

A.L. Snijders begon zijn voordracht met:
Ik heb in mijn aantekeningen opgeschreven: 'om te beginnen', maar verderop staat 'ook om te beginnen'. Dat is wel verwarrend. Maar ik begin maar gewoon. De toon was gezet van een komische en droge voordracht. Hij was zo nu en dan nogal warrig en hij verwoordde dit als volgt: 'Vroeger had ik een goed geheugen en had ik het niet nodig en nu heb ik niet meer en heb het nodig'
Leon de Winter over zijn schrijverschap:
Een boek is de verstilling van een langdurig proces. Elk boek behoort bij een bepaalde fase van mijn leven. Een fase in mijn leven is enorm verstrengeld met mijn boek. Het beste boek is waar je op dat moment aan werkt. Ik maak mijn taal volstrekt ondergeschikt aan mijn verhaal en bij Jessica (zijn vrouw) is de vorm en de stijl veel belangrijker. ... Een boek is kwartje business. Wij moeten ook de Albert Heijn betalen.
Citaat Lidy's moeder:
Wees vertrouwd en vertrouw niemand
Karel ter Linde over zijn boek "Wat doe ik hier in Godsnaam":
God woont waar men hem binnen laat. De Bijbelse verhalen verstaan we niet echt als we ze letterlijk nemen. Op nieuwe vragen kunnen we geen oude antwoorden geven. Ziekte ziet hij als een ontsporing van de evolutie. Er is geen andere werkelijkheid. Er is één werkelijkheid.
Zomerzinnen 2013 in Meppel

20130621
In een zee van angst verdrinken de feiten
Jean-Pierre Geelen - Volkskrant
 
20130620
Veel bedrijven richten in tijden van crisis hun aandacht naar binnen, terwijl je in onze sterk veranderende wereld juist naar buiten moet kijken. Een automobilist kijkt 98% van de tijd naar buiten en 2% naar zijn dashboard. Hoe drukker het is buiten, hoe minder urgent de informatie op het dashboard is. Je reist zonder kleerscheuren, als je goed in de gaten houdt wat er om je heen gebeurt. Dat naar buiten kijken valt overigens niet mee. Er is zoveel te zien. Je moet wel weten wat je wilt zien. Als je ongericht kijkt zie je niks.
Bart Stofberg, organisatieadviseur in ICT-magazine 

20130620
Van de 4.650 kernkoppen die Amerika bezit, zijn er 2.150 operationeel. Operationeel betekent dat ze in 4 tot 6 minuten na Obama's bevel gelanceerd kunnen worden. Met Obama's plan om het aantal strategische kernkoppen terug te dringen, blijven er nog altijd 1.000 strategische kernkoppen over. Het zijn atoomwapens met nog altijd een enorm vernietigingskracht. Deze raketten hebben een kernkop van 335 kiloton. Ter vergelijking: de bom die in Nagasaki zo'n 40.000 burgers doodde, had een kracht van 21 kiloton.
Naar aanleiding van Obama's bezoek aan Berlijn - Volkskrant - Stieven Ramdharie 

20130620
Zijn beste werk moet nog komen, vertelde Ive in 2011. 'We proberen producten te maken die op de een of andere manier onontkoombaar zijn, die je het gevoel geven dat ze de enige oplossing bieden die klopt'.
Jonathan Ive - de kluizenaar achter het design van Apple - Volkskrant - Peter van Ammelrooy 

20130620
De Veenkoloniën in oostelijk Groningen en Drenthe worden gekenmerkt door lange, handgegraven (bijzonder dit woord kent de spellingscontrole niet) kanalen, waarover met schuiten turf werd afgevoerd. De gravers van de kanalen kenden een eigen hiërarchie. De man die onderin stond op de bodem van het kanaal stond het laagste in aanzien en verdiende het minst. De middelste man iets meer en de man die boven aan de wal stond had het meeste aanzien en verdiende dienovereenkomstig. Uit de wereld van het kanalen graven komt dan ook de term 'hogerop komen'.
Volkskrant n.a.v. de fototentoonstelling Buitengewoon

20130619
Voor aanvang spreken de regisseurs het publiek toe. Na de uitleg vragen ze gepaste stilte. De acteurs halen metalen constructies en houten planken, die verderop staan opgestapeld. Ze bouwen een tribune recht tegenover de tribune waar het publiek op heeft plaatsgenomen. Dit duurt ongeveer een uur. Dan verschijnt het publiek dat een kaartje kocht voor de tweede opvoering die dag. Het neemt plaats op nieuwe net gebouwde tribune. De eerste groep moet naar huis en de nieuwelingen mogen zien hoe de leeg achtergebleven tribune wordt afgebroken.
De Arnhemse groep staat op Oeral met Spectaculaire Voorstelling.

20130618
Ben je fan van iemand?
'Ik ben groot fan van mezelf, omdat ik goed kan lezen en zwemmen. En ik ben heel zelfstandig en slim. Als ik ben opgestaan, maak ik zelf mijn bed op, smeer brood voor mezelf en mijn broertje en als ik huiswerk krijg, maak ik het meteen en lever ik het in. En ik kan zelf mijn kleren kiezen'.
Portret van een kind in zijn slaapkamer - Filsan Omar (9) - Volkskrant

20130618
Hij probeerde studenten altijd hun eigen grenzen te laten ontdekken. Van een mooi aquarelletje voor boven de bank wilde hij niets weten. Mooi zei hem niets, dat was veel te gemakkelijk. Mooi was een werk pas als het je raakte, vertelt een voormalige leerlingen.
Postuum Leo Musch (1943-2013) - Volkskrant

20130617
Na de schlemielige nederlaag was het klagen niet van de lucht. Jong Oranje voelde zich lelijk te kort  gedaan. Zo veel aan de bal zijn, zo weinig weggegeven, zo oneerlijk om er dan toch uit te vliegen. Balbezit en dominantie. Het is een misvatting om te veronderstellen dat deze twee zaken per definitie aan elkaar gelijk zijn. Nederlandse elftallen scoren vaak bovengemiddeld als het om balbezit gaat, maar dan heb je nog niet gedomineerd. We hadden wel weer veel balbezit. Alleen ver van het doel van de Italianen die rustig wachtten op dat ene moment om eens even verschrikkelijk dominant te zijn.
Jaap Visser - Jeremiëren - Spits

2013017
Het was inderdaad gek. Je doet alles goed en dan geven ze toch de lauwerkransen aan een ander - hoe kan dat nou? De bondscoach na afloop: 'Italië is een luizenploeg die de overwinning op een luizige manier gestolen heeft'. 
Column Peter Middendorp - Volkskrant

20130617
Weken bouwde Ruben Smit en zijn team aan een 12 m hoge filmhut om de zeearenden te filmen. Het wachten was tot het koppel het nieuwe nest af zou bouwen. Op het laatste moment bedachten de zeldzame roofvogels dat een andere boom, buiten het zicht van de camera, toch beter geschikt was voor het leggen van hun eieren. 'De zeearenden zijn ongelofelijk slim en schuw'. Zo verhuisde de trots van de Oostvaardersplassen zichzelf de film De Nieuwe Wildernis uit. Want zonder verhaal ook geen hoofdrol in de film. De hoofdrollen zijn onder meer weggelegd voor de aalscholverkolonie en een vossenfamilie. De vertegenwoordigen de 'bad guys'. Sluw, snel en gehaaid ondervond Smit aan den lijve. Draadjes keurig doorgebeten, de cameravos nam het apparaat zo mee de vlakte over. Weg camera. De aanscholvers zijn 'de sullige personages' in de film. Ze vliegen af en aan met vis voor de jongen, schreeuwen naar elkaar, ze hebben het druk.
Maar ook tragische taferelen de afgelopen winter. 'In de natuur heb je succes of geen succes, er is geen tussenweg. Het is de circle of life'.
Hollandse dieren en hun levensverhaal op film - Spits

20130617
Het christendom is minder tegenwoordig dan vroeger; het zit niet meer vervlochten in allerlei instituties, en dat is goed; want ik denk dat christendom zonder macht beter is dan christendom mét. Het is nu vrij om weer net zo vreemd te zijn als het van oorsprong was, iets ongrijpsbaars dat meer in je hoofd moet zitten dan in scholen of gebouwen of verenigingen. .. In naam van het christendom zijn walgelijke en gruwelijke dingen gedaan. De menselijke neiging om dingen te verkloten is van alle tijden en alle plaatsen. Maar het christendom is ook een geloof van herstel, meer dan van goede voornemens. Het gaat uit van de mogelijkheid dingen te repareren. .. Het boek hoeft niet meer te doen dan wat in wezen elk boek kan doen: jou laten zien hoe de wereld eruit ziet vanuit het perspectief van iemand anders.
Boeken - Volkskrant - Francis Spufford - Waarom het christendom ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang heeft.  

201300615
Schrijfster Renate Dorrestijn heeft via een eigen Little Free Library een remedie gevonden tegen de overwoekering door boeken. En die is nog boekvriendelijk ook. We hebben een timmerman gevraagd een soort van konijnenhok te maken van zo'n 5 verdiepingen. Dat bouwsel staat nu in Amsterdam (Weesperzijde 94). Verschillende etages met diverse genres, die door de buurtbewoners worden geadopteerd. Het is een ideale oplossing vanuit de gedachte dat boeken onder de mensen willen blijven en niet bedoeld zijn om onaangeraakt te staan verstoffen op een boekenplank.
Rubriek - De boekenkast van .. in de Volkskrant

20130615
Niet alleen houden die oude teksten ons een spiegel voor, maar we kunnen er ook veel van leren volgens Skidelsky. In het oudtestamentische verhaal over Jozef en de farao die droomt over zeven vette en zeven magere koeien, ziet hij het eerste anticyclische begrotingsmodel. Tijdens jaren van overvloed sla je graan op in de schuren, zodat je in tijden van schaarste niet van de honger hoeft om te komen. Tijdens de crisis wordt extreem bezuinigd, bij groei wordt extreem geconsumeerd. Maar de droom van de farao laat zien dat onze economie niet alleen gestimuleerd, maar ook afgeremd moet worden. Sparen is geen zonde.
Over het boek van Skidelsky: Hoeveel is genoeg? - Volkskrant

20130615
Wie weet hoe het zit, maakt daar geen grappen over. Deze mensen zijn bevlogen en humorloos. Wat je ze moet nageven, is dat het hen gelukt is serieus te worden genomen, net als Neelie Kroes trouwens. Over haar wordt gezegd dat waar ze ook vergadert, de mannen meteen bij haar binnenkomst stoppen met lacherige onderonsjes. Zelfs als ze poogt te glimlachen, breekt het ijs niet.  ... Waar ironie is, klaart de lucht meestal op. Wie over een idee een grap maakt, creëert en passant ruimte voor andere ideeën. Humor doet met belangrijke ideeën zoiets als wat de guillotine deed met Franse revolutionairen. Wat resteert is stukken minder indrukwekkend.
Olaf Tempelman - Tijdgeest in de Volkskrant

20130615
Schrijven is een zaak van kracht, van energie. Die heb je niet voor eeuwig.
Salter over zijn boek All that is - Volkskrant

20130615
Je bent pas iets in verhouding tot iets anders
Column Hanna Bervoets - Volkskrant Magazine

20130615
Het is goed. Het is gegaan zoals het is gegaan 
en zo moest het kennelijk gaan.
Rouwtekst

20130615
De scooterparade is het opwindendste onderdeel van de WijkSafari. Het idee: het publiek meenemen de wijk in, kijken naar de huizen, straten, pleinen en parken waar je anders nooit komt. En in die huizen luisteren naar de verhalen van de bewoners die van overal en nergens komen. Alle verhalen worden min of meer opgetuigd met theatrale elementen.
Scooteren van verhaal naar verhaal - Reportage in de Volkskrant - WijkSafari in Utrecht 

20130615
De machtspoliticus vermomd als therapeut, dat was-ie. Als hij schurkend tegen een minister zei: 'Mag ik even met je meedenken?' Dan wist die minister dat het spel uit was, dat Lubbers de onderhavige kwestie te netelig vond om aan hem over te laten. Het knappe van Lubbers was dat hij zijn machtsstreven wist te verkopen als wondzalf. .. Ruud Lubbers hanteerde in de kruisrakettenkwestie 'invliegvarianten' en 'vertrekpunten', onnavolgbare toverformules waren het. Een collega in de fractie: voorzitter, vertrekpunten zijn interessant. Maar wat zijn uw aankomstpunten?
Over Ruud Lubbers i.v.m. de late loslippigheid van een ex-politicus in de Volkskrant

20130615
Tijdens Pinksteren wilde Johan Fretz boodschappen doen, maar trof een dichte deur. Terecht noteerde hij later in zijn column: 'Als je ruim 2.000 jaar na je dood nog zo veel feestdagen hebt, heb je iets voorgesteld, zoveel is zeker. 
Column Peter Middendorp in de Volkskrant

20130614
Over de A2 waggelde deze week heel dapper een moedereend met in haar kielzog tien brave kleintjes, volledig vertrouwend op het gezonde verstand van mama. Maar dat is dus helaas ver te zoeken. 'Je hebt soms echt geen flauw idee wat er in zo'n vogelhoofd omgaat' zegt Dijksman van de Vogelbescherming. 'Eenden hebben de gewoonte om op de meest onmogelijke plekken te gaan broeden. De snelweg is dus een geliefde plek van moeder de eend, al is het een raadsel waarom. Kiezen ze een kant van de snelweg waar geen water is. Dus als de eierinhoud tot leven is gekomen, kan mama-eend met haar uitgebreide kinderschare gezellig de drukke snelweg oversteken. Voor de dierenliefhebbers kan dat vreselijke beelden in de spiegel opleveren.
Spits

20130614
Dat is waarschijnlijk het grootste probleem, mensen die nog nooit depressief zijn geweest, onderschatten de godsgruwelijke waanzin die in een mensenhoofd ontstaan. Het lijkt haast of we niet in willen zien dat het menselijk brein, naast een wonderlijk kunstwerk, ook barstensvol kwaad zit. We vergeten dat de hersenen uit meerdere verdiepingen bestaan: we zitten nu veilig in de gezellige huiskamer van ons brein, maar de donkere kelder is maar één trap  van ons verwijderd. Twintig treden. Meer niet. Geregeld ging ik op bezoek bij de mensen, die in die donkere kelder zaten en de trap naar boven niet meer konden vinden. Ze stonden met de buik tegen de muur en dat is nog veel onplezieriger. Uitzichtloosheid. Als je met de buik tegen de muur staat, zie je namelijk alleen maar de muur. Natuurlijk waren ze af en toe monter, maar een depressie is nou eenmaal de beste acteerschool ter wereld. Mijn vrienden speelden gewoon blank, maar van binnen waren ze gebroken wit. 
James Worthy in Spits

20130614
Dit was mijn doel, haar gouden olympische medaille omhoog houdend. En nu ligt het tussen de paperclips en de batterijen in een laatje. .... Ik wilde niet de beste zijn en blijven. ik wilde gewoon beter worden. ..... Sporters trainen 80 tot 90 procent van de tijd en presteren 10% of soms nog minder (denk aan zwemmers). Maar hoe is dat in een normale baan?, vraagt ze aan de zaal.
Esther Vergeer op het HEAD-congres in Houten

20130614
Wij hebben geen klanten die zeggen: doet u maar zo'n gebouw. Creatieve industrie heeft nu eenmaal niet het stramien van: u vraagt, wij leveren. Wij verdiepen ons in wat een klant nodig heeft. Soms is dat iets anders dan wat hij vraagt.  .. De waarde van creativiteit zit vaak in het voortraject; als het in productie gaat, is de ontwerper al weer ergens anders mee bezig.
In Europa heerst steeds meer een cultuur van risico mijden. Fouten worden zo hard afgerekend dat niemand meer iets durft. In de VS stopt een investeerder 10 keer een bedrag in een start-up. Acht mislukkingen, met 2 maakt hij dikke winst. Dan wordt hij gefeliciteerd. Als je dat in Europa doet, zeggen ze: hoe heb je dat geld in die 8 kunnen steken?
Architectuur - Over architectenbureau OMA in de Volkskrant

20130614
Thús ut skoalle, earst in bakje tee, en dan pas boartsje
Tryater - Heimwee naar Hurdergaryp - Oeral

20130614
Het bloemrijke weiland sterft uit
Ach, de bloemrijke weide, dat karakteristieke Nederlandse cultuurlandschap, kleurrijk en kruidenrijk weiland tot aan de horizon, met wat koeien en met her en der een boerderij. Zo'n weiland dat geel kleurt van de boterbloemen, roze van de pinksterbloemen en rood van veldzuring. ... Er is inmiddels een generatie Nederlanders groot geworden voor wie een weiland als vanzelfsprekend donkergroen is. ... Nog 5% is in Nederland nog bloemrijk.
Casper Janssen in de Volkskrant

20130614
1970 - Beeldschoon, bloot en blij in de wei
Één koe bleef staan kijken, de andere liepen weg. Dat Saskia Holleman (25) haar armen spreidde en glimlachend en profetisch naar boven keek, dat was haar eigen idee geweest. Een half jaar later kreeg ze een telegram. Er waren mannen die haar onmiddellijk wilden spreken. Uit een grote koker werd  een affiche gehaald en voorzichtig uitgerold. Daar was de PSP-poster - die vele jaren later zou worden verkozen tot een van de beste verkiezingsposters aller tijden, een iconisch beeldverslag van de vrijgevochten sixties. Holleman schrok zich rot. De foto's waren gemaakt voor Sekstant. Om nou op alle reclamezuilen van Nederland te hangen, naakt met een koe, daar had ze niet op gerekend. Als ze had geweten dat ze voor een haar niet bekorende politieke partij uit de kleren was gegaan, had ze het niet gedaan.
Postuum Saskia Holleman (1945-2013)

20130614
Nederland moet volgend jaar 6 mld bezuinigen. Dat moet van Olli Rehn, die dat op zijn beurt weer moet zeggen van Nederland, want Nederland heeft ooit geijverd voor een eurocommissaris die landen maant zuinig aan te doen.
Sheila Sitalsing in de Volkskrant

20130614
JSF in de wandeling de vliegende Fyra genoemd
Sheila Sitalsing in de Volkskrant

20130613
De gemeente Eemsmond wil straatnaambordjes plaatsen op de onbewoonde, als beschermd natuurgebied aangemerkte eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat. Regels zijn regels aldus wethouder Bouman. 'Wanneer wij de straten geen naam geven, komt onze gemeente te boek te staan als een gemeente die zijn zaakjes niet op orde heeft'.
Spits 

20130613
De Nederlandse natuur is in korte tijd veranderd in het tegendeel van wat zij altijd geweest is, van een herinnering aan menselijk onvermogen in een staaltje menselijk kunnen. Vroeger slingerde een riviertje omdat dat riviertje dat wou, nu omdat het waterschap dat wil. Natuur wordt feestelijk geopend, of verplaatst als ze in de weg zit.
Citaat van Koos van Zomeren - Trouw juni 1999 

20130612
De omstandigheden zijn perfect volgens Arjan: een strak blauwe lucht, zuidoostenwind en het is het staartje van de trek. Dat is altijd veel krenten en weinig pap. Onderweg naar Texel is het geen moment stil, want over vogelen raak je nooit uitgepraat. De kans dat we iets zien dat Arjan nog niet eerder heeft gezien, is nihil. Op zijn 26ste staat hij in zijn leeftijdsklasse op eenzame hoogte in Nederland met 4.000 soorten op zijn naam. ... Laatst was zijn telefoon uitgevallen en toen hij eindelijk een oplaadpunt had gevonden bleek hij 36 gemiste oproepen te hebben. 'Er was een kortbekzeekoet gezien en ik had h'm gemist. Op zo'n moment moet ik bijna overgeven van teleurstelling'.  ... Vogelen draait om de kick van het onverwachte legt Arjan uit. Dat je uren ergens zit, gewoon omdat je er een goed gevoel over hebt. Als je dan uiteindelijk die vogel ziet, ben je door het dolle. ... En wat beweegt daar, met die witte staartzijdes? Zou dat een kleine vliegenvanger zijn? Dat kan bijna niet, zeker niet in het voorjaar. Ruim een uur lopen de mannen om de bosjes heen. Arjan: dit is het allerfrustrerendste aan vogelkijken. Je weet dat zo'n kreng in die kutbosjes zit, maar je ziet h'm niet. Dan ineens horen we Arjan roepen: 'Ik heb 'm. 100%. 
Hier draait het allemaal om. Dat is het echte werk
Reportage op stap met een vogelaar door Haro Kraak in de Volkskrant

20130612
Wat voor lefgozer moet je zijn, om op je 22ste een boek in te leveren bij de deftige uitgeverij De Bezige Bij, in 1962 nog wel, een boek dat leest alsof het in een woedend etmaal in elkaar is gegooid, een beetje volgens de methode waarop de schrijver ook te werk ging in zijn hoedanigheid van schilder en die hem de bijnaam de 'verfsmijter' had bezorgd, zo leek hij ook de woorden op papier te hebben geplempt. De corrector heeft de boel nog flink gefatsoeneerd en hoofdletters toegevoegd. De grootste bestseller uit de Nederlandse literatuurhistorie is vast en zeker ook een van de snelst geschreven romans. Ik was veel te jong voor Ik, Jan Cremer en ik kwam trouwens ook uit de verkeerde hoek. Mijn ouders lazen zulke boeken niet. Mijn vader dacht er net zo over als Boer Koekkoek: 'Ik heb het boek van Jan Cremer niet gelezen, maar ik vind het een vies boek'. Ik mocht van mijn moeder brieven aan mijn tante niet beginnen met 'Ik'. Dat was onbeleefd en onbescheiden. Toen van Ik, Jan Cremer in Amerika zes miljoen exemplaren werden verkocht - een door een Nederlands boek nooit meer geëvenaarde successtory - en Jan daarover op de Nederlandse televisie werd geïnterviewd, zette mijn vader de tv uit.
Bert Wagendorp in de Volkskrant over 50 jaar Ik, Jan Cremer

20130612
Toch krijg ik een unheimisch gevoel bij de iPad-scholen. Omdat ik vind dat je kinderen ook moet leren dat je niks nodig hebt om je te vermaken. Dat ze gestimuleerd moeten worden te ontdekken hoe heerlijk het is dat je niet veel meer nodig hebt dan wat inkt en een papiertje om jezelf te verbazen, verwonderen en ontwikkelen. Dat je woorden kan schrijven, waar en wanneer je maar wilt, dat je wat er in je hoofd zit kan bewaren, zonder dat je daarbij afhankelijk bent van programmaatjes en een touchscreen. Dat je een verzameling met elkaar verbonden streepjes, rondjes, puntjes en krullen kan maken die betekenis hebben. Een magische ontdekking vond ik dat. ... Niet in Times New Roman of Arial, maar in mijn eigen handschrift, als verlengstuk van mezelf. 
Katinka Polderman in Spits

20130611
Als je een die zou kunnen zijn, wat zou je dan kiezen?
Een hamster, want ik denk dat die zich heel gelukkig voelen. Ze kijken altijd blij en daar word ik dan weer blij van. Het lijkt me ook leuk in zo'n rad rond te rennen.
Wat vind je leuk aan jezelf?
Je moet niet één ding hebben dat je leuk aan jezelf vindt, maar blij zijn met hoe je bent.
Wat vind je het minst leuk aan jezelf?
Ik heb wel bepaalde dingen die ik niet zo leuk aan mezelf vind, maar daar kan ik niets aan veranderen. Als je er niets aan kunt veranderen, is het zonde van je tijd om erover te gaan piekeren.
Portret van een kind in zijn slaapkamer - Irene (10)

20130611
Ze vreet zich als een bever door de stukken en weet, bij wijze van, waar subamandement 13 te vinden is
Over staatssecretaris Wilma Mansveld (50) - Dinsdagprofiel in de Volkskrant

20130611
Het is de afsluiting van een tijdperk. Sergio Herman weg bij Oud Sluis is voor de culinaire wereld wat het voor de kunstzou zijn als het Stedelijk zou ophouden te bestaan of voor het voetbal als Ajax er de brui aan zou geven. Het is niet zomaar iemand die opstapt, maar de primus inter pares. ... Sergio is rock'n roll in de keuken met zijn zwarte koksbuis. In de keuken is Herman één brok explosiviteit, die elke avond een sprint trekt. Voor de avondservice drinkt Sergio een glas champagne in één teug leeg. Dat zet hij het glas met een klap neer en zegt: heren, we zijn begonnen. Rammen!
Profiel - Mac van Dinther in de Volkskrant

20130610
'Heb je ooit een vis met een schroef gezien?' vraagt Bas Goris. Hij is de bedenker van een nieuw voortstuwingssysteem dat is afgeleid van de dolfijnstaart. De Triade, een 38 meter lang binnenvaartschip, is het eerste vaartuig dat ermee is uitgerust. Het schip heeft nog wat kinderziektes, maar als die zijn verholpen wordt een brandstofbesparing van 50% verwacht.
Reportage - Volkskrant

20130610
Buur
De 8ste overwinning van Nadal was natuurlijk kinderspel vergeleken met de de acht gloednieuwe klussen die Buurman & Buurman tezelfdertijd eventjes klaarden. Het was ouderwets genieten van hun fabelachtige techniek met 4 linkerhanden. Wat begint met een kast in de badkamer, levert al snel problemen op: een wastafel hangt in de weg. Kwestie van losrukken en een kluwen van waterleidingen aan elkaar lijmen. Buurman Geel (Kees Prins) heeft het Amsterdams accent van Swiebertje en Malle Pietje. Buurman Rood (Van Leeuwen) heeft een licht Rotterdams accent. Handen uit de mouwen; niet lullen, maar poetsen.
Buurman en buurman hebben nooit ruzie, ondanks de vaak pijnlijke brokken die ze bij elkaar maken. Ze zijn altijd goedgemutst. Optimistisch zelfs, ondanks alle tegenslag. Het altijd terugkerende 'wacht is effe' is de sleutelzin uit hun rijke oeuvre. Het motief, een vooruitwijzing naar het thema; het idee waarop het verhaal stoelt en ontspoort. De praktische uitwerking mag dan te wensen overlaten, maar ze geloven in de kracht van de geest: de ingeving, de verbeelding en de creativiteit waarmee elk gevecht tegen de materie te overwinnen valt. Buurman en buurman zijn geen klussers, maar filosofische kunstenaars. Het halve huis is afgebrand, maar de spiesen op de barbecue waarom het allemaal begon, zijn wel mooi gaar. A je to, Buur
Jean-Pierre Geelen in de Volkskrant

20130610
Dieptepunt op Roland Garros was de confrontatie tussen Sjarapova en Azarenka, de twee grootste sirenes van het circuit. De WTA heeft het beloofd het kreunen aan te pakken bij de jeugd. Serena Williams liet zaterdag horen dat zo ook beter én harder kan kreunen dan Sjarapova, om haar hegemonie te onderstrepen. Geef speelsters een strafpunt als ze de tv-kijker uit zijn stoel blazen met hun gegil en het is snel afgelopen. De All England Club snoerde 20 jaar geleden Monica Seles, de moeder van de kreuners, de mond op Wimbledon. Rechtvaardig of niet, orgiastische geluiden waren tijdelijk taboe op de tennisbaan. Nu is het monotone 'aaaaieeeeeehhh' na elke slag ongewild een aanklacht tegen vrouwentennis geworden.
Robèrt Misset - Volkskrantverslaggever

20130610
Het zijn vreemde tijden voor Maaike Ouboter. Twee weken geleden kreeg ze als volomen onbekende zangeres de voltallige jury van De beste Singer Songwriter aan het huilen, nog geen week later stond ze bovenaan de hitlijst en inmiddels blijkt ze mede dankzij YouTube ook in Vlaanderen op nummer één te zijn binnengekomen. Het nummer 'ik mis je' gaat over het verlies van haar moeder. Een erg persoonlijk verhaal dus, al probeert Maakike haar muziek wel voor iedereen herkenbaar te maken. 'Mijn liedjes beginnen altijd wel bij mijzelf en bij de mensen om me heen, maar ze zijn ook wel weer universeel; iedereen mist immers wel iemand. 
Spits

20130608
'Ga niet naar binnen als u honger hebt. Hongerige mensen kopen meer dan ze nodig hebben' staat er te lezen op een affiche bij de ingang van Supermarkt Osher Ad (eeuwig geluk) in de wijk Givat Shaul van Jeruzalem. En 'als u weinig wilt kopen, pak dan geen winkelwagen want die laadt u te snel vol'
Zonderlinge raadgevingen in een wereld van overconsumptie. De meeste ultra-orthodoxe mannen zitten de hele dag met hun neus in de boeken. Hun vrouwen werken en bestieren het huishouden. De seksen groeien strikt gescheiden op. Vanaf zijn 13de studeert een jongen aan yeshiva en na zijn huwelijk aan kollel. De meeste van deze scholen einig of niets aan wereldse fratsen als wiskunde of Engels, wat betekent dat een 18-jarige met lege handen in de maatschappij staat. Zijn enige optie is de thora-studie. Meisjes gaan naar een religieuze school met een normaal lesrooster. ... 
Niets in het persoonlijke leven van de ultra-orthodoxen is emotioneel en financieel zo zenuwslopend als het uithuwelijken van kinderen (hele grote gezinnen: 8 à 10) en het gedoe eromheen. De wederzijdse ouders sluiten een financieel akkoord om de aankoop van een flat te kunnen opbrengen me de steeds stijgende huizenprijzen (€ 100.000,-). 'Dat kan toch niet zo doorgaan' De verklaring is simpel: 'God vindt altijd weer manieren om ons verder te helpen. Ons leven is een wonder'.
Reportage in de Volkskrant over ultra orthoxe joden in Israël - Ad Bloemendaal

20130608
Komt een masculine senior bij de fietsenmaker: 'Graag een elektrische fiets voor mijn vrouw. Ik ga tegenwoordig veel te hard voor haar'. De fietsenmaker glimlacht op zulke momenten minzaam. Hij kent de bravoure van de wat oudere man. Bij het afrekenen zegt de fietsenmaker met een knipoog: dan zie ik u over een maand terug meneer. Meestal duurt het maar twee weken voordat zo'n man weer in de winkel staat: doet u mij ook maar zo'n fiets. Blijkt zijn vrouw hem op de zondagse tocht alle hoeken van het natuurgebied te hebben laten zien. .. ..  Je gaat op een elektrische fiets altijd harder dan je denkt. Je ziet nu oude vrouwtjes met 15 km per uur op een rotonde afkoersen. Dan denk ik: voorzichtig toch, een rotonde is geen formule-1-circuit.
Reportage over E-bike in de Volkskrant

20130608
Sommige schakers zijn ervan overtuigd dat je beter in het ene jaar geboren kunt zijn dan in het andere. Met eerbied spreken zij over 1951 dat Timman, Andersson, Vaganian en Karpov voortbracht of over 1990, het geboortejaar van de wonderkinderen Carlsen en Karjakin. Het is volgens de bijgelovigen een merkwaardig toeval dat 1963 naast Gari Kasparov geen andere grote spelers heeft opgeleverd.
Gert Ligterink in de Volkskrant

20130608
Als je iets doet, is het alleen maar leuk als je het goed doet
Hendrik Andriessen - citaat uit het boek van Vd Horst over de fam Andriessen

20130607
Op de vraag of jongeren het beste allemaal economie kunnen gaan studeren antwoordt Rick van der Ploeg: Nee, alsjeblieft niet. Laat ze klassieke talen, kunstgeschiedenis, filosofie of antropologie gaan studeren. Je kunt je beter verdiepen in iets dat echt je interesse heeft. Het is goed om ergens in uit te blinken. Als je ergens goed in bent, komt het wel goed op de arbeidsmarkt. Je onderscheidt je van anderen. Bedrijfseconomie en marketing kun je in de avonduren wel als bijvak bijspijkeren als dat nodig is.
Interview met hoogleraar economie Rick vd Ploeg in ING-blad

20130607
Mensen struikelen niet over bergen, maar over molshopen
Paul vd Wijk citeert

20130606
Mevrouw tevreden? Vast niet.
Mevrouw had de broek aan, zo veel is zeker. Ze kon kiezen uit de beste bouwmeesters van haar tijd, liet kunstenaars aanrukken zoals het haar uitkwam. Voor de ingrijpende restauratie moest architect Fritz zich daarom niet alleen verdiepen in wat architect Berlage oorspronkelijk had bedoeld. Hij moest zich ook een voorstelling maken van wat Helene Kröller-Müller (1869-1939) in haar wispelturig hoofd had. Restauratie is gebaat bij twijfel, zegt Fritz, maar de bouw van dit hele project was getekend door de twijfel van mevrouw. Zou mevrouw tevreden zijn geweest over de restauratie? Vast niet. Maar al was ze het nergens mee eens, ze vond bovenal dat ze een gesamtkunstwerk moest nalaten.
Restauratie Jachthuis Sint Hubertus

20130603
Als Edith Bunker was ze de betere helft van Archie, de argeloze, toegewijde echtgenote van een beroepskankeraar. Terwijl hij zijn vooroordelen zonder gêne onder woorden bracht en ruzie zocht met zijn dochter Gloria en schoonzoon Michael 'Meathead' Stivic, serveerde zij bier en maakte het eten klaar. Hij katte haar af, zij was lief en opgewekt, en netjes en beschaafd. Dingbat noemde hij haar. Een tuttebel was ze zeker, maar tegelijkertijd duwde ze hem met haar schelle stem gedecideerd de gewenste richting op. Zij was de vrouw die haar man vorm gaf en bijstuurde. ... Haar rol was cruciaal. Zonder haar zou Archie Bunker niet veel meer zijn geweest dan een eendimensionale rechtse bal barstenvol vooroordelen.  ... Waar Archie Bunker het cynisme en conservatisme vertegenwoordigde, was Edith Bunker de tolerantie zelve. 
Paul Onkenhout in de Volkskrant n.a.v. het overlijden van Jean Stapelton (1923-2013)

20130603
Hoogleraren Nederlands vinden het eindexamen Nederlands beneden de maat en inhoudsloos. Het examen draagt op geen enkele wijze bij aan de kennis van taal of taalvaardigheid. .... Op het examen Nederlands wordt een trucje getoetst en geen lees- en argumentatievaardigheid
Volkskrant - n.a.v. een brief van de hoogleraren aan de tweede kamer

20130603
Allemaal op weg naar niets, doen we zus of zomaar iets
Soms net echt, maar meestal kitsch, want wie speelt er nog zichzelf
Weet je nog wanneer dat was, toen je nog geen ander was
Niet in harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf
Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf
Dikkerdoenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg
Als je nou 'ns geen masker droeg, zou je dat niet beter staan
Wat moe je met die Januskop, daar schiet niemand iets mee op
't Is een kwestie van een knop, die moet enkel even om
Zoek jezelf zusters, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf
De man die op z'n tenen loopt en alleen zichzlef verkoopt
En nooit iets in z'n oren knoopt, die gaat nog eens lelijk dood
En met make-up van oor tot oor stelt z'n vrouw een ander voor
En hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat.
Zoek jezelf zusters, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf
Theater van het sentiment op Radio 2 - Van Kooten en De Bie

20130602
Wie denkt maakt onvermijdelijke fouten. Dit is minder vervelend dan het lijkt, want denkfouten zijn meestal in je eigen voordeel. 
De meeste mensen denken dat als iemand één positieve eigenschap heeft, hij/zij verder ook goede kwaliteiten bezit.Deze denkfout staat bekend als het halo-effect. Het is een van de talloze psychologische mechanismes die ons meestal onbewust verhinderen logisch en rationeel te denken. Een denkfout is een systematische afwijking van rationeel denken 
De mens mag dan een intelligent weldenkend wezen zijn, hij laat zich systematisch misleiden. En het liefst in zijn eigen voordeel. De mens is weliswaar vooringenomen, maar de  gekleurde perceptie van de werkelijkheid geeft zijn leven glans. 
De vooringenomenheden op een rij:
-1- Zijn voorkeur voor verhalen en patronen. We rijgen losse gebeurtenissen aaneen zodat er mooi verhaal uit rolt. .. Alle toevallige gebeurtenissen worden zorgvuldig een betekenis gegeven
-2- Het menselijk brein denkt graag in oorzaak en gevolg. Dit is gemakkelijker dan uit te gaan van complexiteit. Dat geeft het idee dat we grip op de zaak hebben. Wie de oorzaak weet, kan er iets aan doen.
-3- De behoefte aan harmonie. Het brein houdt niet van tegenstrijdigheden. We vinden het prettig als ons gedrag overeenstemt met onze principes en wensen. En als onze werkelijkheid verandert, dan passen we onze wensen gewoon aan.
-4- Het brein kan niet met onzekerheid omgaan. Onzekerheid kost tijd en brengt ons aan het twijfelen. Dus maken we onze eigen zekerheid, bedenken we hoe het idealiter zou zijn en verheugen we ons op de hoofdprijs.
-5- Het brein heeft een afkeer van verlies. Wie een gok neemt , weegt het verlies af tegen de winst. Rationeel gezien zou je de gok wagen als het verlies even groot is als de winst.
-6- Het brein heeft de neiging om zichzelf te overschatten. Men denkt: dat treft alleen anderen, dat overkomt mij niet. Een gezonde dosis overschatting zorgt ervoor dat we risico's durven nemen.
-7- De laatste vooringenomenheid van ons denken heeft betrekking op onze sociale omgeving. De mens laat zich soms meer dan hem lief is beïnvloeden door de druk van de groep. Overal ligt het gevaar van groepsdenken om de loer. Afwijken van het standpunt van de groep roept angst op. 
De vooringenomenheid heeft dus voordelen. De haastige actie geeft ons cognitief gemak. Vooringenomenheid geeft voorspelbaarheid en is fijner dan chaos en onzekerheid. Met al deze denkfouten houden onszelf misschien wel voor de gek, maar we voelen ons er heerlijk bij.
Suzanne Weusten in het Wetenschapskatern Volkskrant 

20130602
De jonge journalist Jesse Frederik zou economen eens een lesje leren, over hun foute voorspellingen. Wat blijkt: economie kent genoeg mitsen en maren om het altijd bij het rechte eind te hebben.
Vonk - Volkskrant

20130601
Stil
... Het is al drie seconden stil. Midden overdag.  Wat een weelde eigenlijk. Heb ook wel in steden gewoond. Altijd geluid. Werd er mal van. Terwijl  geluid ook het mooiste van de wereld kan zijn. Geordend geluid. Muziek. Maar ook in muziek is stilte van groot belang. De ruimtes tussen de noten in zijn soms nog belangrijker dan de noten zelf. Ach, het is nog steeds niet echt stil realiseer ik mij. Flarden van een gesprek dwalen door m'n hoofd.
Uit zes jaar vrijdagmiddag van Daniël Lohuis - 24 februari 2007 

20130601
Kroepeulie

Onverschilligheid, negativiteit en verdriet veroorzaken roest. En met een roestige, droge ketting is het zwaar trappen trappen. 2006 is behalve Rembrandjaar ook het Mozartjaar. Kun je direct gaan zitten neuzelen over hoe Mozarts goddelijke nalatenschap door de commercie misbruikt wordt, of je kunt door Mozarts muziek inzien hoe mooi hetleven kan zijn. Mozarts muziek is sprankelend, geeft hoop, maar ook diepte en inzicht. Mozart kan een pleister zijn, een blik in de eeuwigheid, of een shot relativeringsvermogen. .. Als het leven even zwaar valt, moet u het eens proberen: Mozart is de beste kroepeulie die er is.
Uit zes jaar vrijdagmiddag van Daniël Lohuis - 31 december 2005 

20130601
Muziek
... Zappend kwam Ave Verum corpus van Mozart langs. Het dreef de vlakke, nonchalante smeerlaag in mijn kop weg, als een druppel superafwasmiddel in een afwasteiltje waarin een spekpan ligt te weken. Opeens stonden al mijn gevoelsharen weer overeind. Een enorm luik in mijn kop werd opengetrokken en ik zag in een flits beelden van mezelf als misdienaar. Ik zag het lieve gezicht van Moeder Maria en m'n oma voor me. Ik rook opeens de zelfgemaakte groentesoep met veel maggiplant van mijn andere oma, zomaar uit het niets. Dat is toch wel een van de wonderen van muziek. Muziek is overal. Voor iedereen wat. In de wieg hoor je als speeldoosjes lieve, zoete melodieën spelen. Op weg naar het graf speelt er muziek als troost. En daartussenin is ons leven vol muziek. Om de feestvreugde te verhogen. Om de diepgang te verdiepen. Om het werk dragelijk te maken. Of als bekroning op verbroedering. Muziek haalt de scherpe kantjes van het leven af, maar is tegelijk een wondermiddel tegen vervlakking. Muziek is het laatste grootste geheim.
Uit zes jaar vrijdagmiddag van Daniël Lohuis - 10 juli 2004 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten