woensdag 31 juli 2013

Treffend Sprekend - juli 2013

20130730
Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van training ... Jonge mensen staan niet meer op als een oudere de kamer binnenkomt. Zij spreken hun ouders tegen, houden niet hun mond in gezelschap, ... en tiranniseren hun leraren.
Socrates (ca. 470-399 v. Chr)

20130730
Art is not what you see,
but what you make others see
Degas (1834-1917)

20130730
Hou op te zijn wie je was, en word wie je bent.
Ik hoef de last van mijn verleden niet meer mee te zeulen.
Paulo Coelho - De Zahir

20130730
De afstand tussen de rails is 143,5 cm. En waarom wilde ik van de spoorwegemployee weten. 'Omdat de onderstellen van de wagons die maat hebben'. 'Maar de onderstellen zijn toch zo vanwege de afstand tussen de rails, denkt u ook niet? 'De dingen zijn zoals ze zijn', zegt de spoorwegemployee.
Nader onderzoek levert het volgende op:
Omdat de mensen die de tramlijnen bouwden dezelfde maat namen van de afstand tussen de wielen van de huif- en andere karren. En deze karren hadden zo'n rare maat, want als ze een andere maat namen dan braken de wielen af op de oude wielsporen in de baan. En deze oude wielsporen werden al door het keizerrijk gebouwd voor zijn legioenen (tot in Engeland). Deze waren overal even breed en er werden op voorhand reeds 'groeven' gemaakt waarin precies hun karren en strijdwagens pasten. Zo werd geen enkele wagen beschadigd. Romeinse strijdwagens werden gebouwd op de maat van het achterste van twee paarden. Kortom het hele spoorwegennet is gebaseerd op twee paardenkonten.
Paulo Coelho - De Zahir / Karl Raats

20130730
Volgens de traditie van de steppen, die Tengri genoemd wordt, moest je om in alle volheid te kunnen leven voortdurend in beweging zijn, want alleen op die manier was iedere dag anders dan de voorgaande. Wanneer ze langs steden kwamen, dachten de nomaden: die arme mensen, dat ze hier moeten wonen, voor hen is alles altijd hetzelfde. En misschien dat de stadsmensen naar de nomaden keken en dachten: die arme mensen, ze vinden maar geen plek om te wonen. De nomaden hadden geen verleden, alleen maar het heden, en daarom waren ze altijd gelukkig totdat de communistische overheid hen dwong te stoppen met reizen, en hen gevangenzette in de collectieve boerderijen. Vanaf toen begonnen ze langzamerhand te geloven in het verhaal dat volgens de samenleving de juiste is. Tegenwoordig zijn de nomaden hun kracht kwijt.' 
Paulo Coelho - De Zahir

20130730
Ik geloof dat iedereen bij het lezen van een boek in zijn hoofd zijn eigen film creëert, je geeft de personages een gezicht, je richt de plaatsen van handeling in, hoort de stemmen, ruikt de geuren. 
Paulo Coelho - De Zahir

20130730
Ik mag geen suiker van de dokter
Niet dat ik ruzie heb met de dokter
Maar ik mag toch geen suiker van de dokter
Refrein lied van Herman Finkers

20130728
One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand: one belonging to him and the other to the Lord. When the last scene of life flashed before him, ho looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times along the path of his life there was only one set of footprints. He questioned the Lord about it. 'Lord, I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only one set of footprints. I don't understand why when I needed You most You would leave me.' The Lord replied: 'During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I carried you.'
Tekst "footprints" (author unknown) bij sculptuur 'Hand of God' van Lorenzo Quinn In Q-gallery in Ootmarsum

20130728
You cannot take full pleasure in receiving if you have never giving, simply because you would nog recognize the gift you have received since you value what is difficult to obtain.
Bijschrift bij sculptuur van Lorenzo Quinn in Q-galerie in Ootmarsum

20130727
Dankzij een zwemlaboratorium met elf camera's, vijf promovendi en 45 stagiaires weet Ranomi Kromowidjojo tot op de graad nauwkeurig onder welke hoek ze het water in moet duiken. Het gat waardoor haar lichaam het water ingaat (het wak) moet zo klein mogelijk zijn. De bewegingswetenschapper Roals van der Vliet bestudeert al 6 jaar de bewegingen van topzwemmers. Eén ding staat voor hem vast. 'Gevoel is gelul. Sporters weten vaak niet wat ze voelen. Het klopt eerder niet dan wel.' Dankzij de bewegingsanalyses weet Kromowidjojo tot op de graad nauwkeurig onder welke hoek ze het startblok moet verlaten. Een graad meer (26) of minder (25) betekent 0,1 seconde tijdsverlies. Zij is een supertalent. Zij is in staat om 1 graad in de afzethoek te voelen. 
Vergelijk zwemmen met fietsen. Fietsen is simpel. Als je sterker bent, ga je harder. In water kun je met kracht jezelf in beweging brengen, of alleen water naar achteren duwen. Als je het slecht doet, verplaats je alleen water.
Sport WK zwemmen - Mark van Driel - Volkskrant

20130726
Het is voordelig, milieuvriendelijk en Nederland produceert de brandstof zelf. Dus waarom rijdt vrijwel niemand hier op aardgas, terwijl in landen als Duitsland en Italië honderduizenden auto's op aardgas rijden.
Sander Heijne in de Volkskrant

20130726
Winnaars dwingen hun geluk af. Winnaars hebben een plan. Toch moet ook de druk op de verliezer enorm zijn. Als je hele leven draait om dat ene rondje, die ene beweging, dan ben je bijna gek als je gedwee je verlies blijft nemen. Toen epo op de markt kwam, was er een kleine groep die eerlijk doorfietste. Deze renners lieten het verlies, en de hoon van het journaille, over zich heen komen. Niemand die ze nu nog kent, ze slijten hun leven als beveiliger of barman.
Begrijp me niet verkeerd: sport is net als kunst, wetenschap en religie een van de grote zingevers van ons bestaan. Maar soms lijkt het alsof al onze idealen, passie en geestdrift worden opgezogen door de trechter van sportverdwazing.
Column Rutger Bregman - historicus - Volkskrant

20130726
Geen land 
         maar water
Geen water 
         maar land
Land dat op water 
        drijft
                  vlak land derhalve
Twee kanalen
                die elkander snijden
         liggen in hetzelfde vlak
Land waarin gesneden wordt
   water waarin gesneden wordt
                        vaarwater
Van Starkenborgkanaal en Aduarderdiep

20130726
De overste Schepper en Schepperden van het AduarderZijlvest hebben op 6 september 1727 geordonneert als volgt:
1. Het is eenieder verboden de zijl te beschadigen of de vloeddeuren op te binden
2. Het is verboden stenen, aarde of andere onreinheden in de zijl te smijten
3. Niemand mag palen of staken in de zijl of tochten slaan om schepen aan te binden of te ankeren
4. Er mogen geen twee of meer schepen tegelijk naast malkander voor de zijl liggen.
5. Ongeladene schepen moeten voor geladene wijken.
6. Iemand die een ander bij de zijl slaat, zal schip en goed verbeuren tot profijt van het zijlvest.
Bord bij de sluis van Aduarderzijl

20130726
Het klooster van Aduard (Ad Sanctum Bernardum) werd gesticht in 1192. Het behoorde tot de orde van de Cisterciënzers. In zijn bloeitijd was het een der grootste abdijen in Europa. Tussen 1240 en 1263 werd een grote kruiskerk gebouwd naar voorbeeld van die in Clairvaux. Naast grote kennis op architectonisch gebied geeft dit blijk van kennis van de baksteenfabricage. In de verre omtrek zijn bewijzen te vinden voor deze baksteenindustrie. De kloostergemeenschap bestond uit zo'n 100 monniken en meer dan 500 conversen. Het klooster bezat land in de verre omtrek in totaal zo'n 6.000 hectare en stichtte vele boerderijen, zogenaamde voorwerken, in de wijde omgeving. Het hoogtepunt van de binnenschool van de abdij lag na het midden van de 15e eeuw. Toen kwamen er belangrijke geleerde uit geheel Noord-Europa naar het klooster.
Het einde van het klooster werd ingeluid in 1580 toen het werd ingenomen door staatse troepen. Tegenwoordig rest enkel nog de ziekenzaal, nu de kerk van Aduard. 
Wikipedia n.a.v. bezoek aan kloostermuseum St Bernardushof te Aduard en verhaal van Ies de Boer.

20130723
Niets doen kan een heel nuttige bezigheid zijn. Echte creativiteit bloeit pas op als er niets hoeft en als er niet aan een resultaat wordt gedacht.
Happinez - Achterop menukaart Theehuis Anserdennen 

20130723
De enige manier om te komen waar je wilt zijn,
is te zijn waar je bent.
Anna Vali - Achterop menukaart Theehuis Anserdennen

20130723
Geef verveling eens een kans. Staar zomaar wat, luister naar vogels, gooi achteloos steentjes in het water, Blaas paardenbloempluisjes weg en doe alsof het je zorgen zijn die weg zweven in de verte.
Happinez - Achterop menukaart Theehuis Anserdennen

20130723
In december 2012 kwam bultrug Johanna smartelijk aan haar einde op een zandplaat boven Den Helder. Precies een half jaar later is daar het Protocol stranding levende grote walvisachtigen. Wie dacht dat Johanna zielig was, vergist zich. De nationale veiligheid was in het geding. Bultruggen zijn geen nationale knuffelvissen, maar grote sterke dieren die gevaar opleveren. Wat voor gevaar er precies uitgaat van een walvis die op het droge ligt te spartelen, blijft een raadsel. Dat is het mooie aan dit protocol: de overheid valt ons, gewone burgers, niet lastig met informatie die wij toch nooit kunnen behappen. Bij het verschijnen van een nieuwe verdachte staartvin in de Noordzee gaat onherroepelijk het hele veiligheidsapparaat uit de kast. ... In een samenleving waar we zich bijna nooit een echte crisis voordoet, moeten we onze eigen drama's creëren.
Column Ana van Es - Volkskrant

20130721
Er bestaat een intense schoonheid om ons heen. In de natuur, in de geest, in de cultuur. Is het de schepping, is het toeval, heeft het een bedoeling? En hoe krijg je al die tegenstrijdige krachten in één logica verenigd? In een poging dat te beantwoorden schrijven mensen liedjes, gedichten en boeken. Kunst en religie liggen daarom heel dicht bij elkaar, omdat ze allebei zoeken naar de juiste vragen. Vragen die niet per se beantwoord hoeven te worden. Het leven is het antwoord. 
Interview Rick de Leeuw met Herman Finkers - Zin april 2011

20130721
Ik kan absoluut niet tekenen, maar laatst maakte ik een cartoon. Jezus hangt aan het kruis, een apostel komt langs kijkt hem aan en zegt: 'jij bent niet echt handig bezig'. Een aardigheidje, maar toch schuilt er heel veel waars in. Ik bedoel, Jezus had natuurlijk ook kunnen kiezen voor een gemakkelijk leven, op een aangename wijze naar de dood glijden met een leuke baan, dito vrouw, twee komma drie kinderen en elk jaar een fijne vakantie aan de Dode Zee. Maar dat was duidelijk niet wat er voor hem bedoeld was. Waartoe zijn wij hier op aarde, dat is de vraag die wij onszelf allen dienen te stellen.
Interview Rick de Leeuw met Herman Finkers - Zin 2011

20130720
Je intuïtie en smaak zijn vaak het enige houvast in de theoretische natuurkunde, omdat ze wat je bedenkt in verband brengen met wat je al weet. Een nieuwe theorie die het bestaande niet dekt, kan niet kloppen. We redeneren veelal vanuit onze huidige theorieën, waarmee we weliswaar veel kunnen begrijpen, maar waarin we de beperkingen ook wegredeneren.
Erik Verlinde Omdenken - Volkskrant

20130720
Koning Albert krijgt van de Belgische premier Elio Di Rupo een telelens als afscheidscadeau.
Bijschrift bij foto - Volkskrant

20130720
Topman DE ontvangt 5,7 miljoen.
Jan Bennink nam pas in december het roer over. Als tijdelijke topman ontvangt hij 5,7 miljoen euro in contanten. Door de gehanteerde constructie hebben de aandeelhouders van DE er niets meer over te zeggen.
Van onze verslaggever Wilco Dekker - Volkskrant

20130720
De onderhandelaars mikken op een volledig duurzame energievoorziening in Nederland voor het jaar 2050. Oké, 2050 is ver weg. Zo ver weg dat een dozijn volgende kabinetten en onderhandelaars alle plannen weer kunnen verscheuren. Het akkoord is nog amper doorgerekend en oogt daardoor soms zo abstract als een schilderij van Karel Appel in zijn wildste periode.
Column van Tonie Mudde over het energieakkoord op hoofdlijnen - Volkskrant

20130718
De werkelijkheid is gecompliceerd en over het algemeen kunnen we daar goed mee leven. We vereenvoudigen de zaken een beetje zodat we op z'n minst het idee hebben er enig grip op te hebben en gaan verder met ons leven. Dat hebben we nodig om niet vliegend gek te worden.
Bert Wagendorp - Volkskrant - opgetekend door Lykele

20130718
Zondagmiddag negentienvijftig
Met mijn vader naar de kerk
Voor mij is het een wekelijks uitje
Voor hem is het zijn dagelijks werk
't Kerkje staat in  Brandeburen
It Heidenskip noemen de Friezen het
De kosteres zet mij op mijn plaatsje
In de ouderlingenbank
Ze geeft mij twee pepermuntjes
Wat zeg je dan, ik mompel dank
Als alle mensen zijn gezeten
Verschijnt de ouderlingenrij
Vader loopt daarin als tweede
Klimt op de kansel knikt naar mij
Jongetje op zondagmiddag
Dat niets begrijpt maar alles hoort
Fragment uit 'Vaders stem' van Freek de Jonge - gezien op kerkje tijdens fietstocht It Heidenschip

20130714
Kunst is een geconcentreerde dosis van goede dingen in de wereld. Het herinnert ons aan wat liefde is, wat creativiteit is, goedheid, vrijheid. Kunstwerken kunnen ons leven beter maken, deels omdat we emoties herkennen, en deels omdat we opnieuw in aanraking komen met emoties die we verloren waren. 
Op de vraag wat zijn kunst betekent antwoordt Mark Rothko: 'Iets van treurigheid in mij ontmoet iets van de treurigheid in jou, zodat we niet alleen zijn'.
Filosoof Allain de Botton over de noodzaak van kunst - Volkskrant  

20130714
Kom je bij het straatje van Vermeer en vraag je je af, waarom is dit belangrijk? Het museum helpt je niet, wat je in hemelsnaam met dat schilderij kunt doen. 'Wat dat schilderij werkelijk doet? Het laat in een gekristalliseerde vorm een ideaal zien van het Hollandse leven. Het is de Nederlandse bijdrage aan het begrip van menselijk geluk: dat een gewoon mens een waardig leven kan hebben waarin rijkdom ondersteunend is, maar geen vlucht van een innerlijke kwaliteit en eerlijkheid, kracht, waardigheid, en dat dat door zo veel mogelijk mensen moet kunnen worden genoten. Daar staat Nederland voor en daar gaat het straatje over. Het is een uitnodiging gelukkig te zijn binnen die definitie van geluk'.
Filosoof Allain de Botton over de noodzaak van kunst - Volkskrant  

20130714
Er belt een vriendin. Ze is blij dat ik opneem en klaagt dat een andere vriendin nooit tijd voor haar heeft. De afgelopen maanden was ze steeds te druk met haar werk om iets af te spreken; nu is eindelijk klaar en gaat ze drie weken op retraite, om even helemaal niets te doen. Maar tijdens die retraite kan ik haar dus óók niet bellen! Dat is toch raar?
Essay - Het nut van nietsdoen door Wilma de Rek in de Volkskrant

20130714
Op reis met een romantisch doel en gedachte. Rob Gollin liet de oplopende reeks priemgetallen (2,3,5,7,11,13,17 ... ) bepalen welke afslag hij zou nemen. Hij ziet wel waar hij uitkomt. Hij vindt het niet erg als hij een kathedraal mist of een beschermd dorpgezicht. Wie zo'n reeks gebruikt als het dictaat voor de te nemen zijwegen of afslagen, schakelt conventies over do's en dont's uit. Geen ruimte voor emotie. Bij de 17de afslag eraf, en dan weer vanaf 0 tellen naar 19de. Waar de weg te kort is en eindigt op een t-kruizing, gaat hij beurtelings links- of rechtsaf. De weg is het doel.
Priemgetallen als TomTom - Reportage Volkskrant

20130713
Meesterzet zet Mollema op de tweede plek
Het is een verhaal een jongensboek: het wielertalent van Bauke Mollema - sinds vrijdag 2e in de Tour - werd bij toeval ontdekt op weg naar school, en rijpte in het vlakke nuchtere Groningse land.
   Doar broest de zee, doar hoelt de wind,
   doar soest't aan diek en wad, 
   moar rustig waarkt en wuilt het volk,
   het volk van Loug en Stad.
   Doar woont de dege degelkhaid
   de wille, vast as stoal.
Nederlandse tourhelden worden op weg naar school geboren. De anekdote komt van Brand Bos, een hobbycoureur en eveneens afkomstig uit Zuidhorn. Het decor: de Fresestraatweg. Bos, op zijn racefiets, werd ingehaald door scholier Mollema met een snelheid van ruim 30 km per uur. Tot zijn grote verbijstering zag Bos dat het achterwiel zonder versnellingsnaaf ronddraaide. Bos realiseerde zich dat het niet zomaar een jongen was die voorbijfietste.
Van onze verslaggever Bart Jungman - Volkskrant 

20130713
Waaiers rijden is een stiel die niet elke renner beheerst, maar onze Hollandse jongens zijn opgegroeid met wind, Die kunnen allemaal met waaiers omgaan. 
Merijn Zeeman - trainer Belkinploeg - Volkskrant

20130711
Op station Utrecht-Overvecht is een glijbaan geplaatst. Handig voor reizigers die haast moeten maken om hun trein te halen
Sander Heijne in de Volkskrant

20130711
De onbekende  Ben van Beurden wordt heel verrassend nu Shell-topman
De benoeming van Ben van Beurden was wereldnieuws. Maar wat gaat Van Beurden doen met Shell, de grootste olieboer ter wereld, het grootste bedrijf ter wereld (omzet 375 miljard; uitgaven Nederlandse overheid 250 mld). Shell is een privaat bedrijf waarvan de topman gewoon Mark Rutte kan bellen, dat ongetwijfeld grote invloed heeft op het beleid van de Nederlandse regering en dat van belang is voor onze economie. Ben van Beurden is straks een van de machtigste Nederlanders en hij heeft invloed op uw en mijn leven. Maar we weten amper wie hij is, wat hij vindt en wat hij wil.
Column Bert Wagendorp in de Volkskrant

20130711
Take nothing
but pictures,
leave nothing 
but footprints,
kill nothing
but time
Zandzeebar - Terschelling

Zoek een lekker plekje.
In onze kussens is 
het heerlijk toeven.
Onthaasten doe je hier
dus weg met de stress.
Duurt het even langer
wij doen ons best
Deel van de Zandzeebarrules - Terschellling

20130710
Er zou een beeld van Sil moeten komen op Terschelling. Om de eilanders eraan te herinneren waar ze vandaan komen. Om de argeloze wandelaar te waarschuwen dat dit paradijselijk eiland geboetseerd is uit woede, intelligentie, strijd, verzet, heroïek, uitzinnige vreugde, adembenemende liefde en bodemloos verdriet. Omdat dit fictief personage de ziel portretteert van de eilanders van Terschelling.
Ode aan Sil de strandjutter - Jan Declair - gedenkmonument in de duinen van Terschelling 

20130710
Op Terschelling gebeurde alles een paar jaar eerder
Piet Cupido - boezemvriend en maatje van het eerste uur in de Groene Weide - café van Hessel

20130710
Presentatoren beseffen vaak niet dat ze maar een beperkte houdbaarheid hebben in de schijnwerpers. Een voetballer die het zoveelste sprintje van een rechtsback verliest, weet  dat zijn lichaam niet meer meekan. Een presentator voelt dat niet. Ze gaan uit van het feit dat ze de autocue nog goed kunnen lezen en ook de juiste vragen nog stellen. Wat ze niet snappen, is dat dat kunstje niet meer van deze tijd kan zijn en de verkeerde doelgroep bereikt. Dat is een volslagen blinde vlek bij dat beroepsgilde.
Interview Bert van der Veer tv-regisseur - Volkskrant

20130710
Uit angst voor nieuwe anti-rookregels uit Brussel heeft de Duitse ex-bondskanselier Helmut Smidt het zekere voor het onzekere genomen: de 94-jarige oud-politicus liet 200 sloffen van zijn geliefde merk Reyno Menthol inslaan.
Van onze correspondent Rolf Bos - Volkskrant

20130709
In 't Nederlands is iemand doodgegaan
over zijn reis wordt nooit meer iets vernomen.
In het Twents is iemand uit de tijd gekomen,
dus je weet zeker: hij kwam veilig aan
Uit "Stille Kracht" van Willem Wilmink & Ton Schulten 

20130709
Op nen dag
Op nen dag dreenk iej gin Grolsch meer ..
loop iej nich meer deur de stad
Al oew' wille en al oew hartzeer
He'j dan had
Wichter, laandskopn en steedn
alns wa'j machtig mooi hebt vundn,
tookomstplann en verleedn
goat te grundn
n Een wil zich nich oavergevn
en mut liedn tot e rust,
n aander means passeert zien leavn
onbewust.
Loa'w der nog meer eenn nemn,
gun oe nog wat zit in t gat:
veur iej t weet kö'j niks meer hebn ..
dan he'j t had.
Uit "Stille Kracht" van Willem Wilmink & Ton Schulten 

20130709
De mens en alles wat hem lief is verkeert in een permanente staat van paraatheid. Waar men ook kijkt, commotie is de norm, intensiteit de vorm. De werksfeer mobiliseert ons via email, twitter en whatsapp en lijft zo een steeds groter deel van ons privéleven in.
Veel mensen zijn gemobiliseerd zonder dat ze het weten. Als je iets aan je kinderen kunt meegeven, dan is het: relax. Doe gewoon niet mee, laat je niet opnaaien, de goede dingen komen wel. Hertmans pleit voor 'een soort let it be, let it be'. Toch te behoren tot een samenleving zonder mee te gaan in de hectiek.
De nieuwe wereld volgens Stefan Hertmans - Volkskrant deel 1 van 10 dwarse denkers

20130709
Wie de dag plukt als een bloem,
oogst het boeket van zijn leven
Op een bord geschreven bij een bloemenzaak

20130709
Onze Jongens
Gelukkig was het gisteren een rustdag, zodat we in alle rust konden genieten van het mooiste algemeen klassement sinds tijden. Onze jongens zijn erg belangrijk als lichtend voorbeeld. We dreigen de laatste tijd weer in een collectieve depressie te raken. De regering weet niks beters te bedenken dan herhaalde oproepen met geld te gaan smijten, maar dat werkt natuurlijk niet. Daarvoor moet je juist optimistisch zijn. We waren de laatste tijd schaars bedeeld met Onze Jongens. Parijs is nog ver, maar voorlopig ziet het er goed uit. Opeens is alle ellende vergeten en vergeven. Je moet natuurlijk geluk hebben: Bauke en Laurens zijn prototypes Onze Jongens. Waar vind je zulke jongens nog? En Bauke - ach Bauke. Als je niet beter wist zou je denken dat hij na lang zoeken is gecast voor de karnemelkreclame of voor de rol van Gerben in De Kameleon.
Column Bert Wagendorp - Volkskrant

20130708
Dankzij Andy Murray heeft Groot-Brittannië ook in de 21e eeuw Wimbledon gewonnen. De zege van de 26-jarige tennisser onderstreept volgens premier David Cameron de Britse overmacht in het toernooi. “Net als vorige eeuw zijn wij heer en meester op eigen bodem. Daar waar Fransen zelden iets presteren in de Tour de France en Japanners nooit een judowedstrijd winnen, toont onze natie op Wimbledon telkens weer haar klasse.” Tenniscommentatoren gaan ervan uit dat Groot-Brittannië ook in de 22e eeuw een winnaar levert. Wie dat moet worden, is nog niet bekend.
De Speld

20130706
Begin jaren negentig hebben psychologen gemeten hoe lang mensen in meer dan dertig wereldsteden erover deden om een stukje van 18 meter af te leggen. Gemiddeld bleek dat 13,76 sec te zijn. In 2006 werd deze meting herhaald. Nu bleek dat ditzelfde eindje in 12,46 sec werd afgelegd. Mensen zijn dus sneller gaan lopen. Een tamelijk irrelevant feitje, ware het niet dat uit andere onderzoek blijkt dat wandelsnelheid samenhangt met hoe mensen zich op straat gedragen. Hoe sneller, hoe minder behulpzaam we worden. Haastige spoed verandert bijna onmerkbaar de norm.
Onze collectieve natuur in de groep - Asha ten Broeke (1983) is wetenschapsjournalist - Volkskrant  

20130706
Nu op een rustige donderdagochtend, kan de buitenradio best aan, vindt ze. 'Maar niet in het weekend. Als iedereen dat zou doen, hoor je door de bomen het bos niet meer'. 
Over hoe de tuinders van de volkstuinvereniging Eendracht met elkaar omgaan - Volkskrant

20130706
De gemiddelde Nederlander eet in zijn leven: 
490 kippen, 27 varkens, 3 runderen en 2,5 lam.
De gemiddelde Nederlander - Volkskrant

20130706
Vrijwel dagelijks brengt Sandner (73) als vrijwilliger eten rond. Sandner laat zich niet in geld uitbetalen. Voor elk uur dat hij werkt, krijgt hij een uur op zijn kaart bijgeschreven. Uren die hij later, als hij 'over een jaar of tien' ook behoeftig is geworden, kan 'kassieren'. Met mijn uren kan ik dan hulp inroepen zonder dat ik daarvoor hoef te betalen. Sterker, ik gebruik al drie uur per week, want dan komt er een huishoudelijke hulp bij mij thuis. 
Zorgruil in Duitsland - seniorengenossenschaft-project - Volkskrant

20130706
Bij Pauw en Witteman zei Mees overigens in 2011 dat DSK ten prooi was gevallen aan een 'westerse vorm van steniging'. Zelf viel zij de afgelopen dagen ten prooi aan de Hollandse variant met puntige kiezelsteentjes, die overigens tweets worden genoemd.
Column Bert Wagendorp over de econome Mees die werd verdacht van stalking

20130706
De afdeling declaraties buitenland is hofleverancier van signalen. Iraanse vrouwen vinden hun neus niet altijd mooi en laten die in Iran corrigeren. Die ingreep wordt niet gedekt, maar de gevolgen van een ongeval wel. Daarom lopen er opvallend veel Iraanse vrouwen per ongeluk tegen een glazen neus. 'Iran moet vol staan met glazen deuren. 
Ooit kwam de afdeling een tandarts op het spoor die in 3 jaar tijd veel meer vullingen bij een patiënt aanbracht dan er tanden in een mond zitten. Het record staat op 92, bij één gesaneerde patiënt
Fraude in de zorg - Volkskrant - Opsporingsteam DSW

20130704
Ik wens jullie de toestand van wanhoop, want dan kun je vroeg of laat genieten van de toestand van geluk.
Toespraak uitreiking Bachelor-diploma Technische Geneeskunde TU Twente. 

20130704
Vraagt een Duitse toerist in het centrum van Rotterdam: 'Wo ist die Altstad?'. Antwoord de Rotterdammer: 'Frag es deinen Grossvater!'. Het is een klassieke Rotterdamse mop.
Openingszin in het artikel over de renovatie van het Rotterdamse stadhuis - Volkskrant

20130703
Hoofd TD: Deze week is de nieuwe lift in gebruik genomen. Het is een zogenaamde zelfdenkende lift. Een van de aanwezigen reageerde hierop: Dan toets ik de 3 in en is de reactie van de lift: 'Ik dacht het niet'.

20130703
Laat mij in mijn zeven sloten
Laat mij de draad volslagen kwijt
Aan gezelligheid ten onder
Richting eindeloze tijd
Rouwadvertentie Maarten van Roozendaal

20130703
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar dat heeft natuurlijk een reden. Op die manier worden wij 'met de neus op de feiten gedrukt'. Het dient als straf op onze zonden. We zijn immers allen in zonde ontvangen en geboren. Het is dus als straf voor de zonden, maar tegelijkertijd een oproep de zonden te laten, je leven te beteren. Er is namelijk altijd een weg naar vergiffenis!
Brief van de dag - Wij geloven ergens in - Theo Nieuwenhuis Wijk en Aalburg.

20130702
Jan Tromp was langsgegaan bij de groetenzaak van de gelovige Theo Nieuwenhuizen. Hij heeft 2 zieke peuters thuis. 'Wij doen het uit liefde voor onze Schepper en in het volle vertrouwen in hem', zei de jonge groentenboer. Uw wil geschiede, kortom, en wanneer dat het noodlot betreft, dan dient ook dat tot de eeuwige zaligheid (weergave Bert Wagendorp van antwoord op vraag 1 van de Heidelbergse Catechimus uit 1563). Mijn ouders hadden een andere redenatie: de God die ons de bof, polio en mazelen schonk (alsmede menig andere ellendige ziekte) had ons ook de vaccinaties doen ontdekken. Paul Mertens (arts) stelde de vraag hoe godsdienstvrijheid en autonomie zich verhouden tot de menselijke waardigheid en goede gezondheidszorg. M.a.w. mag je de gezondheid van je toch ook autonome kind in de waagschaal stellen op grond van je religieuze overtuiging?
Column Bert Wagendorp in de Volkskrant

20130702
Wie rijk is hoeft niet aan de strop.
Corruptie is het grootste probleem binnen de Afghaanse rechtsstaat. Een land waar je voor 100 dollar een rijbewijs van een ambtenaar bij het verkeersdepartement koopt en ook nog krijgt thuisbezorgd. Een man die als getuige een moord had gezien, werd als verdachte vervolgd. Hij kreeg 20 jaar cel omdat de echte dader de aanklager had omgekocht. Het circuit houdt zichzelf in stand: 'Ik ken een aanklager wiens collega's vaak smeergeld aannamen, maar die dat zelf weigerde. Zijn collega's probeerden hem over te halen, maar toen hij bleef weigeren hebben ze hem erin geluisd: hij zit nu 4 jaar in de gevangenis wegens corruptie'. Veel Afghanen hebben zo'n diep wantrouwen tegenover de rechterlijke macht dat zij soms hun heil zoeken bij de taliban. 'Talibanrechtbanken werken volgens de islamitische wet: als een talibanrechter corrupt wordt bevonden, wordt hij onthoofd'.
Gert Jan Rohmensen - Trouw

20130702
Over het schrijven van een lied zei hij eens: 'Je begint in de eerste zin iets uit te leggen. Daarmee open je de gedachte. En dan moet het publiek je vertrouwen dat je die gedachte ook tot een goed einde brengt. Dat is een goed lied'.
Postuum - Maarten van Roozendaal: een oeuvre 'om te janken zo mooi' - Rinske Wels in Trouw

20130702
Chagrijn van de vrolijke soort
In zijn laatste programma, De Gemene Deler, strooit Van Roozendaal statistische gegevens van de gemiddelde Nederlander over de zaal uit. Van Roozendaal berekende dat hij met zijn levenswijze - een paar pakjes sigaretten per dag en flink wat drank - niet ouder dan 58 jaar zou worden. Die statistische grens heeft hij niet bereikt. Maandag is hij overleden aan longkanker. Sentimentaliteit overwoekert nooit de gevoeligheid, zelfs niet het liedje over de belangrijkste gebeurtenis uit zijn eigen jeugd, de dood van zijn 12-jarige vriendje:
   Ik neem je voor altijd met me mee
   Jij blijft gewoon voor goed bij mij
   Ik doe het voor ons allebei
   Ik leef wel voor ons alle twee
Postuum - Maarten van Roozendaal (1962-2013) - Volkskrant

20130702
De slotscène van Greed is meesterlijk: McTeague vlucht de woestijn in van Death Valley.  Bezeten door de zak met geld besluit Shouler in zijn eentje op jacht naar McTeague te gaan. Uiteindelijk komt het tot een grimmige confrontatie, waarin McTeague de finale klap uitdeelt met de kolf van Shoulers eigen revolver. Gewonnen, denk je, over en uit, maar dan blijkt dat Shouler handboeien heeft geklikt aan zijn eigen arm én die van McTeague. En dat in die bloedhitte, zonder water en een dode muilezel. De camera gaat naar achteren, we zien de desolate leegte van de woestijn, en de silhouetten van de gestrande personages.
Volgens Verhoeven - Volkskrant

20130701
Juist de uitzonderingen lijken door het nieuws veel belangrijker, groter en problematischer dan ze in werkelijkheid zijn. Bijv. de vooruitgang blijft structureel onderbelicht. Het is een gestaag en vaak onzichtbaar proces. Neem alleen het bizarre feit dat van alle welvaart die de mensheid sinds het begin van de beschaving heeft geproduceerd meer dan 80% geproduceerd is in de afgelopen dertig jaar. Meer dan de helft van de wereldbevolking leidt anno 2013 een rijker, gezonder en veiliger bestaan dan de koningen en keizers in de 17e eeuw. Nieuws zoomt in op moreel verval, toenemende agressie, groeiende problemen en communiceert zo onbewust dat de wereld er vandaag slechter aan toe is dan gisteren. Voorpaginanieuws: economische krimp is 0,4% in plaats van 0,1%.
De Nieuwsfabriek van Rob Wijnberg

20130701
In zijn hotelkamer in Almere heeft Ronald 15 verschillende soorten wieltjes liggen. Dat is niets in vergelijking met het aantal wielen dat nog in zijn ouderlijk huis ligt. Er komen jaarlijks twaalf nieuwe soorten wieltjes op de markt. Die ga je allemaal proberen. Niet bestellen is geen optie. Ik moet alles proberen'. Hij neemt uitgebreid de tijd in zijn zoektocht naar het juiste wieltje. Een set wieltjes kost rond de € 170,-. 'En ga maar uit van 25 setjes per jaar.Voor een belangrijke wedstrijd rijdt hij alleen op spiksplinternieuwe wieltjes. Het oefenen van even een snelle bocht is dus ondenkbaar. 
Reportage EK-skeeleren over de tweelingbroers Mulder - Volkskrant

20130701
Van twee tot vier in de nacht van donderdag op vrijdag ging Lorenzo onder het mes (incl. narcose). Er was een gelukkige bijkomstigheid na de val met een snelheid van 238 km per uur in de training: Lorenzo had verder niets. Het was alleen maar het sleutelbeen. Toen er geen operatiekamers in Nederland beschikbaar waren in de late uren, stond er binnen een kwartier een privéjet klaar richting Barcelona. Zaterdag stond hij al weer aan de start voor een race van 41 minuten, 26 ronden, waarin hij uiteindelijk als vijfde eindigde. Hij kon zich voor de ogen van de dokter opdrukken. De ultieme test.
TT Assen

20130701
Vogels mogen in de gemeente Tiel voortaan vóór 8 uur 's ochtends niet meer dan 40 decibel aan gekwetter produceren. De gemeenteraad stemde unaniem voor het voorstel dat de toenemende geluidsoverlast van de dieren moet inperken. 'We beschermen hiermee de nachtrust van onze inwoners'. 'Ik kan me best voorstellen dat er ook in de vroege ochtend hier en daar iets naar elkaar gekwetterd moet worden, maar zo luidruchtig en véél, vlak bij mijn raam, is nergens voor nodig'. De maatregel gaat per 1 augustus in. Binnen een week wordt er een grote advertentie in de stadskrant geplaatst.
Tiel pakt vogelgekwetter aan - De Speld in de Volkskrant

20130701
In de jaren 1945 t/m 1975 hebben we alle vaarten, kanalen, opgaandes, wijken en sloten in de kom van Hoogeveen dicht gesmeten. We dachten daarmee boulevards te scheppen waarmee we Parijs naar de kroon konden steken. Te laat kwamen we tot de ontdekking dat we Hoogeveen zijn ziel hebben ontstolen. Wat we verworven hebben is een sfeerloze binnenstad. Ten koste, van miljoenen dachten we later nog iets te versieren, maar voor het resultaat had niemand een goed woord over. Intussen gaan we door, het erfdeel onzer vaad'ren naar de knoppen te helpen: tot leedwezen van zeer velen is onlangs de markante voormalige directeurswoning van Bethesda op de leeftijd van nauwelijks 65 jaren onder de mokerslagen van de sloper bezweken. Daarmee is het laatste wat ons  van het oude Bethesda nog restte uit het stadsbeeld verdwenen.
Jan Havinga in de Hoogeveensche courant

Geen opmerkingen:

Een reactie posten