zondag 30 november 2014

Treffend Sprekend - november 2014

20141130
Vrouwen nemen de boel op alle fronten over, nu is ook het voetbal aan de beurt en resteert alleen nog de katholieke kerk - maar ook dat bolwerk zal sneuvelen. We mogen gerust stellen dat het Nederland van eind november 2014 een ander Nederland is, nu Vivian Miedema het nieuwe voetbalidool is geworden.
Fragment column Bert Wagendorp Volkskrant 29 nov

20141130
De rede schept niet
Lucio Fontana

20141130
Slaap is de gouden ketting die gezondheid aan ons lichaam bindt. Wie kort en slecht slaapt heeft 65% meer risico op hart- en vaatziekten en een 3 keer hoger kans op hartfalen. Mensen die minder dan 7 uur per nacht slapen wordt 3 keer zo snel verkouden. Het ideale scenario: als de avond valt, vangen de fotoreceptoren in het oog minder licht op waardoor het slaaphormoon melatonine wordt aangemaakt. In bed vallen we na een kwartier in slaap en doorlopen 4 tot 5 slaapfases. Zodra het licht wordt, neemt de productie van melatonine vanzelf af en worden we wakker. De werkelijkheid is dat we 's avonds te lang doorwerken en urenlang in het licht turen van de tv, smartphone en de tablet. En dat licht verstoort de aanmaak van het slaaphormoon melatonine. Tientallen studies over de gevolgen van slaapgebrek: een mensenlijf wordt ziek als het hoofd niet voldoende te ruste wordt gelegd. Slaap is net zo belangrijk als de ademhaling en de bloeddruk.
De Volkskrant 29 nov


20141130
Ervaring is niet wat je overkomt,
het is wat je doet met wat je overkomt
Aldous Huxley - 13 okt

20141130
Het verschil tussen een bloem en onkruid is een oordeel
Wayne Dyer - Dagelijkse Gedachten 15 nov

20141129
Water dissolving ... and water removing
There is water at the bottom of the ocean
Carry the water at the bottom of the ocean
Remove the water at the bottom of the ocean!
Fragment songtekst Talking Heads - Once in a lifetime

20141123
Het rapport van Garcia (435 pagina's) ligt in een bombestendige kluis met 10 sloten op een zéér geheime locatie. En het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het daar ook nooit meer uitkomt en langzaam wegschimmelt. We kennen slechts de samenvatting van 40 pagina's. Er staat hooguit in dat Rusland en Qatar een beetje vals hebben gespeeld bij hun succesvolle verovering van de WK's, en een klein beetje vals spelen vinden ze bij de FIFA hetzelfde als volkomen eerlijk, dus er was niks aan de hand. Michael Garcia was verbijsterd dat zijn rapport onmiddellijk werd verdonkeremaand en teruggebracht tot een corrupte samenvatting. De Russen hadden na het binnenhalen van het WK uit voorzorg alvast alle tijdens de campagne gebruikte computers vernietigd - de rauwe vorm van papier versnipperen. Garcia gaat beroep aantekenen bij de ethische commissie van de FIFA. De FIFA en ethische commissie dat geloof je niet. 
Fragment column Bert Wagendorp - 15 nov 

20141123
De ChristenUnie schudt op haar grondvesten. Of eigenlijk op haar grondbeginselen: de Uniefundering. Dat zijn 2 lange zinnen, vastgesteld bij de oprichting van de partij in 2000, die zeggen wat voor een partij het is. Het fundament is de Bijbel en de 3 formulieren van eenheid: Heidelbergse Catechismus van 1563, de Nederlandse geloofsbelijdenis van 1561 en de Dordtse Leerregels van 1619. Die gereformeerde teksten vormen bepaald geen vrolijke lectuur: de mens is van nature slecht en een ieder die iets anders gelooft is verderfelijk, vervloekt en wat dies meer zij. Speciaal de katholieken moeten het ontgelden: de paapse mis is verfoeilijke afgoderij. En nu moet de ChristenUnie kiezen: gooien we de deur open of houden we vast aan onze eeuwenoude oorsprong? Zo'n keuze gaat natuurlijk uiterst behoedzaam, want voordat je het weet splitsen protestanten zich af. 
Volkskrant 21 nov

20141122
The End of Sitting
Onafgebroken zitten leidt tot concentratieverlies en vooral: het is ongezond.  Er wordt veel gesproken over duurzaamheid en ergonomie in kantoren. Maar dat gaat over materialen, niet over de mensen. Kantoorvloeren worden opnieuw ingericht voor het nieuwe werken, maar de basis is onveranderd: een stoel met tafel. Zitten vult het grootste deel van onze dag. Autorijden, in het café, voor de tv, achter een computer. The End of Sitting is een experimentele kantooromgeving die je in staat stelt in tal van nieuwe houdingen te werken: staand, hangend of liggend: alleen ouderwets rechtop zitten is er niet bij. Er is zoveel mogelijk gezocht naar afwisseling van houding en naar nieuwe comfortabele staposities. Staand werken met ondersteuning is de sleutel van het project. 
Design - Reportage RAAF - Volkskrant 21 nov

20141112
Keer uw gelaat naar de zonzijde en de schaduw zal achter u vallen
?

20141110
Al behoudende vervliegt het leven 
toch zo makkelijk zo spoorloos
Paul Valéry

20141110
Het geheugen is de toekomst van het verleden
Paul Valéry

20141110
Alle verhalen eindigen gelukkig, als je maar op tijd stopt.
Annie M.G. Smidt

20141108
Verspreking bracht Berlijnse Muur ten val
17:00: Het nieuwe politburo zoekt wanhopig naar een oplossing om de rust op straat te herstellen. Krenz besluit om het reisverbod  te versoepelen vanaf de volgende dag.
18:30: Er wordt een persconferentie belegd, waarbij Schabowski namens het politburo het zoethoudertje moet bekendmaken. Schabowski raakt zichtbaar in de war als een Italiaanse journalist meer informatie vraagt. Brinkman, correspondent voor Bild, vraagt wanneer de versoepeling van kracht wordt. 'Volgens mijn informatie onmiddelijk. Zonder vertraging', verspreekt Schabowski zich. De persconferentie slaat in als een bom en de rest .... is geschiedenis.
Op 9 nov is het 25 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel - Metro - 7 nov -  

20141108
De toenemende  ongelijkheid in de samenleving leidt er nu ook toe dat de modalen steeds modaler worden. De linkse oppositie luidt de noodklok: 'Tot nu toe leek het alsof alleen de rijken rijker werden en de armen armer. Nu blijkt dat ook de modalen modaler worden, kunnen we onze ogen niet meer sluiten. De middenklasse is de ruggengraat van onze samenleving. Als juist zij modaler worden, ontwricht dat het hele systeem.' SP en Groen Links baseren de kern van hun betoog op het werk van de Franse econoom Thomas Piketty.
De Speld - jouw vaste prik voor Betrouwbaar Nieuws -  Volkskrant 7 nov

20141108
Waarom doet het snijden aan papier zo gemeen pijn?
De vingertop is uiterst gevoelig. Vingers zitten bomvol met pijnreceptoren die pijnprikkels met een snelheid van ruim 100 km per uur doorsturen naar de cortex die precies aangeeft waar het lichaam beschadigd is. Niet alle lichaamsdelen hebben in de cortex evenveel ruimte toebedeeld gekregen. De zenuwen uit de vingertoppen gaan allemaal in een aparte baan naar de hersenen toe, maar de zenuwen uit de rug bijv. komen eerst bij elkaar om dan in een gemeenschappelijke baan naar boven te worden geleid. Vandaar dat je bij rugklachten vaak niet precies voelt waar de pijn zit. Dat heeft een evolutionaire reden: onze handen zijn verkenners dus moeten er voldoende waarschuwingssignalen klinken als we iets aanraken wat te warm, te koud of te scherp is. Ons lichaam is zo opgebouwd dat we voelen wat we moeten voelen.
Fragment Column Gezond - Ellen de Visser - Volkskrant 27 okt

20141108
De politicus is per definitie een kortetermijndenker - voorbij de volgende verkiezingen wordt zijn blik wazig. 
Fragment Column Bert Wagendorp - Slim Beleid - 4 nov

20141103
U hoeft de IJssel niet over
Conny Weide uit Norg is kennelijk een verontwaardigde Drentse. Zij neemt aanstoot aan wat Nico Dijkshoorn over het karakter van de Drent schrijft. Ze doet er beter aan te beseffen dat de mensen ten westen van de IJssel zich 's ochtends door de zoveelste file naar kantoor worstelen en zich 's avonds gehaast door dezelfde file naar hun huis reppen. Ze reizen ongaarne naar het noorden. Zij noemen dit onveranderlijk het hoge noorden, immers, de reis is ver en de landstreek onherbergzaam. Wees toch tevreden mevrouw Weide, u bent spekkoper. U hoeft de IJssel niet over. Zet uw klompen bij de achterdeur, gooi een turfje in de kachel. Lees die Nico Dijkshoorn en verpak er 's avonds de aardappelschillen in.
Ingezonden brief van Henk Egberts - Roden - Volkskrant 28 okt

20141103
Nostalgie is: gedachten aan vroeger, gestript van het gedoe van toen. En gedoe is er altijd. Op ieder moment in ons leven zijn er deadlines, taken, stress, teleurstellingen, wroeging om vroeger, zorgen en nog veel meer gedoe. Nostalgie doet ons dat allemaal vergeten. Het is een slijpmachine, die onze herinneringen bewerkt of het ruwe diamanten zijn: grillige hoekjes worden afgeschaafd en het oppervlak opgepoetst, tot ons verleden dermate schittert dat het iets begeerlijks lijkt.
Fragment column Hanna Bervoets - Volkskrant Magazine 1 nov


20141103
'Weet u of er ook winkels zijn Assen?', vroeg een eerstejaarsstudente Media en Cultuur uit Amsterdam mij laatst in de de trein. Ze wilde sigaretten, maar wist niet of die wel te koop zijn deze streken. Buiten flitsen vreemde stations voorbij. 'Ik wist niet dat hier mensen woonden.' 
Land van verloren hoop - Noord Nederland - kloof met Randstad niet meer te dichten - Ana van Es - Volkskrant 1 nov

Geen opmerkingen:

Een reactie posten