donderdag 30 april 2015

Treffend Sprekend - april 2015

20150426
In Limburg komt het grootste pluimveebedrijf van Nederland: 1,1 mln kippen. Pluimveehouder Marcel Kuijpers gelooft er heilig in: "wat ik doe, is kleinschalig, duurzaam en diervriendelijk. Iedereen is gefixeerd op aantallen, maar het maakt kippen niet uit of ze met tienduizenden of een miljoen bij elkaar zitten. Dieren kunnen immers niet tellen." Maar er is meer: er komt komt ook een slachterij en bio-energie-centrale naast te staan. De belangrijkste innovatie is dat het transport met vrachtwagens, het 'gesleep met dieren', helemaal wegvalt. De slachtrijpe kippen worden op lopende banden linea recta naar de slachterij vervoerd. Ze hebben geen stress van het gevangen worden en het vrachtwagenvervoer. De kippen worden eerst met CO2 verdoofd en daarna geslacht. Ook de aanvoer van eendagskuikens is niet meer nodig en  door het gesloten systeem hebben de kippen een hogere weerstand en komt er geen ziekte voor: 0 gram antibiotica.
Volkskrant 30 maart

20150426
Tijdens een stage moet je een geoliede machine aan de praat houden; als je een eigen klas hebt, moet je die machine eerst nog zelf in elkaar zetten.
Volkskrantbijlage van 11 april over onderwijs

20150426
Leren is zelfontplooiing. Sjef Drummen ziet in Agora zelfs een middel om radicalisering te voorkomen. Radicalisering komt voort uit beperking van geest. Als je tot een maximum van zelfontplooiing komt, ga je geen gekke dingen doen. Je voelt je senang en hebt het gevoel: ik doe ertoe in de wereld. Dit is een logisch verband.
Volkskrant 11 april over Agora: alle niveau's bij elkaar en de leerlingen volgens persoonlijke leerroutes.

20150426
Ondanks of dankzij het melkquotum de afgelopen 31 jaar, nam de zuivelsector toch enorme vormen aan. In cijfers: 17.000 Nederlandse melkveehouderijen bezitten momenteel 1,6 miljoen koeien die jaarlijks 12,7 miljard kg melk produceren. Dat is grofweg dagelijks 1 glas en 1 bak yoghurt voor 100 mln mensen. Nederland is de op een na grootste zuivelexporteur ter wereld.
Volkskrant 28 maart

20150426
De EU is een vereniging van onbetrouwbare leden. Leden die meer geld willen halen dan brengen. Europa is te materialistisch geworden -gedreven door geld - terwijl Europa voor idealen moet staan. Voor Nederland is de burger bereid idealen te aanvaarden als deel van onze nationale identiteit. Voor Europa niet. Dan resteert geld en dat leidt tot persverse processen als what's in it for me. Beter verkeerd bij mij besteed dan goed bij de buren. 
Interview met Alex Brennikmeijer - Lid Europese Rekenkamer - Volkskrant 14 april

20150426
Als je A zegt, hoef je geen B te zeggen. Je kunt ook inzien dat A fout was.
Bertolt Brecht

20150426
Sancties dragen niet bij aan je gezag. Gezag ontleen je aan krachtige, overtuigende bevindingen. Neem onze belangrijkste bevinding, dat er bij 4,7% van de EU-uitgaven onregelmatigheden zijn. Maar wat zegt dat nou? Het is als een schoolarts die de temperatuur opneemt van alle kinderen en dan zegt: de klas heeft lichte verhoging. Daar heb je niets aan, je wilt weten welk kind ziek is.
Interview met Alex Brennikmeijer - Lid Europese Rekenkamer - Volkskrant 14 april

20150426
De gouden draad in mijn aanpak is het DIKW-model: van Data naar Informatie, naar Kennis, naar Wijsheid. Dus hoe ga je van constateren naar leren?
Interview met Alex Brennikmeijer - Lid Europese Rekenkamer - Volkskrant 14 april

20150426
Hoop is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen, maar een zekerheid dat iets betekenis heeft, ongeacht hoe het afloopt.
VĂ clac Havel - Dagelijkse Gedachten 19 april

20150426
Van wat je doet, moet je leren
Interview met Alex Brennikmeijer - Lid Europese Rekenkamer - Volkskrant 14 april

20150416
Eerste woordjes klinken vaak anders dan echte woorden. Dat kan verschillende oorzaken hebben: niet alle klanken van een woord zijn in het geheugen zijn opgeslagen en een kind moet de woorden kunnen produceren. Daarvoor moeten er bijna 100 spiertjes in de mond- en keelholte worden aangestuurd, dat kun je niet zomaar. In het begin zeggen ze bijv. bijna allemaal 'goe' als ze 'schoen' willen zeggen. De klankcombinaties van het woord zijn ingewikkeld. Daarom passen kinderen het aan, aan wat ze wel kunnen zeggen.'
Claartje Levelt is benoemd tot hoogleraar eerste taalverwerving - Volkskrant 4 april

20150416
De site van de Clinton foundation meldt dat onze Postcode Loterij tot de 7 grootste donateurs behoort en inmiddels meer dan 25 mln dollar aan de stichting schonk. Onze regering heeft trouwens ook tussen 5 en 10 mln gedoneerd.
Fragment Column Bert Wagendorp - Volkskrant 14 april

20150416
'Ik hoop niets,
ik vrees niets,
ik ben vrij'
Credo van Nikos Kantzakis (1882-1957) - groot Grieks schrijver - Volkskrant 11 apr

20150410
Ga je mee verdwalen?
Ik weet de weg
Loesje

20150410
The best way to predict the future is to create it
Abraham Lincoln

20150410
Door te twijfelen komen wij tot de waarheid
Cicero

20150405
Alles van waarde is weerloos
Lucebert

20150405
We wapenen ons, maar soms keert de manier waarop tegen ons; het noodlot heeft nu eenmaal aan en klein kiertje genoeg om doorheen te glippen.
Quote uit column Bert Wagendorp - Volkskrant 28 maart

20150405
Speculeren is speuren onder elke kiezel.
Quote uit column Bert Wagendorp - Volkskrant 28 maart

20150405
Een toneelstuk is een ingedikte vorm van de werkelijkheid, vele malen intenser dan het gewone, dagelijkse leven.
Interview met Linda van Dijk - Volkskrant Magazine 28 maart

20150405
Toneelspelen is laten gaan in volstrekte beheersing. Dat is de paradox. Hoe dichter je bij het personage komt, hoe interessanter de rol. Maar je mag nooit over het randje gaan en de controle verliezen.
Interview met Linda van Dijk - Volkskrant Magazine 28 maart

20150405
Bij de kassa werd me de vraag gesteld: 'Wilt u moestuintjes?' Ik had daar nog nooit over nagedacht. Het idee stond me wel aan. Op de fiets naar mijn eigen moestuintje. Als de mensen vragen waar ik naar toe ga, kan ik antwoorden: naar mijn moestuintje. Ik heb ja gezegd en het viel me een beetje tegen, qua volume. Niet iets waar je lekker met je laarzen doorheen kon banjeren. Ik had zes keer paprika gekregen. Heel even, in een zucht, voelde waar mijn toekomst lag. Ik werd paprikaboer. Rode glimgloed tot aan de horizon. Dat duurde precies een seconde, al dat geluk in mijn hoofd. Ik heb ze weggegeven. Als ze volwassen zijn, mag ik een keer komen kijken.
Fragment column Nico Dijkshoorn - Volkskrant 1 april

Geen opmerkingen:

Een reactie posten