zondag 31 mei 2015

Treffend Sprekend - mei 2015

20150531
25 jaar zag paus Franciscus geen televisie. Ook kijk hij niet op internet.
"Ik lees slechts één krant en ik kijk geen televisie meer sinds 1990. Het is een belofte die ik heb gedaan aan de Heilige Maagd Maria van de berg Karmel in de nacht van 15 juli 1990." Je kunt heel goed zonder televisie, maar als plaatsvervanger van Christus op aarde kan het geen kwaad de blik op de wereld te richten via het beeldscherm. Want hoe groot is het inlevingsvermogen met de lammeren wanneer een herder niet het kwaad in volle omvang, en dus bewegend beeld, onder ogen wil zien van de instortende Twin Towers, nota bene uit naam der religie? Nergens is het lijden der mensheid intenser te aanschouwen dan op de TV. Wie zichzelf als geestelijk wereldleider het beeld ontzegt, berooft zich van zijn geloofwaardigheid.
Volkskrant 30 mei

20150531
Close some doors. Not because of pride, incapacity or arrogance, but simply because they no longer leads to somewhere.
Pinterest

20150531
Het mysterie Mark Rutte
Mark Rutte is dichtbij, maar tegelijk op grote afstand. Twee elementen die voor een publiek persoon de ideale combinatie vormen. Hij ontwapent en is zelf onkwetsbaar. ... Hoe meer partijen worden betrokken bij het proces, hoe breder het draagvlak. Ideologie wordt dan snel een korset, dat in de weg zit bij het buigen naar alle kanten. Alleen waar zijn voeten de grond raken, daar beweegt het niet.
Volkskrant 30 mei

20150531
Europa worstelt met invasie toeristen
90 bussen vol met in totaal 4.500 Chinezen, allen werkzaam bij één bedrijf, rijden de komende dagen door Nederland.
Volkskrant 30 mei

20150531
Leger van Noord-Korea bestookt Westen met 6.000 hackers. Ze zijn in staat om belangrijke infrastructuur te ontregelen, waardoor er zelfs doden kunnen vallen. Volgens de gevluchte informaticadocent Kim besteedt Noord-Korea 10 tot 20 procent van het defensiebudget aan cyberactiviteiten. Tot dusver worden volgens Kim vooral doelen in Zuid-Korea, zoals banken en energiebedrijven (waaronder kerncentrales), onder vuur genomen. De bedoeling is de buitenwereld te tonen dat Noord-Korea tot dit soort oorlogsvoering in staat is. De technologische geavanceerdheid van de hackers moet niet worden onderschat. Volgens Kim bouwen zij voort op Stuxnet, de superworm waarmee de VS en Israël computers van Iraanse kerncentrales hebben aangevallen. 
Volkskrant 30 mei

20150531
Je kunt beter een nachtje slapen over wat je wilt doen, dan wakker liggen over wat je hebt gedaan.
Pinterest - Libelle

20150531
Ze zeggen dat hij dingen heeft gedaan ('hij is de zittende president en 'dingen' zijn moorden en drugshandel). Daarna volgt: 'Maar of hij schuldig is en of hij gestraft moet worden, zal God uitmaken. Het moet prettig zijn om een God te hebben die de morele dilemma's voor Zijn rekening neemt. Opdat de gelovigen zich onbezwaard naar voren kunnen ellebogen wanneer aardse goederen worden uitgedeeld.
Fragment column Sheila Sitalsing - Volkskrant 27 mei


20150531
I do not fix problems, I fix my thinking. Then problems fix themselves.
Pinterest - Louise L. Hay

20150531
Zijn werk in de speltheorie was briljant
John Nash kreeg ik 1994 de Nobelprijs voor de Economie voor de ontdekking van wat het Nash-evenwicht wordt genoemd, een theorie die erop neerkomt dat concurrerende spelers in een spel niet voluit voor de hoofdprijs moeten gaan als ze daarmee hun mogelijkheid om te winnen verspelen. In de film 'A beautiful Mind' over zijn leven wordt dat sprekend verbeeld met een scène in een bar waar een groep mannen om een opvallende sexy blondine heen draait. Uiteindelijk kiezen ze allemaal voor een van de minder opvallende vriendinnen van de schoonheid. Tegenwoordig is het speltheoretische inzicht dat maximaal eigenbelang niet loont tamelijk gemeengoed geworden.
Postuum John Nash (1928-2015) - Volkskrant 26 mei


20150531
A goal without a plan is just a wish
Pinterest

20150531
De verwikkelingen rond de FIFA zijn de scène uit een lachfilm allang voorbij. Blatter acteert als Manuel, de dommige Spanjaard uit de comedy Fawlty Towers, die bij elke rampspoed drie woorden uitsprak: 'I know nothing'.
Volkskrant 28 mei

20150531
Zoals bekend is een stadsfiets een tot een minimum herleid geraamte, een rammelkast die geen enkel vlees meer op de verroeste botten heeft. Het is een casco waarvan alle luxe is afgesloopt, dit om te voorkomen dat de fiets in de ogen van de dief aantrekkelijk zou kunnen zijn.
Column Max Pam - Volkskrant 27 mei


20150531
Een vakantiehuisje in Bakkum
Het leven hier is ontdaan van overtolligheid, het is pretentieloos. Het zal hier iemand een worst wezen of je bestek bij elkaar past of hoe je eruit ziet. Ik krijg er een vrij gevoel van. Als ik 's ochtends broodjes ga halen, zie ik kinderen in badpak en rubberlaarzen voorbij lopen. Haren door de war en een verwilderde blik. Dat vind ik mooi. Als kind kan je hier weinig verkeerd doen.
Interview met Mariëlle van Tol - Volkskrant Magazine 23 mei 

20150531
Ik wilde gewoon echt op mijn eigen benen staan. Fietsen zonder zijwieltjes
Uitspraak van Rick Niemand in een interview met hem en Sacha de Boer - Volkskrant Magazine 23 mei

20150531
Veranderingen binnen één generatie
In de jaren 60 moest je nog bellen bij de buren omdat driekwart van de mensen geen telefoon had. Ging je één per week in bad, met de hele familie in dezelfde teil warm water. Vakantie was een stukje rijden en dan ergens in de berm gaan zitten met je picknickmand. Fatsoenlijke huisvesting, hoger onderwijs, verre vakanties, elke dag vlees waren slechts voor enkele gelukkigen beschikbaar.
Sheila Sitalsing over verlies van vooruitgangsgeloof en van optimisme over de toekomst - Volkskrant 25 april  

20150531
Succes is hoe hoog je stuitert, nadat je bent gevallen.
George S. Patton - Dagelijkse gedachten 26 mei

20150531
In de 60 jaar tussen 1948 en pakweg 2009 zijn de verdiensten per Nederlander meer dan verviervoudigd. Het aantal veranderingen en de spectaculaire toename van rijkdom is zonder historisch precedent. Op geen enkel ander moment in de geschiedenis van ons land werden zoveel mensen in zo'n korte tijd zoveel rijker. 
Sheila Sitalsing over verlies van vooruitgangsgeloof en van optimisme over de toekomst - Volkskrant 25 apri

20150531
Als je het vooraf niet eens bent over wat een gegeven zegt, kun je het niet vergelijken, dus niet delen, dus heeft het geen betekenis.
Saskia Stuiveling - afscheidnemende president Algemene Rekenkamer - Volkskrant 13 mei


20150531
En ik heb zo lang gedacht 
dat de dagen simpel waren
als ik steentjes raapte waar ik kon
totdat het me te zwaar werd en dan leegde ik
m'n zakken ik vergat waarmee ik zat
dat was totdat ik me bedacht 
dat als je al je tranen inslikt op een dag ..
Tekstgedeelte lied 'In het gras' van Eefje de Visser

20150531
Wat betekent het als de maffia een zak tuinaarde met secondelijm aan je raam heeft geplakt? Dat ze zich herkend hebben in een gedicht.
Gummbah - Volkskrant 15 mei

20150521
Een topziekenhuis ben je niet, maar moet je elke dag opnieuw worden.

20150521
Als je te lang wacht met zelf een keuze maken, dan wordt-ie voor je gemaakt.
Ruud de Wild

20150521
Happiness is the absence of the striving for happiness
Zhuangizi

20150521
Pluriforme en onafhankelijke journalistiek is de zuurstof van de democratie.
Volkskrant - Philippe Remarque 20 mei

20150521
Lofgedicht op het Hoge Land
Het is niet uit te leggen
Dit land, dit vergezicht
Zo schijnbaar onbewogen
In stilte, en zo licht
Hier wil ik altijd blijven
Hier weet ik mij bemind
En altijd weer die luchten
En de lange tegenwind.
Leo Aukes - juni 2014

20150521
Your values matter. They are your North Start. Otherwise it's just a job, and life is  too short for that.
Tim Cooke van Apple

20150519
Over beveiliging
Denk als een crimineel en handel als een soldaat
ICT Magazine 12 mei

20150519
Voorheen luidde de opdracht aan een programmamaker: volg wat er gaande is in de wereld en maak daarover een uur goede televisie. Nu moet je 17% binnenhalen van de mensen in de leeftijdscategorie 25 tot 40 in het tijdslot van 21:05 tot 22:00 uur. En dat is de publieke omroep. Deze opdracht hangt nauw samen met de vette reclameblokken die rondom een programma moeten draaien.
Joris Luyendijk in een interview in Trouw

20150519
Is de quantumcomputer binnen handbereik?
Wanneer men erin slaagt een goed werkende quantumcomputer te maken, betekent dat ongekende mogelijkheden in de wetenschap en technologie. De TU Delft - die nauw samenwerkt met het lab van Microsoft - is sinds 2013 bezig om een werkend prototype te ontwikkelen. Een quantumcomputer maakt gebruik van een bijzonder fenomeen: verstrengeling. Als twee deeltjes verstrengeld zijn, smelten hun identiteiten samen: hun gezamenlijke toestand is exact bepaald, maar de identiteit van elk afzonderlijk deeltje is verdwenen. De verstrengelde deeltjes gedragen zich ook als één, ook als ze ver van elkaar verwijderd zijn. Een quantumdeeltje kan worden gebruikt voor binaire eenheden die tegelijkertijd waarden tussen 0 en1 bit kan aannemen. In de gebruikelijke processors kunnen de binaire eenheden alleen de waarde 0 of 1 aannemen. Gerelateerd aan dit verschijnsel is de enorme snelheid waarmee een quantumprocessor berekeningen kan uitvoeren die met conventionele computers onmogelijk zijn. 
ICT Magazine 12 mei

20150517
Verdriet vernietigt alle verschillen van intellect
Naar Ralph Waldo Emerson - Dagelijkse gedachten 4 mei

20150517
Van atheïsme moest hij niet zoveel hebben. 'Veel progressieve mensen weten het zeker: godsdienst is apekool'. Maar dat klopt niet. Godsdienstige voorschriften beïnvloeden het individuele en het collectieve gedrag, en dat raakt het wel en wee van de maatschappij.' Een godsdienst behelst namelijk niet alleen een geloofsleer, maar ook rituelen, een organisatie en gedragsleer. De gedragsleer die het jodendom en christendom met godsdienstig gezag hebben verbreid noemt Jansen 'de ethiek van wederkerigheid': Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, behandelt gij hen dan alzo.' Deze wederkerigheidsethiek heeft volgens Jansen de westerse, joods-christelijke wereld diepgaand beïnvloed en heeft geleid tot welvaart en vrijheid. Veel belangrijke godsdiensten en culturen kennen die ethiek niet.
Postuum Hans Jansen - arabist - Volkskrant 7 mei 

20150517De feiten van nu waren ooit fantasie
William Blae - Dagelijkse Gedachten 28 april

20150517
De koekoek is maar kort hier. Vanaf begin mei komen ze aan en de meeste zijn half juni al weer weg. Het is een broedparasiet. De broedzorg laat ze aan de waardvogels over, graspiepers en heggenmussen vooral. De vrouwtjes zijn gespecialiseerd in het zoeken van die nesten. Ze volgen de bewegingen van de potentiële waardvogels. Als er 6 eieren in het nest liggen, eten ze er één op, en leggen er een eigen ei bij, het totaal blijft zo zes. Zo doen ze dat bij heel veel nesten. Het vrouwtje is in staat om wel 30 eieren te leggen. Hun eieren zijn aangepast aan de eieren van de waardvogel. Dat gaat niet altijd goed. De graspieper maakt steeds beter het onderscheid en is de imitatie niet goed dan gooit ze het koekoeksei eruit. De koekoekseieren komen snel uit, tegelijkertijd of net voor die van de waardvogel. Het jonge koekoekje komt er uit en flikkert dan direct de andere eieren of kleine jongen uit het nest. Hij heeft zijn ogen dan nog dicht, maar hij heeft een gevoelige plek op zijn rug. De koekoek blijft dan alleen over en gaat dan flink roepen en op een wijze alsof het hele nest vol zit met jongen. Hij heeft een opvallende grote bek. Als die opengaat is dat een enorme oranje vlakte, zodat het lijkt op een heel nest met jongen. 
Beestje van de week - Volkskrant 16 mei  


De dingen die niet meer te beschrijven zijn omdat we de taal ervoor niet hebben, die interesseren mij
Interview met actrice Maruschka Detmer - Volkskrant 7 mei

Het toeval is de naam die god aanneemt als hij even incognito wil zijn.
Uitspraak Einstein geciteerd door Maruschka Detmer - Volkskrant 7 mei

20150517
Espresso is een complexe drank. Er zijn talrijke factoren die optimaal moeten zijn. Er zijn zeker 50 factoren die mis kunnen zijn. Als het water bijv. in meer dan 90 graden Celcius door het espressoapparaat wordt geleid, verbrandt de koffie. Dan komen er stoffen vrij die onaangenaam smaken. Maar als al die voorbereidingen perfect zijn, dan heb je iets in je kopje dat in termijn van complexiteit een drank als wijn ver overtreft. In de goede espresso zitten meer dan 1.000 smaken. 
Volkskrant 25 april - Andrea Illy

20150517
Iedereen heeft zijn eigen achtertuin waar alleen hij of zij de weg kent.
Volkskrant Magazine 25 april

20150517
Een ander model is dat de verzekeringspremie dagelijks wordt vastgesteld, aan de hand van gemeten data. Hoe meer stappen je hebt gezet, hoe lager de premie die dag. De gezondheidszorg gaat globaliseren. Apple en Google zullen daarin het voortouw gaan nemen en binnen  5 tot 7 jaar met een eigen zorgverzekering komen. Een aanvullende verzekering bestel je dan gewoon voor 99 cent in de Appstore. Uiteindelijk is de huidige rol van de huisarts overbodig, als die enorme berg data met zelflerende algoritmen kan worden ontgonnen. 
Een schat aan data over je lichaam met apps - Wetenschap Volkskrant 25 april

20150517
Een goede leraar is iemand die dingen uit je haalt in plaats van je ermee volstopt
Neal Donald Walsh - Dagelijkse Gedachten 16 mei

Geen opmerkingen:

Een reactie posten