zondag 31 januari 2016

Treffend Sprekend - januari 2016

Y20160131
Je kent het wel: je bent op een feestje en wilt het poststructuralisme ter sprake brengen, maar je bent bang om snobistisch over te komen. Een tip is om het anekdotisch te houden: 'Stond ik laatst op de tramhalte. Naast mij zo'n man met een belachelijke grote rugtas. Dus ik had zoiets van: het teken en de referent worden altijd bepaald door de context waarin ze zich manifesteren en niet door vastgelegde parameters van buitensituationele actoren.'
De Speld Jouw vaste prik voor betrouwbaar nieuws - Volkskrant 20 jan

20160131
Met de Snowdenformule van de Britse wetenschapspopularisator Grimes kun je aantonen dat een complottheorie onzin is. De formule zegt dat er sprake is van een verzinsel wanneer een samenzwering niet binnen een bepaalde tijd uitlekt. Volgens de evolutionair psycholoog Mark van Vugt zocht de oermens al naar patronen in zijn informatie, om zo zijn kansen op overleven te vergroten. Dat menselijke talent om losse gegevens met elkaar te verbinden tot een samenhangend patroon bereikt in onze tijd een nieuw hoogtepunt - vermoedelijk mede dankzij de social media. Wij kennen maar een beperkt deel van de waarheid om ons heen - de complotdenker vult de lacunes aan. De beste complottheorieën zijn geniaal in hun krankzinnigheid. 
Fragment column Bert Wagendorp - 28 jan

20160131
In de samenzweringstheorie is er altijd een macht die alles tot in de puntjes heeft voorzien en geregiseerd en die zo alle sukkels een oor aannaait. 
Fragment column Bert Wagendorp - 28 jan

20160130
Intuïtie is een spirituele eigenschap; ze verklaart de weg niet maar wijst haar eenvoudig aan.
Florence Scovel Shinn - Dagelijkse gedachten 7 jan

20160130
Groningse supervriezer bewaart bloed
Hoe worden we gezond oud? Nederlandse onderzoekers willen die vraag beantwoorden met het biologisch materiaal van 165.000 deelnemers uit Noord Nederland. Opslag van al het bloed, urine en ontlasting is cruciaal. Deze week is de officiële opening van de 'LifeStore', een hightech-vriesinstallatie  vn -80 graden zo groot als een sporthal. De medewerker kan biologisch materiaal opvragen, een automaat haalt het gewenste materiaal.
Volkskrant 27 jan

20160130
Maak geen indruk met wat je hebt, maak indruk met wat je bent
Robert Tew - Dagelijkse Gedachte 21 jan

20160130
DA-drogisterij in Amsterdam zag energierekening met € 4.500 dalen tijdens test met gesloten deuren ('s winters de kou en 's zomers de warmte tegenhouden). Het aantal bezoekers bleef na het plaatsen van de deuren gelijk. Ondanks de veelbelovende resultaten heeft het experiment weinig opgeleverd.
Economie Groen - Volkskrant 23 jan

20160130
Dan fietste ik van de Veluwe naar de Achterhoek, waar mijn ouders wonen en zag ik veel ganzen naar het zuiden vliegen. Dan dacht ik: 'Zo, de winter komt eraan!' Maar op de terugweg gingen ze de andere kant op, bleken ze een rondjes te vliegen.' 
Jan Maarten Heideman over het hopen op de tocht der tochten - Volkskrant 27 jan

20160130
Hoe vang je een konijn?
Door achter een boom te gaan zitten en het geluid van een wortel na te doen.

20160130
'Wat is de relevantie van parate kennis als je alles binnen 5 seconden op je smartphone ter beschikking hebt?' vraagt Maurice de Hond zich af in de discussie over de toekomst van het onderwijs. Maurice de Hond gaat er geheel aan voorbij dat alvorens informatie te kunnen filteren je moet beschikken over kennis. Je moet een begrip kunnen plaatsen in een kader. Jonge breinen kennis onthouden 'omdat alles is op te zoeken' is een generatie kweken die niet in staat is informatie te overzien, verbanden te leggen, analyses te maken, kortom een generatie kweken die niet kunnen nadenken.
Brief van de dag - Opinie & debat 26 jan

20160130
Superbelegger Warren Buffett huldigt de stelling dat je moet kopen als mensen angstig zijn en verkopen als ze hebzuchtig zijn.
De Kwestie Peter de Waard - Volskrant 26 jan

20160130
Over de perfecte hardloopstijl is veel discussie en nog meer verwarring. De een zweert bij landing op de hiel, de ander verdedigt de voorvoet- of middenvoetlanding. Wij Nederlanders zijn van oudsher gewend om op de hak te landen. De haklanding is aangeleerd. In Afrika landen renners op de voorvoet. Kleine kinderen doen dat ook. Op de 100 meter sprint gebruiken lopers overigens alleen de voorvoet. Dat gaat sneller.
Sportarts Steef Bredeveld van het UMCG over hardlooptechniek - Volkskrant 23 jan

20160130
De pij wappert weer
Na 4 eeuwen van absentie wonen de monniken weer op de 't eiland om te bidden te vasten. Toen onlangs vier monniken zich op Schiermonnikoog vestigden, was de cirkel weer rond. Ze willen een vruchtbare orde zijn en zelfs een nieuw klooster bouwen. Gaat ze dat lukken? Een verre geschiedenis is weer tot leven gekomen: het eiland is genoemd naar zijn vroege bewoners. Rond 1300 kwamen kloosterlingen hier moerassen droogleggen, woeste grond ontginnen en vee weiden. Het waren lekenbroeders, zij droegen pijen van ongeverfde schapenwol - schier betekent grijs, oog staat voor eiland. Ze bleven tot 1580. 
Volkskrant 29 jan

20160125
Science is the systematic classification of experience
George Henry Lewes - Promotieonderzoek Franka Waterschoot (2016)

20160125
De eerste dag 
  Als 's morgens het licht
door de gordijnen dringt
smelten je laatste dromen.
  Er klinken geluiden
uit de achtertuinen
een buurman stapelt stenen
een rammelende kettingkast.
  Het is vandaag de eerste dag
om met iets te beginnen
waar niemand aan begon.
Raamgedicht gezien bij iemand - Fetze Pijlman

20160125
Waar gezond verstand in overvloed voorhanden is, kunnen wij feitenkennis ontberen.
Karel van het Reve - geciteerd door André van Montfort

20160124
People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel
Maya Angelou - Pinterest 

20160124
Hij ziet parallellen, zegt hij. Hij zegt dat de psychologische strategieën van Marine Le Pen, Donald Trump en Geert Wilders, 'de demagogen van extreem-rechts', overeenkomen met die van Islamitische Staat. 'Beide kampen zijn erop uit de bevolking te verdelen, te polariseren, het gematigde midden te radicaliseren. Iets dergelijks gebeurde in Belfast, maar dan tussen protestanten en katholieken die voorheen samenleefden in gemengde gemeenschappen. Door de oorlogsretoriek dreven die gemeenschappen steeds verder uit elkaar. Ik zeg niet dat er geen terreurdreiging is, maar de voortdurende aandacht daarvoor versterkt de positie van extreem-rechts en speelt terroristische groeperingen in de kaart. Na 9/11 trok het geciviliseerde Westen ten strijde tegen het islamitische barbarisme: de botsing der beschavingen. 
Interview met de Ierse filosoof David Kenning (61) - Volkskrant 15 jan

20160124
I'm a big fan of people being exactly who they are
Pinterest

20160124
Gevangenissen waren in zijn ogen de universiteiten van de misdadigers. Criminoloog Herman Bianchi heeft zijn hele leven gestreden tegen het opsluiten van mensen. Hij vond dit contraproductieve geldverspilling. Bijna 80% van de mensen die uit de gevangenis komt, valt in recidive. Het huidige systeem is erger dan het middeleeuwse strafrecht. Het systeem met gevangenisstraf is in feite niets anders dan 'kwaad met kwaad vergelden'. Criminelen die echt een gevaar voor de mensheid vormen - dat was in zijn ogen een heel gering percentage - mogen naar zijn idee wel degelijk achter slot en tralies worden gehouden.
Postuum Herman Bianci 1924-2015 - Volkskrant 16 jan

20160124
De olie-industrie nadert haar Kodakmoment. Dat Saoedi-Arabië nu al zoveel mogelijk goedkope olie op de markt loost omdat dat in de toekomst niet meer zal kunnen, is wel degelijk één van de verklaringen voor de huidige lage olieprijs. De huidige extreme lage olieprijs wordt op zijn minst dééls verklaard door de angst voor een koolstofbubbel, het instorten van de prijs van fossiele brandstoffen doordat de industrie haar investeringen niet kan terugverdienen. Een kwart van de potentiële investeringen van grote oliebedrijven zit in projecten die niet meer nodig zijn als de wereld niet verder mag opwarmen dan 2 graden Celcius. 
Interview met financieel analist Mark Campanale - Volkskrant 16 jan

20160124
Soms gaat het even niet om wat er begrepen moet worden, maar om wat je wilt zeggen.
Column Jasper van Kuijk - Volkskrant 16 jan

20160124
Ik kan mij het bestaan zonder Wikipedia niet meer voorstellen. Ik was heel vroeger ook een groot liefhebber van de Winkler Prins. Encyclopedieën werden huis-aan-huis verkocht door louche types die je wijsmaakten dat je na aanschaf in één klap een intellectueel was. Dat moest dan wel 2.000 gulden kosten. Vroeger kon je iemand op basis van jarenlange eenzame studie nog iets interessants vertellen, bijv. over Joost van den Vondels geestelijke epos Joannes de Boetgezant uit 1663. Bewondering was je deel. Tegenwoordig kijkt iemand bij zo'n verhaal wantrouwig aan, trekt zijn mobiel en verklaart dat je zeker 1662 bedoelt. 
Fragment Column Bert Wagendorp - Volkskrant 16 jan

20140124
Elke klacht ga ik als een advies beschouwen
Nieuwe voorzitter 2e Kamer Khadija Arib - Volkskrant 16 jan 

20160124
Volgens een rapport van Oxfam Novib was het vermogen van de rijkste 62 mensen ter wereld in 2015 even groot als dat van de armste helft van de wereldbevolking, 3,6 miljard personen. Vijf jaar geleden was dat nog het vermogen van de 388 rijksten. Onder de 62 rijksten bevinden zich geen Nederlanders; de dochter van Freddy Heineken staat met haar schamele $11,6 mld op een bedroevende 107de plaats. Onze superrijken hebben het contact met de wereldtop verloren. Er werd het afgelopen jaar nog een mijlpaal bereikt: de rijkste 1% van de wereldbevolking meer vermogen bezat dan de overige 99%.
Column Bert Wagendorp - Volkskrant 19 jan 

20160124
De basklarinet overlapt vijf octaven, dat is heel speciaal voor een blaasinstrument. Je kunt er dus zowel heel hoog als heel laag op spelen. In al die registers kun je zowel keihard spelen als fluweelzacht. In de hoogte heeft het iets lichts en elegants, iets zangerigs. In de laagte kan hij brommerig en sonoor zijn. In het midden kun je hem heel omfloerst laten klinken.
Artistiek leider Fie Schouten over het basklarinetfestijn - Volkskrant 19 jan

20160115
Ik had altijd ontzettend veel moeite met die 10 km, zegt Van der Burg 26 jaar na zijn pijnlijkste nederlaag uit zijn carrière. 'De kunst is om de eerste 10 rondjes zonder moeite door te komen. Je doet niets, je verveelt je dood. In ben van nature nogal ongeduldig. Ik ging me dan te vroeg inspannen. Dat niet te doen, dat is de kunst.'
Volkskrant 9 jan

20160115
De nieuwe roman van Julian Barnes gaat over het leven van de Sjostakovitsj. Een roman, geen biografie. Een belangrijke scène in het boek, waarvan ik dacht: wow, dus zo erg was het, in het Rusland van Stalin, bleek door Barnes te zijn bedacht. Barnes verklaarde dat je de waarheid het best kunt liegen. In de literatuur, zei hij, kun je met mooie, goed geordende leugens dichter bij de waarheid komen dan via de harde feiten van de journalistiek. Journalistiek versimpelt. Fictie toont de complicaties, de onzekerheden en de gelaagdheid van de wereld. De vrijheid willen om de waarheid te liegen.
Fictie in de feiten - Bert Wagendorp - Volkskrant 11 jan

20160115
Mierenzuur ontstaat door waterstof te binden met CO2. Studenten van de TU Delft hebben een elektrische schaalmodel auto ontwikkeld die rijdt op mierenzuur. Het waterstof wordt gebruikt om elektriciteit mee op te wekken voor de motoren, de CO2 verdwijnt in de lucht waaraan het eerder onttrokken is. Mierenzuur is veel praktischer als energiedrager. Mierenzuur is niet brandbaar, niet explosief en het is vloeibaar bij kamertemperatuur, waardoor het niet onder extreem hoge druk in tanks vervoerd behoeft te worden en daarmee is het veel veiliger dan waterstof. De energiedichtheid is relatief groot, waardoor een mierenzuurauto op een tank van 100 liter ongeveer 500 km ver.
Volkskrant 14 jan 

Alles is veel voor wie niet veel verwacht
J.C. Bloem

20160115
Maar erger is een cultuur die zijn eigen kunstenaars niet serieus neemt, en zich in de 21ste eeuw opnieuw verlustigt aan de 17de als een herhaling van wat de 19de eeuw al bewonderde. Het getuigt  van een vermoeide en ongeïnteresseerde blik op wat nu gemaakt wordt, en daarmee maken we onszelf tot drenkelingen in de maalstroom van de geschiedenis. Als je alles wilt bewaren en niet meer durft te kiezen, verlamt het verleden je, in plaats van je te inspireren.
De mening van filosoof Maarten Doorman over het Rijksmuseum - Volkskrant 9 jan 

20160115
Het overvloedige is de vijand van het noodzakelijke
Nietzsche

20160115
Het lichaamsproces bij een winterslaap uit zich bij alle dieren op ongeveer dezelfde manier. Hun bloed gaat heel langzaam stromen, de lever en de darmen stoppen vrijwel volledig met werken en daardoor gaat ook hun hart in slowmotion kloppen. Ook de thermostaat gaat op een laag pitje. Hoeveel ze afkoelen verschilt per dier, maar van hamsters daalt het naar 6 graden celcius. De winterslaap van de alpenmarmot duurt het langst: van oktober tot mei. Tijdens de winterslaap halen ze slechts 2 tot 3 keer adem per uur. Hun hartslag vertraagt van 120 naar 3 slagen per minuut.
Volkskrant n.a.v. onderzoek van Mark Henning van de RUG - Volkskrant 9 jan   

20160115
De Zweedse Anna Bagenholm kwam in 1999 na een ski-ongeluk onder een 20 cm dikke ijslaag terecht in een rivier in Narvik. Omdat zij een luchtzak onder het ijs wist te bereiken, bleef zij de eerste 40 min bij bewustzijn. Toen het een reddingsteam lukte om haar te bevrijden, had zij 80 min vastgezeten. Op dat moment had zij geen hartslag meer, en het kostte artsen meer dan 9 uur om haar weer op te warmen. Haar lichaam was afgekoeld tot 13,7 graden celcius. Zij moest nog 35 dagen worden beademd en was toen zij ontwaakte verlamd vanaf de nek, maar ze herstelde nagenoeg volledig.
Volkskrant n.a.v. onderzoek van Mark Henning van de RUG - Volkskrant 9 jan   

20160111
De uitdaging is niet om mensen met elkaar te laten praten, maar om ze naar elkaar te laten luisteren
George Mitchell - managementgoeroe

20160110
Toen Finkers en Witteman in een gefilmd gesprek te spreken kwamen over de Matthäus Passion vertolkte Paul Witteman de, enigszins modieuze, opvatting dat hij de muziek heel goed zonder haar religieuze dimensie kon waarderen. Waarop Herman Finkers repliceerde: voor jou had Bach dus net zo goed het telefoonboek op muziek kunnen zetten?
Sander van Walsum - Volkskrant 9 jan

20160110
Beatrice de Graaf ontleent haar gezag meer aan kennis dan aan meningen. Zo neemt De Graaf met een weloverwogen historische argumentatie iets weg van de maatschappelijke moedeloosheid over de terreurdreiging. Volgens haar kunnen reclasseringsambtenaren, wijkagenten en zelfs de ooit verguisde welzijnswerkers een grotere bijdrage leveren aan de bestrijding van het terrorisme dan veiligheidsdiensten en luchtmobiele brigades. Ze verlost ons van de valse (en dure) belofte dat terroristen met geavanceerd wapentuig kunnen worden verslagen - een echo van de maakbare samenleving.
Sander van Walsum - Volkskrant 9 jan

20160110
Dat Finkers en De Graaf zich op hun eigen, soevereine wijze kunnen uitspreken en niet worden weggehoond brengt bij veel Nederlanders een gevoel van opluchting teweeg. Door hun toedoen zijn bedachtzaamheid en bescheidenheid zijn opeens weer sieraden van voor mensen van goede wil.
Sander van Walsum - Volkskrant 9 jan

20160110
Snap jij het, snap ik het?
De Amsterdamse wethouder Udo Kock kan € 55 mln aan bedrijfskosten niet vinden in de administratie van 2015 en daardoor sloot de gemeente de boeken niet af met een winst van € 45 mln, maar met een verlies van € 10 mln. 'Daar baal ik natuurlijk verschrikkelijk van, maar er is echt geen geld weg'. [...] Het komt erop neer dat een deel van de kosten wel zijn gemaakt, maar niet zijn verantwoord. De kosten zijn bijv. betaald uit meevallers.'
Vraaggesprek met Udo Kock - Volkskrant 6 jan

201601110
In de infrastructuur is de afweging van kosten en baten een vanzelfsprekendheid. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is een mensenleven in het verkeer ca. € 2,2 mln waard, statistisch gesproken. Het is hier enigszins bruut opgeschreven, maar dat we in algemene zin wel goed zijn maar niet gek, en dat het geld niet op onze rug groeit, wordt in ruime kring tot het domein van het gezonde verstand gerekend. In de gezondheidszorg ligt de vraag veel moeilijker en pijnlijker. De vraag "wat hebben we als samenleving over voor een gewonnen levensjaar?" ligt zeer gevoelig en de politiek wil tot op heden zijn vingers daaraan niet branden. 
Jan Tromp - Volkskrant 2 jan

20160110
Het CPB heeft een ongezond grote invloed. In tegenstelling tot de meeste landen (Duitsland: 6, VS: 20) heeft Nederland slechts één instituut à la het CPB. De uitkomsten van het planbureau hebben alles te maken met de econometrische modellen die worden gebruikt. Ze zitten vol met variabelen en veronderstellingen over het effect van het één op het ander. Volgens het CPB toetst het de modellen geregeld aan de realiteit, maar daarbij blijft buiten beschouwing of het werkelijk om oorzaak en gevolg gaat. De modellen redeneren bijv. zo: als de werkloosheid oploopt, daalt de prijs van arbeid net zo lang tot de prijs zo laag is dat werkgevers weer mensen in dienst gaan nemen. Alleen we leven niet in een CPB-samenleving. Het CPB heeft een afkeer van de loonstijgingen en de loonkosten bepalen de de concurrentiekracht. Maar wat telt, is de arbeidsproductiviteit: wat wordt er per uur gemaakt? De Nederlandse arbeidsproductiviteit is een van de hoogste ter wereld, dankzij moderne technologie en loonmatiging zou wel eens averechts kunnen werken op innovatie. 
Mirjam de Rijk - Volkskrant 2 jan


20160109
Hoeveel zakgeld krijg je per maand?
Ik krijg € 12 per maand. Ik koop voor € 5 beltegoed en de rest gaat op aan cadeaus voor mijn ouders.
Portret van een kind in zijn slaapkamer - Just (12) - Volkskrant 5 jan

20160109
Ik heb mijn Beatlesgesprekken graag raar. Een bijzonder exemplaar raar exemplaar had ik ooit in de trein naar Venlo met een man die een zoon had die John-Paul heette. Juist toen ik wilde polsen of er sprake was van een vernoeming, schakelde hij over op George-Ringo, zijn andere zoon. 
Fragment column Peter Buwalda - Volkskrant 8 jan

20160109
Madonna sleepte haar zoon Rocco Richie (15) voor de rechter. De inzet: hij moest bij haar Kerst komen vieren. Hij was nl. bij zijn vader Guy Richie in Engeland. 
Aaf leest sterren - Volkskrant 7 jan 

20160107
Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit 
Het W!J motto van Manuela Kalsky van: Van Friedensreich Hundertwasser - Nieuwwij.nl

20160107
Hij was mijn Noord, mijn Zuid, mijn West en Oost, hij was al mijn verdriet en al mijn troost, mijn nacht, mijn middag, mijn gesprek, mijn lied, voor altijd, dacht ik. Maar zo was het niet.
W.H. Auden - W. Wilmink - rouwadvertentie Volkskrant 7 jan

21060105
Alles voltrekt zich langs lijnen van wetmatigheid, alleen kennen we de wetten niet. Met de wens bestrijden we het machteloze gevoel van onze onwetendheid: gelukkig 2016
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 2 jan

20160105
Door Streetlab weet ik dat mensen eigenlijk heel erg leuk zijn. Als je door de stad loopt, spreek je bijna nooit iemand aan. Je loopt gewoon door de stad, je doet je ding en je gaat naar huis. Maar echt, je kan bij mensen met de gekste dingen aankomen. Bijna iedereen staat open voor contact.
Daan Boom van het TV-programma Streetlab - Volkskrant 31 dec

20160103
De echte attracties van Nederland zijn de Nederlanders
Wie lang in het buitenland woont, maakt veel buitenlandse vrienden. In december had ik er 20 op bezoek. Ze kwamen voor de uitreiking van de Prins Claus prijs aan mijn vrouw Newsha. Na een paar dagen in Amsterdam neem Arash, een grafisch ontwerper me apart.Hij woont deels in Teheran, deels in Los Angeles, maar zoiets als hier heeft hij nog nooit meegemaakt. 'Iedereen kijkt je recht aan en bijna iedereen glimlacht als je met ze praat', zegt hij. En iedereen spreekt Engels. Andrew uit Parijs verzucht dat hem niets mooier lijkt dan in Nederland te wonen. 'Dit land is zo kosmopolitisch', zegt hij. Nederland heeft individuele vrijheid. Alles is hier zo menselijk, concludeert Haleh, uit Londen. 'Ik voel me direct thuis hier.'
Volkskrantjournalist Thomas Erdbink woont in Teheran - Volkskrant 2 jan

20160103
The person who says it cannot be done should not interupt the person who is doing it.
Chinese Proverb

20160103
Baruch de Spinoza (1633-1677) is een van de grootste en invloedrijkste filosofen uit de historie. Bij de Verkiezing van de Belangrijkste Nederlander in 2004 haalde hij weliswaar de top-10 niet en moest hij onder anderen Fortuyn en Cruijff voor laten gaan, maar dat zei meer over de historische kennis van de stemmers dan over de de lenzenslijper-filosoof. Spinoza is ongetwijfeld de grootste Nederlander ooit - al hebben vooral buitenlanders ons daarop moeten wijzen. Volgens Spinoza bestaat er geen persoonlijke god die ingrijpt in het menselijk bestaan. Spinoza pleitte voor de scheiding van kerk en staat. Religies en ideologieën die de individuele vrijheid inperken, leiden tot despotisme. Daarmee zijn we, zo'n 350 jaar nadat hij die opvattingen noteerde, helemaal in 2015. 
Column Bert Wagendorp - Volkskrant 8 dec  

20160103
We moeten de wetenschap zien als grondstof voor een kringloop van ideeën en toepassingen.
Interview met President van de KNAW Jose van Dijck - Volkskrant 24 dec

20160103
Centrale bankiers lijken steeds meer op een 21ste eeuwse versie van de middeleeuwse alchemist. In plaats met de 'simsalabim' lood in goud te veranderen, proberen ze met de toverspreuk 'kwantitatieve verruiming' papier in goud te veranderen: verlaag de rente, zet de bankbiljettenpers aan en er komt zo veel gratis geld beschikbaar dat consumenten vanzelf wel gaan kopen en bedrijven gaan investeren. Als de hocus pocus de 1e keer niet werkt, dan maar de 2e keer of inmiddels zoals in Japan, de 144ste keer. Helaas is de Steen der Wijzen daarmee niet gevonden.
De kwestie Peter de Waard - Volkskrant 27 okt

20160103
Niemand weet hoe laat het is
Is het vijf voor twaalf of net half zeven?
Hoeveel uur rest mij nog of rest mij nog een kwartier?
Hoelang mag ik doorgaan, doorgaan met leven?
Ik heb echt geen idee, dus ik grijp het plezier 
[...] Leef toch je leven als je allerlaatste uur
Youp van 't Hek

20160103
Morgen kan het echt gebeurd zijn
Zonder ziekte, zomaar dood
Morgen kan het echt gebeurd zijn
De wal ligt dicht bij de sloot
[...] En mocht je morgen toch nog leven
Dan was gisteren geen straf
En echt niemand, nee, echt niemand
Pakt jouw gisteren ooit af!
Youp van 't Hek

20160103
Onlangs gaf de hockeycoach Max Caldas toe niet vals te willen spelen om te winnen. Dit leverde natuurlijk discussie op met zijn spelers die meer van de gedachte 'alles voor de winst' te zijn. Het doel heiligt de middelen. In alle gevallen van vals spelen gaat het toch om een egoïstische en oneerlijke daad die de kans op winst vergroot. Of zoals de Dikke van Dale het noemt: 'heimelijk de regels van het spel overtreden om zo de uitkomst te beïnvloeden.' Als we dergelijke gedrag in de sport acceptabel vinden, is het een kleine stap om buiten de lijnen over de schreef gaan. De reden dat kinderen worden gestimuleerd om te gaan sporten is niet een eventuele winstpartij, maar zijn de voordelen van het bewegen, de sociale interactie en de lessen die een kind erdoor kan leren. Caldas pleit daarom voor moreel winnen in de sport. 
Anne Schaap (studeert Ethiek) - Volkskrant 26 okt 2015

20160103
Toen Uchimura als laatste van zijn land aan de oefening op de rekstok begon en moeiteloos de wereldtitel leek binnen te halen, werd de score van de Britse vloerspecialist Max Whitlock op de megaschermen getoond. Diens 15,766 bracht zijn land voorbij het al gefinishte China. De zaal ontplofte. Op dat moment had Uchimura hoog in de lucht het tweede vluchtelement van zijn rekstokoefening gepland. Hij miste in de orkaan van geluid bij de Cassina, een risicovolle salto boven de stok, de grip op het staal en knalde op zijn rug. 
WK turnen - Volkskrant 29 okt 2015

20160101
Goodn dag vriend.
Woar zal 't zoa drok op an
Doo toch hèènig an.
Ie möt nich vegetten
da'k d'r ok veur oe bin
en denk an mie
Opschrift onder kruisbeeld op Kuiperberg in Ootmarsum - gezien op 26 dec 

20160101
Cruijffiaanse Finkers
Als zij de bal hebben, kunnen ze hem ons ook niet afpakken
Oudejaarsconference Herman Finkers 

20160101
Humor heeft ook een leuke kant
Herman Finkers

20160101
Het leven is veel gemakkelijker te snappen als je het door elkaar kunt husselen en opnieuw in elkaar kunt zetten. Boeken en comedy maken zijn manieren om die verschrikkelijke wereld niet zo koud naar binnen te laten komen. Zo kneed ik een variant van het leven die ik wel aankan, in tegenstelling tot die grote onverwerkte brij.
Interview met Arjen Lubach - Volkskrant 24 dec

20160101
Soms denk ik uren na en heb ik nog niks op papier, een andere keer bereik precies datzelfde in 5 minuten.
Herman Finkers

20160101
Wat begon als het idee van een middelbare scholier is een miljoenenbedrijf geworden. Nu is hij 21 en CEO van een spraakmakende onderneming die zich tot doel stelt de onvoorstelbare hoeveelheid plastic op te ruimen die in de oceanen ronddrijft. Met de door Slat bedachte technologie. Bij The Ocean Cleanup zijn 25 tot 30 mensen in dienst en werken meer dan 100 vrijwilligers mee. Voor dit werk hebben we de beste ingenieurs nodig. In een afgesloten ruimte zitten laboranten in witte jassen minuscule stukjes plastic te analyseren. Na het vwo hield hij een presentatie voor TEDx Talks en haalde daarna met crowdfunding € 2 mln op. Naderhand zijn er nog enkele miljoenen bijgekomen. Hij stopte na een half jaar met zijn studie aan TU om zich geheel te wijden aan The Ocean Cleanup. Alles is erop gericht om na een aantal proefprojecten daadwerkelijk in 2020 te starten op de grote schoonmaak.
Interview met Boyan Slat - Volkskrant 24 dec

20160101
Einstein: 'Mijn vrouw begrijpt mij niet!'
Herman Finkers

20160101
Voor de slak en de haas is het op dezelfde dag nieuwjaar
Chinees spreekwoord - Dagelijks Gedachte - 30 dec

20160101
De cursus 'Omgaan met teleurstellingen' gaat wederom niet door
Herman Finkers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten