vrijdag 30 juni 2017

Treffend Sprekend - juni 2017

20170628
De pogingen een nieuwe regering te vormen met GL zijn tot dusver stukgelopen op een probleem dat alleen in Europees verband kan worden opgelost. Er zijn 3 bewegingen rond de wijze waarop problemen van de westerse samenlevingen worden aangepakt. De ene gaat van nationaal naar supranationaal: te complex en grensoverschrijdend om door nationale regeringen te worden opgelost. De andere beweging is die van nationaal naar lokaal. Voor maatwerk moet je niet in Den Haag zijn. De derde beweging is die van overheid naar bedrijfsleven. 
Fragmenten column Bert Wagendorp - Volkskrant 17 juni

20170628
Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets
De Volkskrant 24 juni

20170628
Het formatiedebat is een pretentieuze vertoning, het streven naar een op alle dossiers dichtgetimmerd en gedetailleerd akkoord lachwekkend. Het proces is een gepasseerd station, een vorm van verouderd denken door een zichzelf en haar invloed schromelijk overschattende en in zichzelf gekeerde politieke kaste. Touwtjestrekkers zijn het, alleen zit er aan het andere uiteinde niks. Het ene oog blind, het andere gericht op de volgende verkiezingen, met 'landsbelang' als vals mantra. Intussen draait de wereld door en zoekt zij naar oplossingen, met Haags geleuter als niet meer dan ruis op de achtergrond.
Fragmenten column Bert Wagendorp - Volkskrant 17 juni

20170625
Dit boek heeft een heldere boodschap: het draait in het leven om de reis, niet om het einddoel. De hoofdpersoon arriveert bij de koning, maar die heeft geen tijd voor hem. Hij mag wel rond zijn huis lopen om alle prachtige dingen die hij heeft verzameld te bekijken, maar dan wel met een lepel en een druppel olie erop die er niet af mag vallen. Hij loopt rond en keert terug bij de koning met de druppel nog op zijn lepel. Dan vraagt de koning of hij alle prachtige schilderijen en standbeelden heeft gezien. Nee, want hij lette alleen op de lepel. Je wordt ergens door opgeslokt, maar er is altijd een belangrijker, groter plaatje.
Lewis Hamilton over zijn mooiste boek 'De alchemist van Paulo Coelho'- Volskrant 17 juni 

20170625
Henri Ford: 'Als ik aan mijn klanten had gevraagd wat ze wilden hebben, hadden ze gezegd: 'snellere paarden." Als je je klanten positief wilt verrassen, dan moet je iets geven wat ze nodig hebben, en dan moet je niet leveren wat ze willen hebben.
ICT/Magazine - 6 juni

20170622
De formatie wil niet vlotten. Maar belet dit de partijen aan de slag te gaan en hun verkiezingsprogramma te realiseren? Nee, natuurlijk. Tweede kamer: ga aan de slag, ontwikkel beleid en behaal daarvoor de meerderheid in de Tweede Kamer. Wacht niet op een nieuw kabinet, maar geef het demissionair kabinet opdracht moties die een meerderheid halen uit te voeren.
Brief van de dag - vrijdag 16 juni

20170622
Alle partijen in de oppositie: 'en nu aan het werk' 
Na 80 dagen onderhandelen is de politiek eruit: alle 13 partijen in de oppositie. Vandaag presenteerde formateur Herman Tjeenk Willink het oppositieakkoord. 'Mooi dat het toch gelukt is om een akkoord te sluiten dat tegen niemands principes indruist.
De Speld - Jouw vaste prik voor betrouwbaar nieuws - Volskrant 14 juni

20170622
Jesse - het verschil tussen papieren werkelijkheid en de realiteit
Mark Rutte is de meester van de papieren werkelijkheid. Talloze malen wist hij inmiddels zijn hachje te redden door de warboel in de wereld terug te brengen tot een overzichtelijke papieren realiteit. Politiek management is meestal weinig anders dan het naar je hand zetten van de werkelijkheid. Bedwing de chaos met een paar welgekozen woorden en het probleem is geneutraliseerd en de oplossing kan in de verkoop. Appeltje-eitje, wat die jongen deed, had niks met politiek te maken. Maar GL is een beginselbeweging. Die heeft principes en als iets papieren werkelijkheid om zeep kan helpen, dan zijn het principes. Langs de lat van principes legt elke opgepoetste herformulering van de realiteit het af. 
Fragmenten column Bert Wagendorp over de kabinetsformatie - Volkskrant 15 juni

20170622
Uw land weet fietschaos te beheersen
Hand uitsteken bij het afslaan. Dat is nou zo'n typisch Nederlands dingetje. Wat ik totaal heb onderschat, hoezeer fietsen in Nederland is verbonden met alle aspecten van het leven. Het is uniek in de wereld. Fietsen is semi-controlled chaos. Wat scheelt, is dat Nederlanders zowel automobilist als fietser zijn. Daardoor weten ze hoe het werkt. Nederland is op fietsgebied lichtjaren vooruit. Fietsen is in Nederland een cultuur, iets vanzelfsprekends. Dat kun je niet zomaar exporteren naar het buitenland. Er is geen silver-bullet.
Interview met de Amerikaanse planoloog Krizek die het Nederlandse fietsgedrag 3 jaren bestudeerde - Volkskrant 14 juni

20170615
Tijdens zijn programma Ergens Anders was de cabaretier Micha Wertheim daadwerkelijk ergens anders. De avond werd verzorgd door een door de technicus aangestuurde robot. De gedachte dat als je een kaartje koopt, dat je Wertheim dan ziet, vindt hij een benauwende gedachte. Ik zie mijn publiek als mijn kinderen. Je moet ze opvoeden. In het begin moet je erbij zijn, maar op een gegeven moment moet je het vertrouwen hebben dat ze het zonder jou ook kunnen. In bijna elk theater beenden boze toeschouwers de zaal uit. Ik had dit niet zien aankomen. Het is een teken van deze tijd, denk ik, dat publiek dat het niet begrijpt de fout niet bij zichzelf zoekt. En dat sommige mensen de context - het is theater - vergeten. De reacties van boze mensen hakten er bij mij in, want verdorie, ik had gehoopt dat die mensen niet zouden komen.
Theatervoorstelling Micha Wertheim - Volkskrant 10 juli

20170615
Hey schatje,
Ik ben even naar het café. Ben met een uurtje weer thuis! Zo niet, lees dit bericht dan een keer!

20170610
De NS-servicezuil
Hoogeveen heeft een station met 2 sporen. Het is geen station met aan weerskanten een uitgang. Kortom een eenvoudig stationnetje. Hoogeveen gaat echter mee in de vaart der poortjes: welgeteld 15 stuks. Dat aantal is bijzonder voor zo'n klein station, maar deze poortjes worden vergezeld van maar liefst 8 NS-servicezuilen. De zuilen staan in koppels van twee bij elkaar. Het meest in het oog springend van deze zuil is de rode alarmknop (SOS). Blijkbaar verwacht de NS situaties dat de reizigers alle kanten oprennen om maar een zuil te bemachtigen om hun SOS-noodsignaal af te geven.  

20170610
Strafpleiter in de politiek
Deze week krijgt hij zijn eerste computer. 'Ik heb dat nooit gedaan. Zo'n rechtspleidooi moet uit mijn kop komen. Dat zijn gedachten die via de pen als een orgasme uit mijn vingers vloeien. Je concentratie is intenser, vergissingen geraken niet bij je vingertoppen. Ik heb zo'n mooie Mont Blanc, want je wilt dat sierlijk neerschrijven. Die opperste staat van vernuft bereik je niet als op zo'n computer rammelt.'
Interview met Theo Hiddema - Forum voor Democratie - Volkskrant 6 juni

20170610
Over Piet Doedens:
Een pleitbeest van jewelste, razend intelligent en de vrolijke noot in elk gezelschap. Hij wilde er altijd een strikje om doen, de boel verfraaien.
Interview met Theo Hiddema - Forum voor Democratie - Volkskrant 6 juni

20170610
De kabinetsformatie
Stond ooit eerder een campagne zo nadrukkelijk in het teken van de wens om te regeren? Roemer had zijn lijstje met ministers als klaar, Pechhold kondigde aan dat hij afzwaait als het hem niet lukt D66 in de regering te brengen. Zelfs Klaver wilde premier worden. Totdat ze op 15 maart zagen wat er met de regeringspartijen gebeurde: 37 zetels verlies. En zo begon de impasse van onwilligheid. Het land besturen? Na u! De status van regeren is afgegleden tot die van het buitenzetten van het vuilnis: iedereen vindt het nuttig werk, maar niemand wil het doen.
Stekel - Raoul du Pré - Volkskrant 8 juni

20170610
Libbrecht probeerde als een van de weinigen de oosterse en westerse levensfilosofie te verenigen. Zijn devies hierbij was: 'De weg is wijzer dan de wegwijzer.' Theorieën zijn slechts wegwijzers, het leven zelf is de grootste bron van wijsheid.
Postuum van wiskundige, sinoloog  - prof dr Ulrich Libbrecht - Volkskrant 8 juni 

20170605
'En ik dacht: wow! Die man is uitvinder van het cassettebandje! De man die de muziekindustrie een enorme impuls heeft gegeven. Die ervoor gezorgd heeft dat iedereen makkelijk en goedkoop zijn eigen muziek vast kan leggen en afspelen. Daar komt bij dat het geluid van een tapeje het geluid is van wrijving. Het geluid van een dun plastic bandje met een laagje ijzeroxide dat langs een magneetkop spoelt en door wrijving een geluidsgolf opwekt. Net als een naald die door de groef van een vinylplaat ploegt. Dat vind ik prachtig'
Noorse musicus Thurston Moore over de uitvinder van het de cassette, Lou Ottens, een technicus die bij Philips werkte - Volkskrant 27 mei  

20170605
Deze optie is niet van tafel, omdat 'ie van tafel is geveegd nog voordat 'ie op tafel is gekomen.
Buma over de kabinetsformatie - 26 mei 

20170605
Man reist ja nicht um anzukommen, sondern um zu reisen
Zu Caroline Herder 1788 - Overlijdensadvertentie Volkskrant

20170605
Missionaris Jan Finkers wilde de primitief levende mensen met wie hij bijna vijftig jaar leefde vooral weerbaar maken. Het betrof het drielandenpunt van Venezuela met Brazilië en Colombia. 'Ze konden niet lezen en schrijven. Voor getallen kenden ze maar drie woorden: een, twee en veel. Hun enige gebruiksvoorwerpen waren een stenen bijl en pijl en boog. Metaal kenden ze niet', vertelde zijn neef Jos Oude Vrielink, die hem in 1982 opzocht en er drie maanden verbleef. 
Jan Finkers (1925-2017) - Volkskrant 30 mei

20170605
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
over de gevels van mijn raamkozijn
Uit: Mei van Gorter - Overlijdensadvertentie Volkskrant 11 mei


20170605
Je kunt alleen tijd verspillen, als je vergeet ervan te genieten.
Loesje

20170605
Blood on the Tracks van Bob Dylan is een van de beste elpees van de moderne tijd met daarop My Back Pages met daarin de sleutelzin van het leven: 'But I was so much older then, I'm younger than that now.' Met de jaren komt de wijsheid, maar de energie is er niet meer. En als je jong bent, heb je de energie maar niet de wijsheid. Dat is de tragiek van het leven.
Regisseur Theu Boermans - Volkskrant 13 mei


20170605
Ja maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen
Loesje

20170605
Er zijn vier elementen die je nodig hebt om te slagen: talent, volharding, geduld en geluk. En ze hangen met elkaar samen. Talent is noodzakelijk, maar je moet volharden om het te ontwikkelen. En vervolgens moet je geduld opbrengen om op het geluk te wachten
Acteur Bryan Crantson in zijn memoires - Volkskrant 13 mei

Geen opmerkingen:

Een reactie posten