woensdag 31 januari 2018

Treffend Sprekend - januari 2018

20180120
Tegen de goed getimede provocatie zijn de media weerloos, ze moeten er wel op reageren; waarna de provocateur de revenuen raapt.
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 23 jan

20180120
Fraude en gecompliceerde regelgeving zijn de kip en het ei van illegaliteit, je weet niet wat er eerder was. Lapt hij de regels aan zijn laars, dan wordt dat door de boer niet als fraude, maar als een noodzakelijke en legitieme correctie op de bureaucratische domheid.
Fragment column Bert Wagendorp n.a.v. de kalverfraude - Volkskrant 25 jan

20180120
Bij ons thuis kregen wij pas ergens begin jaren 70 telefoon. Tussen aanvraag en en installatie van de telefoon zat zeker een half jaar. Daarna moest je nog een flinke tijd wachten op de eerstvolgende telefoongids om je naam in druk te zien: een sensationeel moment. Voor het eerst had je zwart op wit de publieke bevestiging dat je bestond, met adres en telefoonnummer en al. Ons eerste telefoonnummer weet ik nog, net als het nummerbord van onze eerste auto. Wij lazen dat triomfantelijk aan elkaar voor, het was het bewijs van onze grote sprong voorwaarts - het scheelde niet veel of we hadden het serienummer van de nieuwe koelkast uit ons hoofd geleerd.
Fragment column Bert Wagendorp n.a.v. de laatste druk van de telefoongids - Volkskrant 13 jan

20180120
Alles blijft
Alles gaat voorbij
Alles blijft voorbijgaan
J.A. Deelder - overlijdensadvertentie - Volkskrant 19 jan

20180120
De laatste zestig jaar is onze gemiddelde slaapduur met ca. 1,5 uur verminderd. In de jaren 50 sliepen we gemiddeld nog 8 uur. Inmiddels is dat teruggelopen tot zo'n 6 à 6,5 uur. Bij slaaptekort wordt in de hippocampus de verbindingen tussen hersencellen verstoord door bepaalde specifieke eiwitten. Slaap is niet alleen van belang voor onze hersenen, maar ook voor andere organen in het lichaam. Slaaptekort kan heel veel veroorzaken: geheugenproblemen, hoge bloeddruk en diabetes.
Robbert Havekes onderzoekt de negatieve effecten van slaapgebrek - Broerstraat5 - dec 2017

20180120
Wie luistert, wordt niet gehoord
Interview met cabaretier en wetenschapper Jasper van Kuijks - Volskrant 18 jan 

Promoveren was voor mij de laatste stap in de afbraak van het beeld dat er één waarheid bestaat. 
Interview met cabaretier en wetenschapper Jasper van Kuijks - Volskrant 18 jan 

20180120
Het idee van 'radicale nuance': het streven naar een keuze tussen het ene óf het andere uiterste doet geen recht aan de mogelijkheid in allebei wat te zien.
Interview met cabaretier en wetenschapper Jasper van Kuijks - Volskrant 18 jan 

20180120
Decennialang had het Staatstoezicht op de Mijnen het toezicht houden beperkt tot heel zachtjes voorzichtige waarschuwinkjes fluisteren. Maar inmiddels hult de toezichthouder zich alweer jaren in een nieuwe flinkheid. De reactie van de NAM: flink minderen, m'n neus, maar dan met meer omhaal van woorden. De onderbouwing: de aardbeving in Zeerijp met haar 2.900 schademeldingen valt technisch gezien binnen het huidige risicomodelleringsraamwerk. Heb je een fraai risicomodelleringsraamwerk over acceptabele aantallen huizen die tegen de vlakte kunnen en over acceptabele aantallen kinderen die bang mogen zijn en dan vergeten de watjes van het toezicht alle risicomodellering bij het eerste het beste bevinkje. 
Fragment column Sheila Sitalsing - Volkskrant 19 jan  

20180120
'Sparen is prachtig' heeft Winston Churchill gezegd, 'vooral als je ouders dat voor jou hebben gedaan'. Winston zelf hield niet zo van sparen, meer van uitgeven. Churchill had een chronisch tekort aan contanten en leefde volgens het motto van Gerrit Krol dat 'sparen nee-zeggen is tegen alles wat goed is'.
Fragment column Max Pam - Volkskrant 17 jan

20180120
De hele affaire-Moorlag is een moeras van goede bedoelingen en verkeerde werkwijzen. Er stond gisteren een mooi portret van William 'Bill' Moorlag in de krant. Wat me opviel was dat hij na de mavo eerst was gaan werken als 'bijrijder op een maaitrekker van het waterschap'. Als je van bijrijder uiteindelijk lid van de Tweede Kamer bent geworden, ben je een sieraad voor de zuivere sociaal-democratie, een prachtproduct van de oude verheffingsgedachte. Je zou denken: zo'n door academici bevolkte fractie verwelkomt Bill met taart, toeters en bellen: eindelijk weer eens een echte arbeidersjongen in de gelederen van de Tweede Kamer die weet hoe je bermen maait.
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 16 jan

20180120
Hij kenschetste een zwak onderbouwd voorstel als 'een vergeefse poging om een pudding aan de wand te spijkeren'. Over een goed voorstel at nochtans werd weggestemd: 'We kunnen mensen niet tegen hun zin gelukkig maken. Loze aantijgingen hoorden volgens hem thuis in 'het Museum van Schone Onzin'. 'Je kunt een olifant niet in een keer opeten'. 'Die heeft ze niet alle 24 recht in het kratje staan'.
Taalgebruik van kamerlid William Moorlag - Volkskrant 15 jan 

20180116
Zodra mensen volledig voor één waarheid kiezen, gaat de tolerantie eruit en sluipt geweld erin, dat is overal hetzelfde. 
Paul van der Velde - Hoogleraar Aziatische religies - Volkskrant 6 jan

20180113
Wat los je er nu werkelijk mee op?
Je moet niet beginnen met een techniek en daar vervolgens een probleem bij verzinnen. Een gebrek aan realiteitszin is misschien wel de belangrijkste valkuil voor de uitvinder. Het innovatieproces is vergelijkbaar met de processie van Echternach: met steeds drie stapjes naar voren en dan weer twee terug komen ze uiteindelijk bij een oplossing.
De onderneming Van Berlo Eindhoven - Volkskrant 8 jan

20180113
Kenniseconomie
Snijden in onderzoek ondermijnt op langere termijn de verdiencapaciteit van de Nederlandse economie. Philips Lighting ontslaat 1/3 van zijn onderzoekers. Het bedrijf hoopt zo 'sneller en efficiënter' te worden. Bovendien vindt Philips het verstandiger samen te werken met andere bedrijven dan om alles zelf te doen. Het zou niet voor het eerst zijn dat Philips door een te sterke focus op korte termijnwinst een veelbelovende activiteit de nek omdraait. Toenmalige topman Timmer wilde in 1992 de stekker uit dochter ASML trekken. Het was aan 2 ASML-managers te danken dat dit op het nippertje werd voorkomen. Nu is ASML groter dan Philips.
Hoofdredactioneel commentaar Volkskrant 12 jan

20180113
Stay
But the band's on the bus
We got times to think of the ones we love
While the miles roll away
But the only time that seems too short
Is the time that we get to play
People you've got the power over what we do
You can sit there and wait
Or you can pull us through
Come along, sing the song
Oh won't you stay
Just a little bit longer
Uitvaart Michel - Stay Jackson Brown - tekstfragment

20180113
Afscheid
Zul je voorzichtig zijn?
Ik weet wel dat je maar een boodschap doet
hier om de hoek
en dat je niet gekleed bent voor een lange reis.
Je kus is licht
je blik gerust
en vredig zijn je hand en voet.
Maar achter deze hoek
een werelddeel,
achter dit ogenblik
een zee van tijd.
Zul je voorzichtig zijn?
Overlijdenskaart Michel - Uit Oogappel (1986) van Adriaan Morriën (191-2002)

20180113
Een triootje tussen natuur, techniek en architectuur
In Ruimte voor de Rivier was sprake van het nieuwe ingenieursdenken. 'Judo, geen boksen', luidde het credo. Meebewegen met het machtige water, meebuigen als het riet, ruimte geven waar mogelijk. Nederland veiliger, maar ook mooier. Zo werd vroeger niet gedacht: toen werd er nog gebokst tegen het water. Een ode aan de ratio en de creativiteit. Maar ook ouderwets polderen. Zodra er water in het geding is, lijken de spelregels hier te veranderen. Dan lijken gemeenschappelijke belangen opeens voorop te staan en voorrang krijgen boven de individuele. Dan is er inschikkelijkheid en redelijkheid. Je zou wensen dat we zo'n aanpak ook op andere segmenten van de samenleving zouden loslaten: judo geen boxen.
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 11 jan

20180113
Nooit meer hier, maar altijd bij ons
Overlijdensadvertentie 9 jan

20180113
Mien opa
Mien opa, die het altied aarbaaider west
Mien opa zien broer die was stinkend riek
Mor opa was aarm en kreeg rimmetiek
Mien opa, die het altied aarbaaider west
Veur eerpels, wat brood en wat braai
Mien opa en opoe die hadden 't neit breid
En geld veur wat mooiers, dat hadden ze neit
Fragment gedicht van Peter v.d. Velde Glas (1918-2004) - voorgelezen tijdens de Literaire Hemel 12 jan

20180113
Alles tussen ons hemel en ons eerde wat min of meer tastboar was doar leerde ik n Grunnegs woord veur. Woorden veur gewone minsen. Veur t ontastboare, de meer filosofische begrippen zoas: woarom leven wie, woaren gaait ain dood, was der t geleuf, en dat ging ien t Nederlands: De Heere heeft gegeven, en de Heere heeft genomen. n Haile trits Gij zult niet dit en Gij zult niet dat. En om te zörgen dat ain nait opstandeg wer of te veul verbeeldens kreeg wer Het Koninkrijk der hemelen veuroetzicht steld. Aan t ind kregen de armen van geest dat kedo.
Fragment webloug van Jan Glas 8 december - voorgelezen tijdens de Literaire Hemel van 12 jan

20180105
I've lived a life that's full
I've traveled each and every highway
But more, much more than this
I did it my way
F. Sinatra - overlijdensadvertentie Volkskrant 4 januari

20180105
Mijn hele leven ben ik al gefascineerd door recht en rechtspraak, door wat een gemeenschap eerlijk en redelijk maakt. Het is de eeuwige strijd van de mens om regels te maken voor een rechtvaardige maatschappij, waarin iedereen gelijk is. Wat mij boeit is hoe we omgaan met mensen die zich niét aan de regels houden. Het recht vormt het fundament van ons bestaan.
Rubriek 'onze Gids deze week' schrijver Scott Turow - Volkskrant 30 dec

20180105
De vraag is of computers kunnen denken is ongeveer even relevant als de vraag of onderzeeërs kunnen zwemmen
Citaat van wiskundige Edsger Dijkstra in artikel van Laurens Verhagen over AI - Volkskrant 30 dec

20180104
Durf te schipperen
Helemaal niet erg als ouders en beetje schipperen tijdens de opvoeding. Jensen en Meester behandelen 3 dilemma's die mensen al eeuwenlang bezighouden: moet je streng zijn of luisteren naar je kind? Streef je naar persoonlijk geluk of goed burgerschap? Moet je genderneutraal opvoeden of als jongetje of meisje? Vaak neigen we nu eens een beetje naar de ene, dan weer naar de andere kant. Streng of toegeeflijk, sober of verwennend, luisterend of gebiedend. We schipperen maar wat. Helemaal niet erg. Schipperen betekent dat je ergens over nadenkt. Filosofen zijn dol op schipperen. Iets van alle kanten bekijken, het uittrekken, omdraaien en binnenste buiten keren - het is hun vak.
Boek over opvoeding van Jensen en Meester - Volkskrant 30 dec

20180104
Op zijn 13de, precies op het moment van de millenniumwisseling zette Thomas Hogeling een lijn. 'Om 23:59:57 zette ik de stift op papier, langs een liniaal trok ik een lijn. Om 00:00:03 haalde ik de stift weer van het papier. Daar was mijn millenniumlijn.' Op de vraag of dit nu kunst is zegt kunsthistoricus Lennart Booij: 'Het is performance art. Het zetten van de lijn, op dat moment, dat is het kunstmoment. Het gaat niet om de lijn, maar om de handeling. Je kunt het niet meer overdoen.' 
Volkskrant 2 jan 

20180104
De Oudejaarsconference is een collectieve biecht waarin we lekker de kwesties waarover we ons hebben opgewonden weglachen. Zodat we ons vanaf 1 januari weer fris boos kunnen maken en zo alvast de Oudejaarsconference van 208 in de steigers zetten.
Citaat column Bert Wagendorp - Volkskrant 30 dec

20180104
Hoop is niet optimisme, niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Hopen is zeker weten dat iets zinvol is, ongeacht de afloop.
Václav Havel - overlijdensadvertentie Volkskrant 27 dec

20180104
Religie  is verkeerd begrepen mythologie
Amerikaanse schrijver en wetenschapper Joseph Campbell - Column Bert Wagendorp Volkskrant 23 dec

Geen opmerkingen:

Een reactie posten