zondag 30 september 2018

Treffend Sprekend - september 2018

20180930
Terwijl eerdere presidenten dol waren op de stenografen omdat ze op hun teksten konden terugvallen als ze verkeerd geciteerd werden, had Trump geen trek in ze, want, concludeeert Dorey-Stein: 'Het is duidelijk dat de stenografen van het Witte Huis niet zijn regering dienen, maar zijn vijand: de waarheid.'
Beck Dorey-Stein was 5 jaar lang Obama's stenograaf en 2 maand die van Trump - Sir Edmund 29 sept

20180930
Weet je waarom er geen ramen zijn op de sociëteit?
Zodat we niet naar buiten hoeven te kijken, zodat wij de verstikkende onontkoombaar kunnen ontlopen, voor even nog.
Fragment film 'Niemand in de stad' van Michiel van Erp

20180930
Ik ben die ik ben. Wie wij zijn valt niet altijd samen met hoe anderen ons zien of willen zien.
Fragment Psalm 23 - fragment film 'Niemand in de stad' van Michiel van Erp

20180930
De toekomst komt gelukkig maar met één dag tegelijk
Abraham Lincoln

20180930
"Als dit koffie is, breng me dan alstublieft thee, maar als dit thee i, breng me dan alstublieft koffie"
Abraham Lincoln

20180930
Ervaringen, die men in de stormen van het leven opgedaan heeft, slaat men in zonnige dagen gaarne weer in de wind
Peter Sirius - pseudoniem van Otto Kimming (1858-1913), Duits dichter en aforist 

20180930
Middelmatige geesten veroordelen over het algemeen alles wat hun onbegrip te boven gaat.
Francois de La Rochefoucauld (1613-1680) was een Frans schrijver

20180930
Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn.
Albert Einstein

20180930
Een nederlaag is vaak tijdelijk. Pas door op te geven wordt hij permanent
Marilyn vos Savant 

20180928
Een van de lastigste problemen van een duurzame energiebron als wind is de grillige beschikbaarheid. Een waterkrachtcentrale kan soelaas bieden. Die gebruikt overtollige energie om water omhoog te pompen, en laat het in tijden van schaarste langs een turbine weer omlaag storten om energie op te wekken. Dan kan ook in vlakke landen als Nederland, als je zelf het hoogteverschil maar creëert: een ondergrondse waterbekken op 1.400 meter diepte. Huyen berekende de aanlegkosten van een dergelijke centrale op € 1,8 mld. Omdat het hoogteverschil tussen de twee waterbekkens groot is, kan je met weinig water veel energie opslaan. Er kan 8,4 gigawattuur aan energie in worden opgeslagen, voldoende om een miljoen huishoudens een dag van stroom te voorzien.
Promotie Jan Huyen (86) over de opslag van windenergie - Volkskrant 18 sept  

20180928
Van mijn rij-instructeur heb ik geleerd koffie zwart te drinken, maar ook met melk en suiker. Maar ook met alleen melk. Of alleen met suiker. 'Het zijn gewoon vier verschillende drankjes. Allemaal even lekker hoor.' Verder niks van hem opgestoken.
Column Peter Buwalda - Volkskrant 21 sept

20180928
Wanneer ik bijna een aanrijding had veroorzaakt, parkeerde hij zijn aangepaste Opel en pakte pen en papier. Hij begon dan de rotonde na te tekenen, niet schetsmatig, maar uitvoerig. Ik herinner me dat ik een keer vroeg: 'Wat is dat?. 'Gras.' Het is echt waar. Pas als alles op z'n plek stond, de uitlaten voorzien waren van wolkjes, kwam hij met een uiteenzetting waar geen chocola van te maken was.
Column Peter Buwalda over zijn rij-instructeur - Volkskrant 21 sept

20180928
Er is alleen het hiernumaals, achter de eindigheid ligt niets.
Interviews met mensen die een ervaring met de dood achter de rug hebben -Astrid Joosten over dood van haar geliefde Willem Ennes - Volkskrant 25 sept

20180926
Naast kennis en competenties die elkaar aanvullen is ook nabijheid van belang voor het welslagen van samenwerking. Uit onderzoek blijkt zelfs dat nabijheid de belangrijkste factor van succes is binnen een samenwerking. Je kent elkaar. Het is makkelijker en houdbaarder als je die nabijheid hebt.
Marlène Chatrou in Skipr magazine 08 - oktober

20180926
Hoe groter het eiland der kennis, hoe langer de kustlijn van verwondering
Auteur onbekend - gezien bij Maarten 19 sept

20180926
Vertrouwen is de vogel die het licht voelt en zingt als de dageraad nog donker is
Rabindranath Tagore - gezien bij Maarten 19 sept

20180916
My grandma is obsessed with Elvis and she says when she dies she's gonna marry him in heaven an my granddad says he's gonna shake his hand and wish him good luck.
You Tube - reactie Hollie Robyn n.a.v. Suspicious minds

20180916
'Soms' is een woord dat ligt tussen nooit en altijd
Paulien Cornelisse - Volkskrant 14 sept 

20180916
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan -
vrede de weg voor mijn voeten
Fragment lied van Huub Oosterhuis - GvL 484

20180916
Herhaling en vermenigvuldiging, twee eenvoudige woorden [..] Alles wat wij liefhebben, leren, ordenen, herkennen en aanvaarden is aan die twee te danken.
Escher -tentoonstelling Leeuwarden

20180916
Ik leerde dat de crisis als een dief in de nacht kwam, terwijl de maatschappij bol stond van hosannaverhalen over de economie, vergelijkbaar met nu.
Wat leerde ik van de crisis? - 10 jaar na val van Lehman Brothers - Volkskrant 15 sept

20180916
Hebzucht bestaat uit twee dimensies. Mensen zijn ontevreden met wat ze hebben. En als ze krijgen wat ze begeren, heft dat de ontevredenheid niet op.
Promovendus Terri Seuntjes - Volkskrant 15 september

20180916
Maar de struggle is real, dus waarom zou ik me iets aantrekken van mensen die vinden dat het woord 'gevecht' impliceert dat mensen die zijn overleden niet hard genoeg hebben gevochten? Zo zie ik dat ook helemaal niet. Het hardst wordt er gevochten in de oorlogen die geen winnaars kennen. Zo is het met kanker ook. Je vecht in de wetenschap dat je ook kunt verliezen.
Interview met Liek Marsman - Volkskrant 15 september

20180916
Ik voelde vreemd genoeg een bepaalde rust: als ik doodga, kom ik daar ook wel weer overheen.
Interview met Liek Marsman - Volkskrant 15 september

20180916
Big data gaat over vier dimensies:
- Volume (hoeveelheid),
- Velocity (snelheid),
- Variety (verscheidenheid) en
- Veracity (waarheidsgetrouwheid)
Het idee van big data is het ontdekken van patronen, die we normaliter over het hoofd zien.
Evert-Ben van Veen van MedLawconsult - juni 2018

20180916
September
Leggend ien t gras, as de hemel vlakbij liekt,
tel k veur t eerst dien zummersproeten
in de wiend, die met mij deur dien hoar striekt
Ik blief mien leven laang ien boeten.
Mor hol mij beet as domt
haarst weer komt.
Uit: Deur de tied (1993) - Tonko Ufkes 

20180916
De grote geschiedenis ontvouwt zich meestal langzaam en geleidelijk, en vaak zie je pas achteraf dat je getuige was van ontwikkelingen die in de loop van jaren erna ingevuld met details, feiten en achtergronden. Hoe kwam het dat ik het niet zag waartoe het zou leiden - de uitkomst was achteraf  bezien toch onvermijdelijk? We zien de werkelijkheid maar voor een klein deel en met een grote achtergrond in kennis die pas veel later wordt goedgemaakt, stukje bij beetje, en zelden helemaal.
Column Bert Wagendorp - Volkskrant 8 sept

20180912
Shell is de badkamer aan het dweilen zonder eerst de modderlaarzen uit te doen.
Opmerking n.a.v. investering campus voor nieuwe energie, terwijl het blijft zoeken naar olie - Volkskrant 11 sept

20180906
Heeft het je veranderd?
Het bijzondere van deze leeftijd is dat je niks meer plant. Je toekomst is afgesloten. Er is geen toekomst meer.
Antwoord Ria Bremer na verhaal over ziekte van haar man - Volkskrant 6 september

20180906
Autoriteit regelt de verhoudingen op grond van vrijwillige onderwerping aan een gemeenschappelijke kern van normen en waarden. Ontbreekt het hieraan, dan draait het om macht, en macht is geweld. In de opvoeding dient die onderwerping te worden aangeleerd. Daarbij is de ouder of leraar de gezagsdrager: je bént niet het gezag, maar je draagt het. Dit kan alleen als het je wordt verleend. En daar zit Nederland met een serieus probleem: in het onderwijs is er bij leerkrachten handelingsverlegenheid ontstaan. Want als een leraar zijn gezag doet gelden, hangt de volgende dag de ouder aan de lijn.
Paul Verhaeghe, klinisch psycholoog aan Universiteit van Gent - Interview Volkskrant 6 sept

20180901
Op zichzelf valt hier niets op aan te merken; maar evenmin valt er iets aan op te merken.
James Joyce op 18-jarige leeftijd - Volkskrant 25 aug

20180901
De helft van de ambtenaren is bezig met het bedenken van oplossingen voor problemen die niet bestaan.
Uitspraak Wiebes over wat hij aantrof in Amsterdam als wethouder - n.a.v. zomergasten augustus

20180901
Toch knap, om in elke kast een lijk te vinden
Amsterdams raadslid indertijd over wethouder Wiebes n.a.v. zomergasten augustus

20180901
0,0000000000000000000001 meter
In 2015 werd voor het eerst een zwaartekrachtgolf gemeten. Die golf in de ruimtetijd was 1,3 mld jaar geleden ontstaan toen 2 zwarte gaten samensmolten. Deze door Einstein voorspelde echo's van enorme gebeurtenissen in het heelal laten zien dat ruimte en tijd één geheel zijn. Zwaartekrachtgolven zijn zo subtiel, dat er heel nauwkeurige meetapparatuur nodig is om ze te detecteren. Om een idee te krijgen hoe absurd klein de gevoeligheid van de meetapparatuur is: als je een druppel water in het IJsselmeer gooit, stijgt het meer met de inhoud van die druppel. Dat is een 100.000 keer zo grote verandering als de zwaartekrachtgolven. 
Rubriek Ionica zag een getal - Volskrant 26 mei

20180901
Kinderen volgen niet je regels, maar je voorbeeld
Interview met Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur  & waterstaat) - Kampioen sept

Geen opmerkingen:

Een reactie posten