vrijdag 30 november 2018

Treffend Sprekend - november 2018

20181128
Het prefentieakkoord is erop gericht om de ongezond levende mens zover te krijgen dat hij zelf zijn leefstijl aanpast. Verder wil de overheid niet gaan, want dan wordt het betutteling. Maar de overheid doet niet anders dan mij betuttelen. Ik word betutteld inzake leerplicht, pensionering, maximumsnelheid, drugs en nog 1.000 andere kwesties. Politiek is betutteling. Dat is ook niet erg, want zonder betutteling wordt het een grote puinhoop. Maar wanneer het op drinken en een vette hap aankomt, is betutteling uit den boze. Dan kom je aan het wezen van elk VVD-congres. Ook als het ontbreken van betutteling de samenleving jaarlijks € 10 mld kost aan medische uitgaven. Achter het woord betutteling gaat een krachtige lobby schuil. De opbrengst is voor de aandeelhouders en de kosten zijn voor de samenleving.
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 24 nov   

20181128
Kinderen stoppen met geloven in Sinterklaas rond hun 7de jaar. Dat was 100 jaar geleden zo en dat is nog zo. Dit toont aan dat het een natuurlijk moment is in de ontwikkeling van een kind. Ze gaan anders tegen de werkelijkheid aankijken. Bij jonge kinderen lopen fantasie en werkelijkheid door elkaar heen.
Historisch pedagoog Mineke van Essen die onderzoek deed naar de Sinterklaasmythe - Volkskrant 14 nov

20181128
In ons taalgebruik heeft de uitdrukking 'een selectief geheugen hebben' een ietwat negatieve bijklank. Maar in feite is het een zegen dat ons geheugen selectief is - als we ons alles zouden herinneren werden we stapelgek. En het is dus niet meer dan vanzelfsprekend dat het geheugen het verleden reconstrueert. Lang leve ons geheugen, omdat het met de tijd uiteindelijk uit zichzelf de essentie van een bepaald verhaal boven laat drijven. 
Fragment Van der Leeuw-lezing van coreferent Annejet van der Zijl - nov 2018   

20181128
De pijn van het verlies vervaagt na verloop van tijd. En de grootste regisseur in mijn hoofd heeft groot gelijk: de omstandigheden van zijn dood, doen er in feite ook niet echt toe. Wat er wel toe doet zijn de beelden van wie hij was en wat we in die tijd voor elkaar betekenden. En die worden juist steeds sterker en levendiger - die doen me glimlachen, die reizen met me mee en die zijn veilig, in mijn hart en in de wonderbaarlijke machine die mijn geheugen heet.
Fragment (iets gewijzigd) Van der Leeuw-lezing van coreferent Annejet van der Zijl - nov 2018   

20181125
terwijl je binnenin je weet
dat uit die buitenkant
waaruit je binnenste moet
blijken, dat dat daar niet
op lijkt, dat daar
niet in past.
Judith Herzberg - Sir Edmund 24 nov

20181125
Angst wordt het vroegste wakker. Wekt dan
verstand en plannen voor de dag,
die dekken hem nog even toe. Waarom
kan kalmte niet eens eerder opstaan, of
het verheugen, waarom is angst zo onbeheerst
zo ijverig?
Judith Herzberg - Sir Edmund 24 nov

20181117
Duik in het leven, kijk hoe prachtig
wat krom lijkt, toch weer recht kan zijn.
Hoe droefenis verkeert in blijdschap
en inzicht wint van domme schijn.
Daan - overlijdensadvertentie van Daan van Alten - Volkskrant 17 nov

20181111
Sportgeneeskunde bestond in de jaren zestig nog niet als aparte discipline. Wie een sportblessure opliep, kreeg meestal het advies er maar mee op te houden. Ga maar figuurzagen zei de dokter dan.
Postuum Sjung Hermans (1936-2018) behoorde tot de pioniers van de sportgeneeskunde - Volkskrant 12 nov

20181111
De sponsor regelde een vakantiehuisje op camping De Veenhoop in Friesland. Ploeggenoot Gary Hekman begint te lachen: 'Lee komt Seoul, een stad met bijna 10 mln inwoners, waar 24 uur per dag bedrijvigheid is. Op De Veenhoop heb je 3 zeilboten, 4 huizen en verder niks. Hij arriveerde 's avonds om 10 uur op de camping. Compleet in shock, vertelde hij later. Hij had het nergens op de wereld zo donker gezien als daar.'
Volkskrant 12 november

20181111
Ik ben meer van: enerzijds, anderzijds. Hij wil meer de randen scherpen.
Jessica Durlacher over haar man Leon de Winter - Volkskrant 13 nov

20181111
De zin van het bestaan is troost vinden - en troost bieden - voor het feit dat er niet zoiets is als de zin van het bestaan.
Filosoof en cabaretier Tim Fransen - Volkskrant 18 aug

20181111
Nu de tijd de ruwe kanten van verdriet heeft afgeslepen ...
Interview dochter van Stephen Hawking - Volkskrant okt 2018 

20181111
Girl with Balloon
Seconden nadat veilingmeester het werk voor 860.000 pond had afgehamerd, zakte voor de ogen van het overrompelende publiek het doek naar beneden in de lijst, om er aan de onderkant in repen uit te komen. De onderste helft van het doek was aan flarden: er bleek een shredder in de lijst verborgen te zijn. Het was echter de bedoeling van Banksy dat het schilderij niet deels, maar in zijn gehéél door de vernietiger zou verdwijnen. In de veilingcatalogus stond vermeld dat het doek aangeleverd wordt in een 'artist's frame'.
Volkskrant 19 okt 

20181111
We komen tegenwoordig nooit meer toe aan de vraag wat we zouden willen. Dat is precies waarom de democratie steeds meer aan krediet verliest, het draait vooral nog om crisisbeheer. Terwijl de kern van de politiek is te proberen een voorstelling te maken van de gewenste toekomst.
Interview met Paul Scheffer - Volkskrant 19 okt

20181111
Back to the future
De Oostenrijkse wiskundige en filosoof Kurt Gödel bewees in 1949 met behulp van de formules van de Einsteins relativiteitstheorie dat je ruimte en tijd zo kunt kneden dat tijdreizen mogelijk wordt. De relativiteitstheorie beschrijft de werkelijkheid als een vierdimensionaal weefsel van ruimte en tijd, opgebouwd uit 3 ruimtedimensies (boven/onder, voor/achter, links/rechts) en eentje van de tijd (eerder/later): Wie vervolgens hard genoeg aan dat weefsel trekt, kan ruimte en - dat is cruciaal - tijd zodanig krommen dat een soort cirkel ontstaat waarover je zo, hops, naar het verleden kunt wandelen.
Volkskrant Sir Edmund 3 nov

20181111
you don't 
always 
need a 
plan. 
sometimes 
you just 
need to 
breathe. 
trust. let 
go. and 
see what 
happens.

20181111
De man van 75 miljoen
Vorige maand liep Fairburn boos weg uit een interview met de BBC, toen zijn bonus, de hoogste ooit in Engeland, en indirect gefinancierd met belastinggeld, ter sprake kwam. 'Heel jammer dat je daarover begint', aldus Fairburn, voordat hij subiet het beeld uitliep. Eind vorig jaar kwam het woningbouwbedrijf Persimmon in opspraak nadat bekend was geworden dat Fairburn een bonus van 100 mln pond zou ontvangen. De daaropvolgende rel leidde tot het ontslag van de RvC die de beloning had goedgekeurd. Fairburn moest vervolgens met een kwart minder genoegen nemen. Na negatieve publiciteit over deze vorm van zelfverrijking is de 52-jarige directeur woensdag ontslagen.
Volkskrant 8 nov

20181111
It's a good day to have a good day

20181111
Terwijl wij hier een volgende principediscussie gaan voeren, is de kernenergietransitie elders al volop aan de gang. Er zijn wereldwijd 50 kerncentrales in aanbouw, 150 staan gepland en 300 liggen er op de tekentafel. Dat is meer dan de huidige 450 werkende centrales. In de EU komt nu al 30% van de energie uit kerncentrales, of wij dat in ons kleine, vrolijke stadsstaatje nu leuk vinden of niet.
Column Bert Wagendorp - Volkskrant 8 nov

20181111
Tis nait aal doage kovvie mit kouke

20181111
We zijn toeristen op een Venetiaans terras, tot onze knieën in het water, een pinot grigio binnen handbereik. Naast ons speelt een violist een vrolijk lied, het water klotst zachtjes tegen zijn zeepkist. Pas wanneer de stad onder onze voeten in zee verdwijnt, kijken we verschrikt op.
Column Bert Wagendorp - Volkskrant 6 nov

20181111
Isn't life strange
A turn of the page
Can read like before
Can we ask for more
Each day passed by
How hard man will try
The sea will not wait
You know it makes me want to cry
Moody Blues - Overlijdensadvertentie - Volkskrant 3 nov

20181108
Later was alles beter
Titel cabaretprogramma Peter Pannekoek 

20181104
Het portret van Edmond Belamy dat voor € 375.000 (Christie's verwachte ca. € 7.500) werd verkocht is niet zomaar een portret. Onder het schilderij staat geen handtekening, maar een formule: minGmaxDEx[log(D(x))] + Ez[log(1-D(G(z)))]. De maker van het doek is een algoritme, de handtekening is een deel van de code waaruit het algoritme bestaat, en Edmond Belamy is een fictieve persoon. Achter het computerprogramma zit het Franse trio Obvious (het algoritme dat ze gebruikten werd gebouwd door de 19-jarige Amerikaanse programmeur Barret). Ze gebruikten AI-programmatuur dat grote hoeveelheden ingevoerde afbeeldingen analyseert en zichzelf daarmee aanleert om nieuwe beelden te maken.
Volkskrant 27 okt

20181104
Kunst is het mooiste als het je overkomt
Maria Goos - Volkskrant 27 okt

20181104
Sleepers zijn schilderijen die voor een prikkie van de hand gaan omdat de eigenaar denkt dat hij een prutswerkje boven de schoorsteenmantel had hangen. Het adagium is dan ook: 'nooit opzichtig voor een sleeper gaan staan gniffelen, dat wekt argwaan bij sukkels die het niet zien.' Voor slapende Rembrandts moet je te rade gaan bij Ernst van de Wetering, de 80-jarige plaatsbekleder van Rembrandt op aarde. Als Van de Wetering zegt dat het een echte Rembrandt is, dan ís het een echte Rembrandt en is er zelfs voor Rembrandt zelf geen ontkennen meer aan. 
Column Bert Wagendorp - Volkskrant 1 nov

Geen opmerkingen:

Een reactie posten