vrijdag 31 mei 2019

Treffend Sprekend - mei 2019

20190526
Er zijn twee belangrijke slaapfases, met elk hun eigen functies. De eerste fase is de diepe slaap, waarin het zenuwstelsel kan uitrusten. De tweede belangrijke fase is de REM-slaap. De fase waarin men droomt. De REM-slaap zorgt voor het ordenen en herstellen van herinneringen. Ook herstelt de REM-slaap de emoties van de slaper. 'We hebben allemaal weleens een dag dat je niet lekker in je vel zit. De volgende ochtend voel je je vaak beter. Dat is de emotionele herstelfunctie.'
Gesprek met longarts en somnoloog slaapdeskundige) De Groot - Volkskrant 18 mei

20190526
Ik heb een situatie gecreëerd waar goede ideeën ontstaan. Met wanden van glas, een open sfeer waar fouten gemaakt mogen worden en iedereen durft te zeggen wat ze vinden. Vanzelf gaat het niet. Het is één keer vaker opstaan dan vallen
Interview met boerenzoon Hans Harskamp die innovatieve producten o.b.v. natuurlijk gedrag van de koe ontwikkelt - Volkskrant 20 mei

20190523
Ik had vroeger een beetje last van een meisje dat verliefd was op mij. Ik ben niet verliefd. Ik vind mijn moeder heel lief, maar daar kan ik niet mee trouwen.
Portret van een kind in zijn slaapkamer - Jens 8 jaar - Volkskrant 23 mei

20190522
De strijd tussen rekkelijken en preciezen
Het lot van Johan van Oldenbarnevelt hangt nauw samen met dat van de remonstranten (werden in 1619 uit de protestantse kerk gegooid), aanhangers van de destijds gewaagde opvatting dat de mens zelf enige invloed heeft op zijn zieleheil. Daarmee ging Van Oldenbarnevelt in tegen de leer van de predestinatie van de orthodoxe calvinisten. 400 jaar later is dat nog steeds het geval, in vrijwel alle religies en de politiek. De rekkelijken bevinden zich in zwaar weer, zij moeten zich als het ware weer opnieuw uitvinden. Het is te hopen dat dat gebeurt, anders zijn we definitief overgeleverd aan de grillen van de preciezen.
Interview met de Remonstrantse predikant Joost Röselaerts - Volkskrant 22 mei

20190522
Een kind gelukkig maken is een onredelijke opdracht voor een ouder. En gelukkig zijn is een nog onredelijker opdracht voor het kind zelf. Geluk is geen doel dat je kunt nastreven, maar een neveneffect van andere dingen. Ouders moeten zich daarom meer richten op behapbare zaken als het bijbrengen van fatsoen en het geven van liefde. 'Laat geluk en zelfvertrouwen voor zichzelf zorgen'
Senior van het boek 'Maar je krijgt er zoveel voor terug' - rubriek iedereen doet maar wat - Volkskrant 22 mei    
20190522
Volgens een recente pedagogische theorie kun je kinderen grofweg indelen in 2 typen: paardenbloemen en orchideeën. Paardenbloemen zijn veerkrachtig; ze groeien ook als ze weinig voeding krijgen en zijn minder gevoelig voor hun omgeving. Orchideeën zijn kwetsbaarder, maar als je ze goed verzorgt, kunnen ze prachtig bloeien. Dit verschil is deels een kwestie van genen en heeft consequenties voor de opvoeding. Je kunt je voorstellen dat er bij een paardenbloem wat strengere regels nodig zijn, terwijl een orchidee daarvan overstuur kan raken.
Rubriek Iedereen doet maar wat - Overbeek hoogleraar pedagogiek aan de UVA - Volkskrant 22 mei    

20190522
Op basis van de gepresenteerde cijfers ontstond de indruk van een tapijt met verdachte bolling.
Harbers informeerde de kamer over criminaliteit onder asielzoekers - Trouw 22 mei 

20190520
De bron van het diepe weten is mijn ziel. Die gaat over generaties heen en is verbonden met mijn voorouders. Dankzij hen ben ik hier. Ook al heb ik ze niet gekend. Het is echt niet zo dat jij op je postzegeltje het allemaal aan het uitvinden bent en je voorouders er niets mee te maken hebben. Het is een onbevattelijk iets, maar ik geloof in een wijsheid die over generaties heen gaat. In Suriname is het veel gewoner te leven met je voorouders en met het besef dat we op hen voortbouwen.
Interview met Etchica Voorn in rubriek Zin van het leven - Volkskrant 20 mei

20190520
Het leven ervaar ik als een golfbeweging, waarin je soms in het licht zit, soms in de schaduw. Voor mijn omgeving is de schaduw geen goed nieuws. Echte nabijheid is dan niet mogelijk. Je bent de ander fysiek wel nabij, maar de afstand voelt dan groot. 
Interview met Etchica Voorn in rubriek Zin van het leven - Volkskrant 20 mei

20190517
Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van ons bestuurslid
Overlijdensadvertentie Gert Treurniet - Volkskrant 22 jan

20190517
Voor knoeiende Europarlementariërs die lelijke vlekken op hun overhemden veroorzaken is er een wasverzachtervergoeding. Naar verluidt ontvangt Hans van Baalen € 1.200 per maand aan deze vergoeding. Hij ligt onder vuur: hij zou het geld in werkelijkheid gebruiken om bitterballen van te kopen.
De Speld in de Volkskrant van 8 mei

20190517
Dat proces voltrekt zich volgens geheimzinnige rituelen, waarin geruchten, gefluister, interpretaties en koffiedik zich langzaam maar zeker samenballen tot een feit.
Fragment column Bert Wagendorp over toekomstig burgemeester Buma - Volkskrant 16 mei

20190517
Gratis levenslessen: 
Het is zoal het is..... Maar het leven biedt wel enige ruimt voor improvisatie
Strip Sigmund - Peter de Wit - Volkskrant 15 mei

20190517
Hij is drukker geweest dan een kalkoen tijdens kersttijd
Jan Lammers over Bernhard - artikel over het Zandvoortcircuit 15 mei

20190512
Het mooie van nederlagen als deze is nou juist dat je ze, zeker op het moment dat het verlies definitief is, niet kunt relativeren. Iedereen weet dat er ergere dingen zijn dan een nederlaag van een voetbalclub, maar dat doet even niet ter zake. 
Fragment column n.a.v. het verlies van Ajax tegen de Spurs - Paul Onkenhout - Volkskrant 11 mei

20190512
Ik geloof dat als je je ziel helemaal opent, je in een gevarenzone terechtkomt. Je hebt een ruimte nodig waar een deel van je individu beschermd wordt. Als je die schuilplaats verlaat, alles opent, blijf je achter als een leeggeroofde stad.
Bert Wagendorp over zijn nieuwste boek Ferrara - Volkskrant 11 mei

20190512
In uw leven zullen nog sombere dagen komen,
dagen als het haast nacht schijnt en eens,
dan komt de nacht, 
onverwacht, 
en de hand verlamt, 
en de pen breekt af,
midden in een zin.
Dominee HaverSchmidt (Piet Paaltjens) die kort voor zijn zelfmoord dit gedicht de kerkgangers in Schiedam voorhield - Volkskrant 11 mei

20190512
Nog liever louter leed
dan leed dat heet te louteren.
Geen enkele pijn geneest,
lijden verlamt de geest.
Peter Verstegen - Verzamelende gedichten - Volkskrant 11 mei

20190510
De zon was mij niet niet opgevallen als hij niet steeds onderging. 
Uit de bundel 'Slordig met geluk' (2016) van Menno Wigman(1966-2018)

20190510
Wat gaat er nu door je heen als je op die periode terugkijkt?
'Ik heb ervan geleerd. Ik kwam een uitspraak van Nietzsche tegen. What doesn't kill you makes you stronger. Ik heb geen idee wat dat eigenlijk betekent, maar het zou best wel eens op mij van toepassing kunnen zijn. Heel inspirerend.'
Speld - Volkskrant 5 april

20190510
Wie niet op een berg klimt, kent de vlakte niet.
Overlijdensadvertentie - Volkskrant 26 apr

20190510
Hij wil niet ingaan op zijn redenen om de partij te verlaten. "Je kunt het beschouwen als een boek dat voor mij gesloten is. Echter wel een heel waardevol boek. Niet eentje die je terugbrengt naar de bibliotheek. Het boek krijgt een mooi plekje in mijn boekenkast."
Sytse de Jong die na 12 jaar wethouder in Staphorst voor de SGP overstapt naar FvD - Volkskrant 19 apr

20190506
De ziel ervaren we: Je kent het verschil  tussen op je teen worden getrapt of op je ziel worden getrapt. Of tussen een bezielde uitvoering en een zielloze vertoning. De ziel bestaat in onze ervaring. De geest is het denkende, de ziel het intuïtieve vermogen. Bergson (Frans filosoof 1859-1941) spreekt over het moi profonde, als tegenpool van het bewuste ik. Dat 'dieper gelegen zelf' is gekoppeld aan het werkwoord 'zijn' en is opgebouwd uit alle tijd die je geweest bent, maar waarvan je je maar een fractie kunt herinneren. Het is de innerlijke, persoonlijk ervaren tijd. Bergson gebruikt de metafoor van de sneeuwbal: je wordt als sneeuwvlokje geconcipieerd, dan begint het zintuigelijk ervaren, de verwerving van kennis en dat wordt allemaal opgeslagen. Dat sneeuwvlokje groeit aan tot een enorme sneeuwbal, waarbinnen alle ijskristalen verbonden zijn.
Gesprek van Fokke Obbema met filosoof en schrijver Joke Hermsen - Volkskrant 6 mei 

20190506
Uit Polaks laatste dagboeken blijkt hoezeer zijn leven in het teken heeft gestaan van het streven naar euthymia, welgemoedheid, zielerust. Tot op het laatst bleef euthymia een opdracht aan zichzelf. Al stortte de wereld morgen in door een kosmische catastrofe - vandaag bleef recht en plicht plicht.
Leo Polak (1880-1941) - filosoof van het vrije denken - column Peter Middendorp - Volkskrant 4 mei

20190506
Thomas Mann definieerde democratie als een vorm van staat en maatschappij, die boven elke andere zijn inspiratie put uit het gevoel en het besef van 's mensen waardigheid. En het fascisme als de verachting van de heldere rede, de loochening en verkrachting van waarheid, ten gunste van macht en staatsbelang, het beroep op duistere instincten.
Column Peter Middendorp - Volkskrant 4 mei

20190506
Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg
Erik ten Hag over de noodzaak tot verandering - Volkskrant 30 april

20190506
Thomas Rosenboom heb ik eens het verschil horen uitleggen tussen een schrijver en een gitarist. Hij zei dat wanneer je Harry Sacksioni midden in de nacht wakker zou maken en hem zijn gitaar zou aangeven, Harry er prachtig op zou beginnen te spelen. Als je mij 's nachts wakker maakt, zei Rosenboom op droevige toon, en je zet me voor een typemachine, dan gebeurt er helemaal niks. Het kwam, antwoordde hij, omdat hij altijd, elk moment van de dag, boven zijn macht werkte. Om een goed boek te schrijven moest Rosenboom steeds iets maken wat eigenlijk, als hij eerlijk was, nooit kon lukken.
Fragment column Peter Buwalda - Volkskrant 3 mei

Geen opmerkingen:

Een reactie posten