zaterdag 31 augustus 2019

Treffend Sprekend - augustus 2019

20190818
Erger u niet, verwonder u slechts
Oud Nederlands gezegde

20190818
Men verwondert zich te veel over wat men zelden ziet, en niet genoeg over wat men elke dag ziet.
Overlijdensadvertentie Friesch Dagblad 7 aug

20190818
Als ik schrijf in het gedichtje Oudhollands tafelgebed: 'Ik doe mijn handjes samen. Ik doe mijn oogjes dicht. En bid dat na het amen mijn gehackbal er nog ligt', dan loop ik niet te denken wat fanatieke vegetariërs daarvan zullen vinden, en of die zich misschien gekwetst voelen. Dan kun je wel ophouden.
Interview met Levi Weemoed in AD Magazine - gezien in Rotterdams café 17 aug

20190807
We draaien rond de zon
In de verte bruist de zee
D'olle grieze draagt de tijd
vastberaden voor ons mee
Groningen ligt aan je voeten
de wereld past in je hand
De wind fluit de melodie
van stad en ommeland
Gedicht in de top van de Martinitoren - beklommen 2 aug

20190807
Rustmomenten zijn juist belangrijk. Lekker naar buiten kijken is perfect. Want dan zit je in je default mode. Je default is het netwerk dat actief wordt als je geen cognitieve gedachten hebt, dat is een netwerk voor creativiteit, voor ideeën, voor probleemoplossend vermogen. 
Gesprek met Erik Scherder over de kunst van het vakantievieren - Volkskrant 3 aug

20190807
Je kan beter op kop dan alleen fietsen
Stelling proefschrift Wietse Wieringa - Geneeskunde - Broerstraat juli 2019

20190806
De meeste rokers weten zelf zo langzamerhand wel dat de hinder niet goed te praten valt, dat het maatschappelijk draagvlak voor verdergaande maatregelen groeiende is. Dat ze uiteindelijk hun verlies zullen moeten nemen. Want de overheid voert een prudente strijd, van lange adem. En daarover beschikt de verstokte roker nu eenmaal niet.
Volkskrant 3 aug

20190806
Onze vrije tijd vormt de inzet van een strijd om schaarse middelen. Het is een schaars goed, dus het móét leuk zijn. Alles wat dit streven doorkruist, wekt ergernis op. Die ruimte is ook nog eens het toneel geworden van concurrentie tussen recreanten met uiteenlopende wensen: op rivierdijken voelen fietsers zich bijv. geterroriseerd door motorrijders.
Gesprek met Mark van Ostaijen - bestuursocioloog vrijetijdswetenschappen - Volkskrant 31 juli

20190806
Werk en vrije tijd waren elkaars spiegelbeeld: het eerste was het domein van de prikklok, in het tweede kon de spelende mens zich weer herpakken. Dat ligt besloten in het woord 'recreatie'. De werkende mens herschept zichzelf. Vrije tijd en spel zijn geen restproducten van arbeid maar wezenlijke kenmerken van het menselijk bestaan (Johan Huizinga in zijn boek Homo Ludens). Maar vrije tijd wordt doorgaans niet gebruikt voor de beoefening van ledigheid - wat toch een zegenrijke toestand voor de gehaaste mens zou zijn.
Gesprek met Mark van Ostaijen - bestuursocioloog vrijetijdswetenschappen - Volkskrant 31 juli

20190806
Waarom zou je als moderne samenleving een religieuze doctrine faciliteren die de onzichtbaarheid van de helft van de bevolking nastreeft?
Citaat column Elma Drayer n.a.v. Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding- Volkskrant 1 aug

20190806
Ik heb geen interesse in huizen die af zijn. Dit is bijna klaar, dan gaat het kriebelen. Mijn vader had dat ook. Gingen we drie weken weg, ging pa al de tweede dag uitzoeken hoe we terug zouden rijden. Dat herken ik.
Rubriek De wending - Ivo Jansen - pianist / klusser - Volkskrant 5 aug

20190806
Als je geen grenzen meer verlegt, ga je muren bouwen.
Historicus Greg Grandin geciteerd in column van Peter Giesen - Volkskrant 5 aug

Geen opmerkingen:

Een reactie posten