maandag 30 september 2019

Treffend Sprekend - september 2019

20190930
Google biedt glimp van nieuw computertijdperk
De eerste grote doorbraak in het tijdperk van de quantumcomputer lijkt realiteit te zijn. Google had met zijn quantumcomputer 33 min nodig voor een berekening waar de beste huidige supercomputers - kolossale rekenmachines waar vooral universiteiten gebruik  van maken - 10.000 jaar over zouden doen. Het record werd gevestigd met een specialistisch taakje, zonder praktisch nut. De Google quantumcomputer zit in een constructie die ervoor zorgt dat de computer gekoeld wordt tot even boven het absolute nulpunt van -273 graden Celcius
Volkskrant 27 sept 

20190920
Als mensen zeggen 'we gaan ernaar kijken', bedoelen ze: bekijk het maar.
Japke-d. Bouma in haar boek 'Uitrollen is het nieuwe doorpakken'.

20190920
Denken is zo buitengewoon vermoeiend, dat velen de voorkeur geven aan oordelen.
Otto Weiss - gezien bij Mike S&O - 18 sept 

20190920
Funeral Blues
He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last forever: I was wrong
  The stars are not wantend now; put out every one,
Pack up the moon and dismantle the sun,
Pour away the ocean and sweep up the wood;
For nothing now can ever come to any good
W.H. Auden - overlijdensadvertentie Volkskrant 20 sept - beroemd door film four weddings and a funeral


20190916
Nee, ik bin net fier
De dea is neat,
ik bin allinne mar oan de oare kant.
Ik bin ik, en do bist do,
wat we foarinoar wiene,
dat binne we noch hieltyd.
Frij nei Augustinus (354-430)

20190916
Als beeldhouwer is de verbeelding mijn taal.
Jan Bouma n.a.v zijn sculptuur voor Omke Oudeman (gezien in Nuis - foto-expositie)

20190916
Veel van wat we ons herinneren komt van een foto en dat zal alleen maar meer worden als gevolg van het feit dat we langzamerhand ons hele leven vastleggen op sociale media. 
Interview met Douwe Draaisma n.a.v. zijn emeritaat - Volkskrant 14 sept

20190916
Over de vergeetpil
Onaangename herinneringen hebben ons gevormd tot wie we zijn. Als die herinneringen worden verwijderd, komt een deel van onszelf in de lucht te hangen. 
Interview met Douwe Draaisma n.a.v. zijn emeritaat - Volkskrant 14 sept

20190916
Bij de overheid hebben ze geld als water en bij ons staat het water aan de lippen.
Vereniging Nederlandse Gemeenten - NOS journaal 16 sept

20190916
Het politieke establishment in Westminster, dat volgens hem enkel bestaat om zichzelf in stand te houden.
Dominic Cummings - adviseur Boris Johnson - Volkskrant 14 sept

20190908
"De toekomst wordt heel erg overschat, terwijl ik door het gebrek aan toekomst, het nu-moment als meer ervaar."
Op 15 augustus overleed Laura Maaskant. Ze schreef het boek Leef! 

20190908
Onderzoekers constateren dat het toerisme nu ruim € 30 mld per jaar bijdraagt aan de Nederlandse economie, 2 keer zoveel als de landbouw. De afgelopen jaren hebben intussen steeds meer plekken te maken gekregen met drukte, vervuiling en verdringing die overtoerisme met zich meebrengt. De kern van het probleem wordt treffend beschreven in de roman Grand Hotel Europe van Ila Leonar Pfeijffer - een boek dat veel Nederlanders deze zomer met schuldgevoel op hun vakantieadres zullen hebben gelezen. Pheijffer stelt vast dat sommige plaatsen door het toerisme precies de kwaliteit verliezen die toeristen aantrok. 
Volkskrant 6 sept

20190908
Litteris absentes videmus, luidt een aan Cicero ontleend Latijns spreekwoord: door brieven zien we de afwezigen. Een brief is een teken van leven van de ander. Toen ik 16 was ontving ik een brief mijn 14-jarige ik. Het was een opdracht geweest tijdens een zomerkamp: schrijf een brief naar jezelf over 2 jaar - de kampleiding zou hem zolang bewaren. En dus ontving ik 2 zomers later een brief van een vroegere versie van mezelf. Een rare gewaarwording: ik had iets in handen wat er tegelijkertijd niet meer was. 
Schrijfster Jet Steinz over wat er verloren gaat bij het verdwijnen van de brief - Volkskrant 28 aug

20190908
Er wordt gesnakt naar ander leiderschap. Naar iemand die de ramen tegenover elkaar openzet en de boel lekker laat doorwaaien.
Aangepast fragment column Sheila Sitalsing - Volkskrant 3 sept

20190908
Ik zet dingen door, ook als het weerstand oproept. Maar volgens mij is het nodig dat je aanvaardt dat als er een omelet wordt gebakken moet worden, er ook eieren breken.
Interview met oud Volkskrant hoofdredacteur Philippe Remarque - Volkskrant 30 aug

20190901
Film is een kunstvorm die het meest lijkt op architectuur. Het grootste verschil is dat film is geworteld in fictie, terwijl architectuur juist fictie moet omzetten in realiteit.
Rubriek 'Onze gids deze week' - De Deense architect Bjarke Ingels - Volskrant 24 aug

20190901
Zo bezien zijn er begrijpelijkerwijs niet altijd evenveel prikkels onder regeringen in het Amazonegebied om een regenwoud in stand te houden ter compensatie van de CO2-uitstoot van mensen elders op de wereld. Mensen uit het decadente rijke Westen dat eerst de eigen gebieden heeft volgeplemt met asfalt en koeienstallen en industrie, vervolgens geen maat weet te houden met de vraag naar tropisch hardhout en nu aan het janken is geslagen over de dreigende teloorgang van 'de longen van de wereld'.
Fragment column Sheila Sitalsing - Volkskrant 7 aug

Geen opmerkingen:

Een reactie posten