dinsdag 31 maart 2020

Treffend Sprekend - maart 2020

2020331
We kunnen geen goede keuzes maken, we proberen de minst slechte keuzes te maken.
Vraaggesprek Op1 - 30 maart

2020331
Mocht onderzoek uitwijzen dat de zwaarlijvigen niet hoefden te worden beademd wanneer ze een gezond gewicht zouden hebben, dan leidt dat tot ethische complicaties. 
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 30 maart

20200329
Hier krijgt het ogenblik voldoende grootte en achtergrond, ten behoeve van de verbeelding.
Maarten 't Hart citeert Achterberg in de serie 'schrijvers in hun werkkamer' - Volkskrant 27 maart

20200328
Corona is de vijand die 'onze manier van leven' meer bedreigt dan de wreedste terrorist. Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 25 maart

20200328
Ons denken over de eindigheid van het leven loopt ver op de medische wetenschap vooruit. De dood komt altijd te vroeg; we zien sterven als een nederlaag, als een vorm van medisch falen en een drama dat voorkomen had moeten worden. De dood komt pas op tijd wanneer het lijden ondraaglijk is geworden, als de pijnstiller van moeder natuur. En zelfs dat ruwe middel, hopen we, zal snel tot het verleden behoren, want het wijst op de imperfectie van ons weten. Dat achten we niet acceptabel. 
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 25 maart

20200328
Het leven is een illusie van onsterfelijkheid.
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 25 maart

20200328
Israël gaat de gangen van besmette burgers minutieus na door hun mobiele telefoons uit te lezen. Zodra iemand besmet blijkt, mag de geheime dienst van het land, Shin Bet, onderzoeken met wie deze persoon de afgelopen dagen contact had. Deze informatie gaat naar het ministerie van Volksgezondheid, dat iedereen die zich langer dan 10 min op minder dan 2 meter afstand van de geïnfecteerde heeft bevonden, een sms stuurt: ga in quarantaine. Ook de politie krijgt deze informatie, zodat zij kunnen controleren of mensen zich eraan houden.
Volkskrant 24 maart

20200328
Is er in de kosmos
een dichtershaven
om mijn schip aan te leggen
het licht van de dageraad te vinden,
een toevluchtsoord voor woeste zeeën
de zeilen te reven en mijn bood te ankeren?
Overlijdensadvertentie van Vera Dake - dichter - Volkskrant 24 maart

20200328
Corona verandert onze kijk op het maatschappelijk belang van mensen in de zorg en het onderwijs, die nog niet zo lang geleden moesten bedelen om een fooi. Het coronavirus maakt zonder spandoeken moeiteloos tientallen miljarden los.
Citaat column Bert Wagendorp - Volkskrant 23 maart

20200328
Veel schrijvers wisselen het schrijven af met wandelen, de effectiefste manier om het hoofd weer te laten volstromen met nieuwe ingevingen en verse zinnen.
Rubriek 'Schrijvers in hun werkkamer - Wilma de Rek - Volkskrant 19 maart 

20200328
Fysieke bewegingsvrijheid kan worden beperkt, maar de verbeeldingskracht van de mens kent geen grenzen. Ons lijf kunnen ze opsluiten, onze geest niet. Zou je het nog sterker kunnen stellen: hoe opgeslotener het lijf, hoe vrijer de geest?
Rubriek 'Schrijvers in hun werkkamer - Wilma de Rek - Volkskrant 19 maart 

20200328
Bestaat er een toneel dat meer stof oplevert voor de verbeelding, dat tederder gedachten opwekt dan het meubel waarin ik me soms laat gaan? Een bed ziet ons geboren worden en ziet ons doodgaan; het is een wisselend toneel waar het mensdom beurtelings boeiende drama's lachwekkende kluchten en afschuwelijke treurspelen opvoert. - Het is een met bloemen versierde wieg; - het is de troon der liefde; - het is een graf.
Citaat uit Reis door mijn kamer (1794) van de de Franse schrijver Xavier de Maistre - Volkskrant 19 maart

20200328
Het is een oude les uit scheepvaart: wie grote oceaanstomers bouwt, moet zorgen dat de laadruimte is opgedeeld in compartimenten, anders is één lek genoeg om het hele schip te laten kapseizen. Dat is wat we nu meemaken: een lokale crisis kan in een mum van tijd muteren tot een wereldwijde crisis.
Rubriek 'schrijvers in hun werkkamer' - Paul Scheffer - Volkskrant 23 maart

20200328
Politiek is een onderschat ambt: hoe kun je op basis van halve inzichten hele besluiten nemen die raken aan leven en dood?
Rubriek 'schrijvers in hun werkkamer' - Paul Scheffer - Volkskrant 23 maart

20200328
Door sociale onthouding komt het skelet van de samenleving bloot te liggen. Ik zag de lijst met vitale beroepen: de politie, de onderwijzers, de verplegers, de vuilophalers, de winkelbedienden. 
Rubriek 'schrijvers in hun werkkamer' - Paul Scheffer - Volkskrant 23 maart

20200328
Ik ben al heel lang onderweg in mijn kamer. Nooit een grenscontrole, geen wachttijden en ander ongemak. De restauratie is altijd open - zelfbediening, dat wel. 
Rubriek 'schrijvers in hun werkkamer' - Paul Scheffer - Volkskrant 23 maart

20200328
De dood is niet het tegenovergestelde van het leven, maar een onderdeel daarvan.
Haruki Marukami - Overlijdensadvertentie Volkskrant 21 maart

20200328
Ochtend
Zo kalm als op een vlot van helderheid
en rust, gelegen op mijn rug
dreef ik de ochtend in, het ochtendlicht,
land, lucht en water waren één zonder dat
er van hun eigenheid maar iets verloren ging.
M. Vasalis - Overlijdensadvertentie Volkskrant 21 maart

20200321
Een premier die van in marmer gegoten opvattingen uitgaat, een premier die blijft benadrukken dat hij niet de wijsheid in pacht heeft, een premier wiens ego niet gebutst kan worden worden wanneer hij op eerder genomen ideeën of beslissingen moet terugkomen, daarmee komen we in een crisis een heel eind. Je zal het in zo'n tijd maar moeten stellen met de absolute, onbetwistbare, onwrikbare zogenaamde zekerheden waarmee de rattenvangers in de politiek hun achterban proberen te begoochelen. 
Fragment column Sheila Sitalsing - Volkskrant 21 maart

20200320
Rond het coronavirus bestaan meer dilemma's dan eenduidige oplossingen. Om aan de gekmakende keuzestress van het dilemma te ontkomen, omhelzen we scenario's. Scenario's hebben het voordeel van de schijnzekerheid. Het probleem bij scenario's is altijd dat je maar moet afwachten of alle variabelen zich aan de afspraken houden. Meestal doen ze dat niet.
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 20 maart

20200320
Peter de Waard schetste in de krant van donderdag de mogelijke economische scenario's: het kan een V-, een U- of een L-recessie worden. Bij V valt het mee, L is een doemscenario waarin we jarenlang last houden van de gevolgen van gevolgen van de virusuitbraak. Hier is de consument de belangrijkste variabele, een notoir onevenwichtig type dat bij het minste of geringste alle vertrouwen verliest.
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 20 maart

20200320
We dachten dat we in onze streken alles - inclusief de toekomst - wel zo'n beetje onder controle hadden of op z'n minst in scenario's hadden vastgelegd. Dat blijkt een vergissing. Eén virusje en niets staat meer vast. Ooit waren we noodgedwongen ingesteld op de onvoorspelbaarheid van leven en lot. Dat zijn we kwijtgeraakt. Maar om te kunnen leven, zullen we weer moeten leren omgaan met de onzekerheid ervan.
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 20 maart


20200317
Ik denk dat het verdriet nooit minder wordt, en het gemis ook niet, maar de manier waarop ik ermee omga verandert wel.
Interview met Eva Crutzen over het verlies van haar moeder - Volkskrant 14 maart

20200316
Als kind heb ik een somber beeld van de wereld meegekregen - als een plek waar je godverdomme van je bed kunt worden gelicht omdat je bent wie je bent. Een foto die enorme indruk op mij heeft gemaakt, is die van mijn moeder eind jaren dertig in een Italiaans berglandschap. Je ziet haar samen met haar drie broers op wie ze dol was, genieten van het leven en verwachtingsvol in de lens kijken zich van geen kwaad bewust. Vijf jaar later zijn ze allemaal dood, behalve mijn moeder.
Rubriek Zinvol Leven - pianist Marcel Worms - Volkskrant 16 maart - over zijn Joodse moeder

20200316
Wanneer ik Bachs Wohltemperierte Klavier speel, maak ik met mijn handen dezelfde bewegingen als Beethoven en Chopin destijds. Hoe klein en nietig ik ook ben, ik sta dan ik contact met het verleden.
Rubriek Zinvol Leven - pianist Marcel Worms - Volkskrant 16 maart 

20200316
Onzekerheid is de basis van alle creativiteit. Als je zeker bent van je zaak, is er geen reden meer iets te doen. 'Twijfel is een mensenrecht', zei de Keniaanse Nobelprijswinnaar Ngugi. Dat vind ik een mooie gedachte
Rubriek Zinvol Leven - pianist Marcel Worms - Volkskrant 16 maart 

20200316
In het leven is er veel wrijving, dissonantie, tegelijk is er hoop. Die beide kanten zie je bij Bach sterk: wat in mineur begint, eindigt vaak in majeur.Hij laat je verdriet en vergankelijkheid voelen, maar tegelijk hoe harmonieus de wereld is geschapen. Wat hij heeft gemaakt is van goddelijke schoonheid. Hij is hoofd en hart, vreugde en tragiek, alle emoties zitten erin. Muziek heeft een grote troostende kracht.
Rubriek Zinvol Leven - pianist Marcel Worms - Volkskrant 16 maart 

20200312
Niemand denkt aan jou. Ze denken allemaal aan zichzelf. Net als jij.
Schrijfster Helen Fielding (Bridget Jones) - Volkskrant 29 febr

20200312
Al die geweldige schilderijen kan ik missen omdat ze in mijn geheugen nog aan de wand hangen. De kunst is fraaier dan de werkelijkheid, maar beide leggen het af tegen de herinnering.
Interview met schrijver Maarten Asscher n.a.v. het verschijnen van 'Een huis in Engeland'- Volkskrant 7 maart

20200312
Ik heb de indruk dat de dankbaarheid bij veel mensen uit hun leven is verdwenen. We gaan ervan uit dat het normaal is wat er allemaal op medisch gebied voor ons mogelijk is. Maar ieder aspect daarvan moest eerst worden ontdekt, de mens heeft al zijn kennis aan de onwetendheid moeten ontworstelen. Voor het feit dat dat is gelukt, kan ik grote dankbaarheid voelen.
Serie 'zinvol leven' van Fokke Obbema - Theodore Dalrymple (psychiater en schrijver) - Volkskrant 2 maart 

20200306
Wat je vasthoudt
verkramt
wat je op opsluit
verdampt
wat je deelt
wordt vruchtbaar
wat je loslaat
maakt vrij
Caritas van Houdt

20200306
Litanie van het loslaten
Als jeugd en overmoed verdwijnt
geef mij moed om los te laten.
   Als gezondheid mij verlaat
   geef mij kracht op los te laten
Als dromen nog slechts flarden zijn
geef mij moed om los te laten
   Als illusies in rook opgaan
   geef mij kracht om los te laten
Als alles vertraagt, de stroom verstilt
geef mij moed om los te laten
   Als de liefste mij ontvalt
   geef mij kracht om los te laten
Caritas van Houdt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten