zaterdag 2 mei 2020

Treffend Sprekend - mei 2020


202005024
Het is Sev die Tolstojs beroemde openingszin van Anna Karenina, dat alle gelukkige gezinnen op elkaar lijken maar alle ongelukkige dat ieder op hun eigen wijze zijn, nuanceert door te stellen: 'Zowel het ongeluk als het geluk lijkt overal hetzelfde. Totdat je beter kijkt.' Die zin van Tolstoj wordt vaak aangehaald als een levenswaarheid. Maar als je niet goed kijkt, lijkt altijd alles op elkaar.
Interview met schrijfster Marijke Schermer n.a.v. haar boek 'Liefde, als dat het is' - Volkskrant 16 mei 

202005024
De ziekenhuiszorg in de maanden maart en april heeft in totaal 13- tot 21 duizend gezonde levensjaren, 'qaly's', gered. Dat is mooi. Dar staat tegenover dat corona de ziekenhuiszorg zwaar onder druk zette, waardoor andere zorg moest worden uitgesteld of mensen met ernstige andere aandoeningen zich niet meer meldden. Dat leidde volgens Gupta tot een verlies van 100- tot 400 duizend gezonde levensjaren. Wegens het gebrek aan voldoende data betreft het een ruwe schatting, maar zelfs wanneer het laagste getal het juiste is, rechtvaardigt dat Gupta's conclusie: er is sprake van 'ongekende, disproportionele schade'. De kosten waren veel hoger dan de baten, de gemaakte keuzes kostten veel meer levens dan ze redden. Het rapport is geen zoektocht naar schuldigen, wel naar effecten van gemaakte keuzes.
Artikel over Europese solidariteit

202005024
De weg, je zult hem volgen.
Het geluk, je zult het vergeten.
De kelk, je zult hem ledigen.
De smart, je zult haar verbergen.
Het antwoord, je zult het leren.
Het einde, je zult het dragen
Dag Hamarskjöld - Overlijdensadvertentie Volkskrant 22 mei

202005024
Ik geloof dat het leven een bedoeling heeft. Ik geloof in de waardigheid van elk mens. Ik geloof dat sommige dingen moreel absoluut fout zijn. Ik ervaar de aanwezigheid van God in mijn leven. En ál die dingen zou ik als illusies moeten beschouwen als ik atheïst zou worden. Godsgeloof zorgt voor zingeving, en staaft bijv. ook de waardigheid van mijn gehandicapte dochter. Ik kan dat niet rijmen met een atheïstisch beeld waarbij we niets meer zijn dan een verzameling willekeurig bewegende atomen.
Interview met nanofysicus Cees Dekker (TU Delft) n.a.v. zijn boek OER, waarin hij het verhaal van oerknal verbindt met de Bijbel - Volkskrant 19 mei

202005024
Ik zie wetenschap als een lange weg naar steeds diepere inzichten. Voor iedereen begint dit pad op een ander punt. Het kan de liefde voor de natuur zijn of de fascinatie met een historisch figuur, maar ook de religie kan zo'n startpunt zijn. 
Robert Dijkgraaf in voorwoord boek OER van nanofysicus Cees Dekker. - Volkskrant 19 mei

202005024
Ik ben altijd weer verbaast over religieuze uitspraken van iemand die leeft op een minuscuul planeetje. Dat planeetje draait rond in een zonnestelsel (één ster). Het zonnestelsel bevindt zich in een uithoek van een sterrenstelsel (200 mld sterren). Dat sterrenstelsel is een onderdeel van een supercluster (200 biljoen sterren). Er zijn naar schatting 10 mln. van zulke superclusters in het heelal. Denkt nanofysicus Cees Dekker nu echt dat de natuur een boodschap heeft aan menselijke termen als redelijkheid, zingeving en waardigheid? Uiteraard prima om je eigen leven daarmee hanteerbaar te maken. Maar het getuigt van een beperkte geest om deze waarden op te tuigen tot een almachtige God en te projecteren op zoiets groots en schitterends als het universum.
Ingezonden brief van Erik van Rootselaar - Volkskrant 23 mei

202005024
Jou mis ik vandaag en morgen
Jou wil ik nog vertellen
Jou wil ik nog raadplegen
Jou wil ik nog zeggen ...
Ik mis jou morgen
Overlijdensadvertentie Volkskrant 23 mei

202005024
Solidariteit gedijt bij identificatie.
Artikel over Europese solidariteit

202005024
Een wereld zien in een korrel zand
En een hemel in een witte bloem
De oneindigheid te houden in je mond
en de eeuwigheid in een uur
William Blake (1757-1827) - website Embassy of the free mind

20200521
Geld is alle economische theorieën overstegen. Het is van ruilmiddel geëvolueerd tot tovermiddel. Overheden kunnen onbeperkt lenen, omdat hun centrale banken die leningen opkopen. Er hoeft niet meer bezuinigd te worden, want geld is gratis geworden. De mondiale schuldenberg zal door de coronacrisis stijgen van 255 naar 325 biljoen. Het 'W-woord' - de vergelijking met de Weimar-republiek van 1923, toen een kruiwagen met biljetten van een miljard mark nodig was om een brood te kopen - is taboe. Nergens klinkt de kanarie in de kolenmijn. Alleen opereert iedereen op onbekend terrein. Economen zijn geen kanaries. Het zijn juiste buitengewoon slechte voorspellers. Ze schrijven vaker sprookjes- dan economieboeken.
Column Peter de Waard - Volkskrant 20 mei

202005021
Zonder mondkapjes reizen met het ov is vanaf 1 juni verboden. Maar niet elk mondkapje is toegestaan. Alleen niet-medische mondkapjes die 'geen vorm van bescherming geven' zijn toegestaan. Op de site van VWS viel te lezen dat een niet-medisch mondkapje 'niet jezelf beschermt', maar wel mensen 'rondom je kan beschermen'. Voor een medepassagier ben je op jouw beurt weer een mens rondom hem of haar, zodat het mondkapje je in die rol weer wel zou beschermen. Het niet-medisch mondkapje is dus een niet-beschermend beschermend mondkapje. De verplichting mondkapjes te dragen die niet beschermen kan vreemd overkomen, maar we moeten daar niet te lang bij stilstaan. Er is een tekort aan mondkapjes die wel beschermen, die zijn voor de zorg. Dus dan kom je al snel terecht bij second best, mondkapjes die dat niet doen.
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 18 mei

202005016
Maar tot nu toe blijven het vliegjes in het oog van een succesverhaal
Artikel over corona in Duitsland - Volkskrant 16 mei

202005016
De mensen maken zelden gebruik van de vrijheden die ze hebben, de vrijheid van denken bijvoorbeeld, in plaats daarvan eisen ze als compensatie de vrijheid van meningsuiting. 
Kierkegaard - ontvangen van Marijke

202005080
Opnieuw hebben wetenschappers voorzichtige aanwijzingen gevonden dat het vaccin tegen bof, mazelen en rode hond de ernst van covid-19 kan tegengaan. Dat zou verklaren waarom jongere mensen zo weinig last hebben van het coronavirus. In Nederland zit het combinatievaccin (BMR-prik) sinds 1987 in het rijksvaccinatieprogramma; losse inentingen tegen rode hond en mazelen zijn er sinds midden jaren 70.
Volkskrant 4 mei

20200508
Een nietszeggend detail dat veelzeggend voelt.
Column Pauline Cornelisse - Volkskrant 7 mei

20200508
Nu heeft het coronavirus de toegang tot de toekomst versperd. We zijn voor onbepaalde tijd gevangen in het heden, en in dat onzekere heden is Angela Merkel weer alomtegenwoordig: 'Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.' Merkel eindigde haar laatste persconferentie met de op-en-top merkeliaanse zin: 'Het is een situatie waarin voorzichtigheid het gebod is, en niet overmoed.' Die voorzichtigheid is ook zoiets. 'Merkelen' is in Duitsland inmiddels synoniem voor treuzelen en haar politiek van kleine stapjes. In de huidige situatie geldt haar behoedzaamheid, het 'navigeren op zicht' zoals Merkel zelf zegt, als het enige verstandige beleid.
Volkskrant over de crisisleider - 25 april

20200508
Hart
De boom is bijna ingekleurd
Hij droomt van ver en groen
zijn houten hart bewaart een lieve naam
in Nu gaat zoveel Toen
Coen Seur - Overlijdensadvertentie Volkskrant 7 mei

20200504
In 1947 werden alleen Nederlandse militairen, zeelieden, verzetsstrijders en geallieerde militairen herdacht op 4 mei. Ja, u leest het goed: de Joodse slachtoffers, Roma en Sinti, homoseksuelen en burgerslachtoffers behoorden daar niet toe. Voor hen werd pas in de jaren zestig ruimte gemaakt, na protest van nabestaanden.
Artikel van journalist en schrijver Maurits de Bruijn - Volkskrant 2 mei

20200503
Als kind stelde ik me altijd voor dat de dag handmatig op gang moest worden gebracht en dat het eeuwig nacht zou blijven als niemand die verantwoordelijkheid op zich nam. Ik zag een soort afgezant van Onze-Lieve-Heer voor me, een stevige kerel die elke ochtend voor dag en dauw met tegenzin opstond en in zijn eentje het bos inliep in een modderige overall en met een shagje in zijn mond sjouwde hij naar een afgelegen blokhut en daar zwengelde hij krakend de nieuwe dag aan, in zichzelf mopperend en klagend. Hij zorgde ervoor dat de zon zich boven het land verhief en dat het verkeer op gang kwam en de vogels begonnen te zingen. 
Fragment Max, Mischa & het TET-offensief (2015) - Johan Harstad  (blz 20)

20200503
Het geheugen is een archief met onbetrouwbare medewerkers.
Fragment Max, Mischa & het TET-offensief (2015) - Johan Harstad  (blz 68)

20200502
De laatste pandemie was 102 jaar geleden, de Spaanse griep. Daarna nam de levensverwachting toe, de zorg werd beter, sars en ebola werden ingedamd. Dat heeft geleid tot zelfgenoegzaamheid. In de wereld wordt honderd keer zo veel aan defensie besteed als aan het bestrijden van pandemieën.
Interview met de Britse econoom Ian Goldin - Volkskrant 21 maart

20200502
Deze krant, leerde een oudere redacteur me lang geleden, zou elke dag van de week kunnen openen met de kop: '10.000 kinderen omgekomen door honger in Afrika'. Een kwarteeuw later is dat nog steeds zo. We doen het niet. Het is geen nieuws: gisteren was het zo, vandaag is het zo en morgen zal het weer zo zijn. In 2000 ondertekenden 189 landen de Millennium Development Goals: 8 doelstellingen die de wereld een betere plek voor iedereen moest maken. De eerste betrof het verminderen van armoede en honger. Er is geen gebrek aan voedsel op de wereld, er is een probleem met verdeling. Om het hongerprobleem definitief op te lossen, is naar schatting een bedrag van $11 mld nodig. De daadkracht van het onbekommerd smijten met miljarden van de coronacrisis ontbreken in de meeste andere crises. De coronacrisis is dichtbij, raakt jezelf, vrienden en bekenden. Honger is een kop in de krant, om de zoveel jaar, al decennia lang. Wijzelf hebben nooit honger. Waarom geldt dat irritante '#alleensamen' niet voor hen?
Fragment column Bert Wagendorp - Volkskrant 24 april

20200502
Het allermooiste kan zich tegelijk met het zwartste scenario voordoen. Die uitersten, dat het is het leven.
Rubriek 'Zinvol leven' - Dominee Marleen Blootens (37 jr) - Volkskrant 27 april

20200502
als niemand
luistert
naar niemand
vallen er doden
in plaats van 
woorden
Jana Beranová - Overlijdensadvertentie Volkskrant 30 april

20200502
De winnaars mogen de extra baten door de crisis in hun eigen zak steken. De verliezers mogen het afwentelen op de gemeenschap. Zo werkt het moderne kapitalisme nu eenmaal.
Column Peter de Waard - Volkskrant 28 april

20200502
Uiteraard zijn er veel meer verliezers dan winnaars. De lockdown veroorzaakt immers een ongekende economische krimp. Maar veel van die bedrijven worden voor hun omzetverlies gecompenseerd door de huidige en vooral toekomstige belastingbetaler. Maar het niet zo dat de winnaars van deze crisis, dan ook automatisch een donatie doen. 
Column Peter de Waard - Volkskrant 28 april

20200502
Is dit het huis waaruit ik in een kist naar buiten zal worden gedragen? Je denkt er weleens aan. Het is een mooi huis, ik heb het gevuld met mijn geluk. Met liefde ook. Van mij mag het. Maar niet nu. Nu niet. Ik heb hier nog een paar stappen te zetten.
Rubriek 'Reis door mijn kamer' met Dimitri Verhulst - Volkskrant 11 april
20200502

Never waste a good crisis
De volledige uitspraak van Rahm Emanuel luidt: 'You never want a serious crises to go waste. And what I mean by that is an opportunity to do things that you think you could not do before.'
Rahm Emanuel was de voornaamste adviseur van Obama - Volkskrant 11 april

20200502
De ware mens blikt in de diepte
en dwaalt niet over het oppervlak.
Hij zorgt voor de vrucht
en laat de bloem voor wat zij is.
Hij laat het een en kiest voor het ander.
Uit: Tao te King 38 van Lao Tse - overlijdensadvertentie Volkskrant 17 april

Geen opmerkingen:

Een reactie posten