zondag 5 juli 2020

Treffend Sprekend - juli 2020

20200728
Onze sportheldencultus is totaal doorgeschoten: het raadsel van de totale hysterie rond een toevallige landgenoot die eentiende seconde sneller een eindstreep haalt zonder dat die jolende massa daar zelf ook maar enig aandeel in had. In onze verafgoding hijsen we iedereen die een béétje presteert op het erepodium als 'helden'. Met alle risico's van dien. In de ogen van ouders met een atletisch wonderkind weerkaatst de glinstering van de goudmijn. Waar de kansen en ambities stijgen, wordt de druk soms ondraaglijk. 
Fragment column Jean-Pierre Geelen - Volkskrant 28 juli

20200727
Numquam erit felix, qeum troquebit felicior
Het zijn de woorden van de Romeinse wijsgeer en staatsman Seneca. Vrij vertaald betekent het dat je zelf nooit gelukkig zult zijn als het pijn doet dat een ander nog gelukkiger is.
Interview met Kees Kraaijenveld directeur van de Argumentenfabriek - Volkskrant 25 juli

20200727
Hoop is meestal het uitstellen van teleurstelling.
Interview met de Amsterdamse horecatycoon Won Yip - Volkskrant 25 juli

20200721
De wind praat
met het riet,
De regen mengt 
zich in het gesprek.
Willem Hussem - internet

20200721
Op het onbeschreven blad
van de ochtendlucht
schrijft een vogel poëzie
Willem Hussem - gespot op muur in Den Bosch - 16 juli

20200721
Recent hersenonderzoek toont aan: wie een boek leest voor het slapengaan, ontspant zich op een goede manier en dat bevordert een gezonde nachtrust. En slaap is van groot belang: 'Het houdt je hersenen gezond en zorgt voor herstel van het lichaam
Achterop 'Verhalen voor het slapengaan' - gespot in boekhandel Den Bosch - 16 juli

20200721
Als je wandelt
kun je stilstaan
bij de dingen
Gespot in Den Bosch 16 juli

20200721
Vroeger is het nu van toen
Mwah-kalender 12 juli

20200721
Iets niet kunnen moet kunnen
Mwah-kalender 12 juli

20200721
Het is nog niet gedaan met dat doen
Mwah-kalender 2 juli

20200721
De coronacrisis is een tamelijke primitieve crisis die ons eraan herinnert dat we natuurlijke wezens zijn. Terwijl we denken dat we vooral uit intellect bestaan. Ik heb daar nooit in geloofd. In mijn ogen is je ratio niet meer dan een zandkorrel in de woestijn van je leven.
Rubriek Zinvol leven - Maxim Februari (57) - filosoof, jurist en kunsthistoricus - Volkskrant 13 juli 

20200721
Een deel van wat er mis gaat in de wereld wordt per definitie door jezelf veroorzaakt. Dat dingen misgaan, is zoals we zijn. Je kunt proberen iets bij te dragen onze omgang met dat gegeven. Kunstenaars citeren in dit verband vaak de balletlerares Sonja Gaskell: 'Meisje, meisje, als je valt, altijd er iets van maken.'
Rubriek Zinvol leven - Maxim Februari (57) - filosoof, jurist en kunsthistoricus - Volkskrant 13 juli 

20200721
Onze herinneringen vormen maar zelden complete verhalen, maar bestaan uit fragmenten zonder samenhang. Ze zijn hoogst persoonlijk en hoogst individueel: anderen herinneren zich voorvallen van vroeger heel anders dan jij - of in het geheel niet. Veel van die herinneringen stammen uit onze jeugd - uit de jaren van verwondering.
Volkskrant-Magazine - juli

20200721
Nadat Ajax in 1971 voor het eerste de Europa Cup had gewonnen, werden de spelers ontvangen in de tuin van paleis Soestdijk. Suurbier tegen de 4-jarige Willem-Alexander: 'Ga je oma maar vertellen dat we vanavond blijven eten, jochie.'
Postuum Wim Suurbier (1945-2020) - Volkskrant 13 juli

20200720
Wanneer rijkdom de doelstelling is, wordt dwaasheid het vermogen
Gespot bij Enkhuizer almanak - 19 juli

20200720
Geen enkele vorm van planning vervangt ooit stom geluk
Gespot bij Enkhuizer almanak - 19 juli

20200720
Als je de tijd ervoor neemt, is er ruimte
Tycoon - Zomergasten 19 juli

20200705
Mannen hebben denk ik een bijzondere zware taak. Er wordt verwacht dat ze gewoon doorgaan met kind blijven en zo, tot ze opeens, op een dag, man moeten zijn en alles onder controle moeten hebben. Ze moeten sterk handelen en niet-emotioneel zijn, alles voor elkaar hebben en weten hoe je de dingen moet doen. 
Interview met de Amerikaanse schrijfster Anne Tyler (1941) - Volkskrant 4 juli


20200705
Ik hou zó van het schrijven van dialogen. Het gebeurt gewoon. En zo komt het dat ik soms alleen in mijn schrijfkamer zit en hardop moet lachen omdat iemand iets grappigs zegt. Het is niet dat ik dan lach om mijn eigen grappen, maar om de wat de personages zeggen. 
Interview met de Amerikaanse schrijfster Anne Tyler (1941) - Volkskrant 4 juli

20200705
Hij zit thuis op de bank. Zijn vrouw zit naast hem en vraagt of hij de krant aan hem wil geven. 'De sportkrant?' 'Maakt me niet uit, ik moet de spruitjes schillen.'
Webpagina van Olaf Stomp - 17 augustus 2011

20200705
Te veel visie leidt tot bijziendheid
Ivan Krastev in zijn boek 'Morgen komt geen dag te laat' - Volkskrant 20 juni

20200705
De wereld brengt van zichzelf ellende met zich mee. Het laatste wat wij moeten doen is daar meer ellende aan toevoegen. Volgens mij moeten we het bestaan juist verzachten voor elkaar. Ik geloof dat dat beschaving is.
Interview met filosoof, cabaretier Tim Fransen (32) - Volkskrant 22 juni

20200705
Mijn mensbeeld is niet zozeer dat de meeste mensen deugen, maar dat er zowel nobele als minder nobele motieven in ons huizen. De meeste mensen zijn niet kwaadaardig, maar je hoeft maar naar jezelf te kijken; jaloezie, wraakzucht, lafheid, egocentrisme, het is allemaal in onszelf te vinden. Ik vind vooral dat het onze blijvende opdracht is om onze goede kwaliteiten te zegevieren.
Interview met filosoof, cabaretier Tim Fransen (32) - Volkskrant 22 juni

20200705
De keuzen die we nu maken zijn bepalend voor de toekomst, maar Trump doet elke dag iets waarvan je denkt: kan het nog erger? Hij begrijpt niet hoe een democratie werkt, hoe diplomatie werkt, en hoe belangrijk het is een open dialoog te voeren. Een democratisch leider verbindt, en Trump doet precies het tegenovergestelde. Fascisme begint met een leider die er bewust op uit is een samenleving te verdelen. Zij tegen wij. Dat doet Trump. Het Vrijheidsbeeld huilt. 
Interview met oud minister van buitenlandse zaken van de USA Madeleine Albright - Volkskrant 27 juni

20200705
Ik denk dat het goed om je heen kijken (opmerkzaam en aandachtig zijn) het begin is van een ontmoeting. Als je een ander tegenkomt, beschouw haar dan ook als een ander mens en bedenk niet meteen al een heel verhaal bij iemand.
Interview met filosoof, beeldend kunstenaar en singer-songwriter Eva Meijer (1980) - Volkskrant 27 juni

20200705
Herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil.
Quote van Cees Noteboom geciteerd in haar column door Sylvia Witteman - Volkskrant 27 juni 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten