vrijdag 28 februari 2014

Treffend Sprekend - februari 2014

20140225
Hoera, de otter van de Nieuwkoopse Plassen leeft nog. Er werd gevreesd dat de otter die op 12 februari verongelukte op de A12 bij Gouda de otter van de Plassen was, maar gisteren werd bekend dat die alive and kicking werd gespot door de ottercamera's van Natuurmonumenten. Gelukkig was het een onbekende otter. De tijden dat je in dit land nog gewoon onbekommerd otter kon zijn en alleen moest oppassen dat je geen tik in de nek kreeg van een premiejager, zijn allang voorbij. In het kader van de herottering van Nederland staan achter elke moderne otter 2 ambtenaren, 3 wetenschappers en 4 leden van diverse otterstichtingen. Volgens boswachter Martin is de otter bezig met een voorzichtige opmars in het Groene Hart. Niet echt voorzichtig dus, maar mogelijk wel met een opmars. Het grote probleem van het natuurgebied Nederland is dat het wordt doorsneden door ruim 135.000 km openbare weg. Dat is fnuikend voor de otter, een notoir onoplettend dier.
Column Bert Wagendorp in de Volkskrant van 25 feb

20140224
Er is nooit een betere tijd geweest dan de onze voor werknemers met speciale talenten want zij kunnen technologie gebruiken om er waarde mee te creëren. Maar er is nooit een slechtere tijd geweest voor werknemers met alledaagse vaardigheden, omdat computers, robots en andere digitale technologieën die vaardigheden in duizelingwekkend tempo onder de knie beginnen te krijgen. Het 1ste machinetijdperk - de industriële revolutie - slechtte de barrières van de spierkracht, zowel van mensen als dieren. Wat het 1ste machinetijdperk deed voor spierkracht, doet het 2de machinetijdperk voor onze denkkracht met alle ontwrichtende gevolgen voor de werkgelegenheid. Het treft vooral de typische routinematige middenbanen. De banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt als schoonmakers e.d. zijn beter bestand gebleken tegen technologie. Dat heeft te maken met de Paradox van Maravec: wat makkelijk is voor ons, is moeilijk voor de machine, en vice versa (laat eens een handdoek opvouwen door een robot).  
Artikel n.a.v. het boek 'The Second Machine Age van Brynjolfsson en McAfee - Volkskrant van 22 feb

20140224
Om te kijken hoe goed gebruiksvoorwaarden gelezen worden, hebben we enkele dagen de cookievoorwaarden van Volkskrant.nl aangepast: als u  akkoord gaat met de voorwaarden behoudt de Volkskrantredactie zich het recht voor uw konijn in jarretelles te hijsen en roze te verven. In een gemiddeld weekend worden 2,5 mln pagina's opgevraagd en hiervan heeft een kleine 600 mensen de voorwaardenpagina bezocht. Aantal reacties op het zinnetje over het konijn: nul. Conclusie: u vindt alles best.
Over internet - gebruiksvoorwaarden - De Volkskrant Sir Edmund 22 febr

20140224
Terugkomen is niet hetzelfde als blijven
Onder een fietsbrug bij het IJ in Amsterdam

201402224
Grauwe ganzen zijn monogaam, ze blijven hun hele leven bij elkaar. In Oostenrijk hebben ze een mannetje gevolgd dat zijn partner kwijt was  geraakt na een hevige storm. Het mannetje was een tijdje alleen, kreeg toen een nieuwe partner, maar op een dag, anderhalf jaar later, kwam zijn weggewaaide vrouwtje weer terug. En hun relatie werd direct weer opgepakt.
Volkskrant 22 feb Sir Edmund

20140224
Vorig jaar hadden we ganzen gevangen met een net, waar we veel voedsel op hadden gelegd. Dat ging uitstekend. Dit jaar deden we precies hetzelfde, op precies dezelfde plaats. Alleen: ze trapten er niet in. Die hele groep hongerige ganzen stopte vlak voor het net met al dat voedsel erop. Want in die groep liepen ook 30 ganzen die we daar vorig jaar hadden gevangen. Die wisten precies welk gevaar er dreigde. .... Dat ganzen communiceren is zeker, maar hoe ze dat doen is nog een groot raadsel.  Als ze allemaal tegelijk opvliegen, moet er een signaal zijn gegeven, maar welk? Soms is er in de wijde omtrek bijna geen gans te bekennen, maar op het moment dat een boer gaat oogsten duiken er opeens honderden op. Die moeten op de een of andere manier gewaarschuwd zijn. Maar hoe?
Volkskrant 22 feb Sir Edmund

20140224
Bruiloften, geboorten en begrafenissen zijn misschien de piketpaaltjes van ons bestaan, maar de waarde die we deze gebeurtenissen toedichten, komt slechts omgekeerd evenredig overeen met de invloed die ze daadwerkelijk op ons leven hebben. Het zijn geen kantelpunten, het zijn slechts rituelen die moeten maskeren dat we de echt cruciale momenten achteloos aan ons hebben voorbij laten trekken: dé momenten die er echt toe deden. Maar die momenten kenden op zichzelf ook weer bepaalde omstandigheden en voorwaarden waaronder ze konden plaatsvinden. Beslissingen, ontmoetingen, mensen, momenten en toevalligheden die er aan voorafgingen. Al die dingen waren even cruciaal: was één van die zaken niet geschied, was alles anders gegaan. We meanderen van kantelpunt naar kantelpunt, al zullen we ze onderweg zelden als zodanig herkennen.  
Column Hanna Bervoets - Volkskrant Magazine van 22 feb

20140223
Laatst zei Marten tegen me: 'Mede dankzij jou heb ik een boek geschreven'. Ik wist het niet meer, maar na allerlei aanwijzingen van Marten, kwam er langzaam iets naar boven van ons gesprek over schrijven. Het geheugen is een afvalsorteerbedrijf. Sommige herinneringen worden gespaard: belevenissen die het waard lijken ooit nog af te stoffen of om te smeden tot een nieuw verhaal - een  verhaal dat 'jeugd' heet, of 'goede oude tijd' - worden bewaard in muffige opslagruimten. De rest van je herinneringen  belanden op de loopband richting verbrandingsoven. De loopband beweegt traag, misschien een paar centimeter per jaar. Maar ons gesprek over schrijven was zeker in het vuur beland, gesmolten en tot as vergaan, als Marten het niet van de loopband had gegrist, door te zeggen: 'Dat moment was cruciaal.'
Column Hanna Bervoets - Volkskrant Magazine van 22 feb

20140223
Chaos is slechts een hogere vorm van ordenen

20140223
Dweilen met de pet op
Als het kalf verdronken is, is de koe bedroefd
Dit steekt er met kop en schotel bovenuit
Het escaleert helemaal uit de hand
Hij heeft de klepel gevonden, maar weet niet waar de klok hangt
Dat is er met de paplepel ingeslagen
Laten we geen oude koeien uit de kast halen
Je kon een speld in de hooiberg horen vallen
Het is buiten kouder dan op de fiets
't Is al weer vroeg laat
Pluk de dag niet voor het avond is
Een vrouw zonder man, is als een vis zonder fiets
Geen haan op mijn hoofd die daar naar kraait
Één pinguin maakt nog geen winter
Vanavond gaan we de bloempotjes buiten zetten
Het kost een paar centen, maar daar betaal je dan ook voor
Geen oude koeien in de sloot werpen
Ik kan dit niet door de beugel tolereren
Wie aan de weg timmert, moet eerst spijkers op laagwater zoeken
Met onwillige koeien is het slecht hazen vangen
Ik erger me kostelijk
Qua geld kost dat financieel niet duur
Het maakt mij niet erg uit
Dat slaat nergens over
Och, dat geeft toch niets uit
Dat helpt geen nut
Ik heb wel Nederlands gehebt, het heb alleen niet zo gehielpt
N.a.v. interview van Bert Maalderink - o.a. van de websites goeievraag en nietszeggende spreekwoorden

20140223
Is er een pak van je hart gevallen?
Interview Bert Maalderink met bondscoach Arie Koops na ploegenachtervolging OS 2014 - NOS 22 feb 

20140220
Wanhoop niet,
ik ben een gelukkig en tevreden mens
Tjokvol mooie herinneringen
Ik verdwijn in de natuur,
waar ik je zal blijven inspireren

Gedachtenisprentje
 


20140220
Niet het geluk maakt ons dankbaar, maar dankbaarheid maakt ons gelukkig
Gedachtenisprentje 

20140220
In verschillende gemeenteraden is het sinds 2010 een vertrouwd beeld: de Toeristenpartij. Mensen die toevallig in het land zijn, zetten zich hun hele vakantie in voor de publieke zaak, waarna ze (vaak binnen een week) worden opgevolgd door nieuwe vakantiegangers. In 2010 deed de Toeristenpartij voor het eerst mee en in Lisse kwamen de toeristen zelfs in het college, waardoor Lisse in de afgelopen periode veel wethouders versleet, voornamelijk Japanners.  Een speerpunt voor de partij is dat de achterban een prettige midweek heeft. De PvdA Amsterdam bekritiseert de wijze waarop de Toeristenpartij politiek bedrijft: 'We hebben meegemaakt dat een Japanse fractievoorzitter tijdens de vergadering alleen maar foto's zat te maken van de raadszaal.'
De Speld - Jouw vaste prik voor Betrouwbaar nieuws - Volkskrant 20 feb

20140217
Sinds kort woon ik weer bij mijn moeder als ik in Amsterdam ben. Ik noem het een project, maar misschien is dat onjuist, misschien is het een eindspel. Vrijdagavond had ik afgesproken met een jonge vrouw. Ik zei tegen mijn moeder: 'Ik kom laat thuis.' Maar zoals dat gaat; ik kwam helemaal niet thuis. De volgende morgen zag ik dat mijn moeder tussen 2 en 4 zeven keer had gebeld. Ik haastte me naar haar toe. 'Je hebt toch niet met een of ander vies meisje in bed gelegen?, vroeg mijn moeder. Nee, nee, zei ik. Wat heb je dan gedaan? Vergeef me, antwoordde ik. Ooit was niet volwassen worden een hobby, ik heb er mijn werk van gemaakt. Over alles wat ik doe hangt die mislukking, maar uit die mislukking komt ook alles voort.
Arnon Grunberg (43) - Column Voetnoot - Volkskrant 17 feb

20140217
De geneesmiddelenfabrikant Bayer heeft een medicijn (Sanabo) tegen het placebo-effect ontwikkeld. Sanabo verhindert dat mensen zich beter voelen dan medisch gezien verantwoord is. Het placebo-effect is de geneesmiddelenindustrie al langer een doorn in het oog. Bayer hoopt dat mensen met klachten door het medicijn eerder op zoek gaan naar echte genezing. Mensen beelden zich in dat ze geen pijn hebben, doordat ze een groot vertrouwen hebben in artsen en medicijnen. Door het preventief gebruik van Sanabo wordt dit vertrouwen ondermijnd. Op dit moment loopt in Duitsland een placebo-gecontroleerde studie naar de werkzaamheid van het medicijn Sanabo. De patiënten in de Sanabo-groep voelen zich stukken slechter, dus dat is positief.
De Speld - jouw vaste prik voor betrouwbaar nieuws - Volkskrant 17 feb

20140215
In 1955 presenteerde Citroën de DS. Voor deze auto had de directeur Pierre Boulanger ontwerpers opgeroepen alle mogelijkheden te bestuderen, inclusief de onmogelijke. De nieuwe auto verleidde de filosoof Barthes tot een zeer Franse lofzang. Hij vergeleek de DS met een middeleeuwse kathedraal, de subliemste schepping van zijn eigen tijdperk, gemaakt door anonieme kunstenaars, bewonderd door de gehele bevolking. De 2CV was er voor de campagne, de DS voor de stedelijke bourgeoisie.
Over Citroën in de Volkskrant van 12 feb 

20140215
In 1935 begonnen de ingenieurs van Citroën te tekenen aan een Toute Petite Voiture (TPV), een auto voor de massa. In Frankrijk, het meest agrarische land van West-Europa, betekende dat: een auto voor boeren. De TPV moest 50 kilo landbouwproducten kunnen vervoeren en zo comfortabel zijn geveerd dat de boer rustig een mand eieren kon meenemen. Het beroemde oprolbare open dak was niet bedoeld voor zonnige vakanties, maar om lange palen en bovenmaatse agrarische objecten te transporteren. In 1949 kwam de deux chevaux of 2CV op de markt, een voiture voor dorpspastoors en boeren die hun paard en wagen wilden inruilen. Net als de Renault 4 is de 2CV een voorbeeld van geweldig design. Hoe kun je een zo goedkoop mogelijke auto maken, die toch chic, functioneel en comfortabel is. Een geweldige prestatie.
Over Citroën in de Volkskrant van 12 feb 

20140215
In november kwam het nieuws naar buiten dat het pak van de Amerikanen werd ontwikkeld door vliegtuigfabrikant Lockheed Martin. Toen had je al kunnen weten dat we geen last zouden hebben van de Amerikanen in Sotsji. Lockheed Martin is immers ook de ontwikkelaar van de vliegende rammelkast JSF. Een schaatspak is natuurlijk geen straaljager, maar er komt wel minstens zoveel techniek bij kijken, zo niet meer. Dat is door Lockheed zwaar onderschat. Donderdag meldde verslaggever Frank Snoeks bij aanvang van de 1.000 m dat 'het gat was gedicht'. Toen wist je: er is sprake van totale paniek in de Amerikaanse ploeg. Als je een wetenschappelijk onderzocht en doorgerekend gat zomaar dichtnaait, ben je flink het noorden kwijt.  Lockheed (116.000 werknemers) verloor de titanenstrijd om het snelste schaatspak van Bert van der Tuuk van Sportconfex in Assen (10 werknemers in Nederland en een naaiatelier in Polen). Je moet niet verbaasd opkijken als Shani Davis zaterdag in een maillot en een wollen trui en met zo'n gebreid Ard Schenk-mutsje op meedoet aan de 1.500 meter.
Column Bert Wagendorp in de Volkskrant van 14 feb

20140215
Het klikt, er is balans in het team. Ik krijg er energie van. Als mensen mij meer ontspannen vinden, dan ben ik de spiegel van het team. 
Gerard Kempers over zijn TVM-schaatsploeg - Volkskrant van 8 feb

20140210
Laatst zag ik 2 sterren boven een filmrecensie staan: 'Het plot is nogal voorspelbaar.' Eerst dacht ik 2 sterren: logisch. Maar later bedacht ik dat het gegeven 'voorspelbaar' is immers niet per definitie iets negatiefs. Ik heb nog nooit iemand horen klagen over de ondraaglijke voorspelbaarheid van Albert Heijn: de boterhamzakjes liggen waar ze gisteren, eergisteren en vorige maand ook al lagen. Bij wel meer zaken is een zekere mate van voorspelbaarheid prettig. Treintijden. De tijd die zit tussen het aansteken en afgaan van een vuurpijl. Wat voor films geldt, geldt voor het echte leven. Niets zo voorspelbaar als het verloop daarvan. Je wordt geboren en daartussen in gebeurt van alles en uiteindelijk ga je dood. Toch doen we of het anders is: 'niets is zo onvoorspelbaar als het leven'. Net als het leven, weet goede kunst zijn voorspelbaarheid te verhullen en een goed leven bestaat uit een reeks afleidingen die dat leven uniek doen lijken.
Column Hanna Bervoets - Volkskrant Magazine 8 feb

20140209
Een bakje yoghurt eet ik niet meer met een soeplepel, maar met een theelepeltje. Zo neem je meer hapjes. .. Na het schaatsseizoen gaat Bob weer skiën. Verdiend ontspannen zult u denken. Mooi niet. Bob gaat tourskiën. Da's zonder liften, die berg lóóp je op. Door de sneeuw. Op ski's. De Olympische Spelen: mensen gaan er maar rare dingen van doen.
Dinsdag schaatst Bob de Jong (37) voor de 5e keer zijn 10 km - Volkskrant Magazine 8 feb

20140209
Gebruik je lichaam waarvoor het gemaakt is.
Ard Schenk over gezonde levensbalans - Het fitte brein op 8 febr in Dronten  


20140209
Veel mensen met Alzheimer lijden aan onrust en een verstoord dag- en nachtritme. Onderzoek heeft geleerd dat meer licht in de leefomgeving hiertegen helpt. Licht stimuleert de biologische klok en verbetert daarmee een gezond slaap/waakritme, het vermindert de onrust en verbetert de stemming. Daarnaast verbetert het ook het geheugen en de andere verstandelijke vermogens. ... Als je klok niet goed werkt heb je continue een jetlag-gevoel.
Prof. Dr. Swaab - Het fitte brein op 8 febr in Dronten

20140209
Ik had vergeten hoe het was
en dat de lente niet stil bloeien,
zacht dromen is, maar hevig groeien,
schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder te bezinnen.
Uit: Voorjaar van M. Vasalis - overlijdensadvertentie 3 feb

20140209
Ik heb het leven lief gehad
zo omarm ik ook de eeuwigheid
wie mij lief heeft, heeft ook het leven lief
heb verdriet, maar vindt het plezier weer terug
alleen om mij, en daarmee jezelf, dat plezier te doen
Overlijdensadvertentie 3 feb

20140209
Veel regelmatige drinkers zeggen dat ze er goed tegen kunnen. Dat heet alcoholtolerantie. Mannen hebben een voorsprong op vrouwen - vanwege hun grotere leveren. De metabole capaciteit is de maximale hoeveelheid alcohol die de lever per uur kan afbreken. Bij mannen ligt die tussen 10 en 14 gram per uur en bij vrouwen tussen 8 en 12 gram. Bij regelmatige drinkers kan die capaciteit iets toenemen, wat te maken heeft met een van de enzymsystemen (lever maakt extra enzymen aan van dat type) die de lever gebruikt bij het afbreken van alcohol. Alcohol is een giftige stof en dat heeft zijn uitwerking: je lever moet keihard werken en krijgt telkens een optater. Na jaren van stevig drinken is de lever van sommigen zo uitgewoond dat er zoveel levercellen kapot zijn dat men dronken kan zijn van één biertje.  
Volkskrant 3 feb

20140209
Onduidelijkheid troef. Hangt het schilderij Suprematisme. Zelfportret in twee dimensies (1915) van Malevitsj nu goed of op zijn kop? In de catalogus van het Stedelijk Museum zit het zwarte vierkant beneden, maar op zaal hangt het andersom. Malevitsj heeft indertijd zelf het schilderij op twee verschillende manieren opgehangen. Volgens Rutten zit het hem in het feit of je het zwarte vlak ziet als een fundament of als een geometrisch hemellichaam. Maar het suprematisme van Malevitsj gaat feitelijk aan de zwaartekracht voorbij. Dan zijn onder en boven relatieve begrippen.
Gesprek met Rutten de conservator van het Stedelijk Museum - Volkskrant 1 feb

20140209
Het leesteken dat het helemaal gaat maken. De prachtige puntkomma komt sterk terug in 2014, zo valt te lezen in de krant van Wakker Nederland. Aanvankelijk nog het enfant terrible onder de leestekens, werd de puntkomma na de crisis al snel salonfähig, om heden ten dage uit te groeien tot de avant-garde in leestekenland. Hoe is de terugkeer van oude glorie uit te leggen bij het onderschatte leesteken? De puntkomma verenigt het beste van twee werelden (win-winsituatie) - minder definitief dan de punt doch gewichtiger dan de komma.
De Speld - jouw vaste prik voor betrouwbaar nieuws - Volkskrant 3 feb

20140209
Krijg je zakgeld?
Ja 1 euro, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik wil meer, 2 euro. Met 2 euro per week kun je veel sneller sparen dan met 1 euro per week.
Wat is je dierbaarste bezit?
Mijn geld. Met geld kun je allemaal dingen kopen. Je geld is eigenlijk alles.
Ben je gelukkig?
Ja, omdat school bestaat. Anders zou ik me elke dag vervelen
Wat vind je het leukste aan jezelf?
Dat ik heel slim ben.
Portret van een kind in zijn slaapkamer - Ties (11) - Volkskrant 4 feb

20140209
Retourtje stratosfeer per ballon
Ruimtetoerisme wordt binnenkort realiteit. Virgin en het Nederlandse bedrijf SXC bieden vanaf volgend jaar al korte vluchten aan tot de grens van de ruimte, in raketachtige ruimtevliegtuigen, incl. een paar minuten gewichtloosheid. Maar dan ben wel € 150.000 resp. € 75.000 kwijt. Een Amerikaans bedrijf biedt vanaf eind 2016 een alternatief: niet in een krap ruimtevliegtuig, maar in een luxueuze ballongondel. De 8 persoons WorldView-gondel heeft lekkere stoelen, grote ramen en een fantastisch uitzicht. Met de gondel maak je een vlucht van enkele uren hoog in de stratosfeer, zo'n 30 km boven het aardoppervlak. Hoog genoeg om de aarde echt 'van buitenaf' te zien.
Volkskrant van 4 febr

20140202
Op de langebaan en de marathon zien we meestal een ronding van 21. Dat betekent dat, als je de lijn van het ijzer zou doortrekken naar een cirkel, de straal daarvan 21 meter zou zijn. Een ronding is belangrijk zodat je met de schaats kunt sturen. Bij de shorttrackers is de ronding vaak veel kleiner: meestal 9 m. Sven Kramer rijdt op een ronding van 23 m en Mark Tuitert op 24 m.
Fijnslijper achter het succes -  Volkskrant Sotsji-bijlage van 1 feb

20140202
Sven Kramer vertrouwt volledig op Ronald van den Ing (33). 'Van alle Nederlandse schaatsers is Kramer de gevoeligste. Als ik de ronding van het ijzer bij hem met 1/1000ste mm verander, voelt hij dat direct.' Van den Ing heeft een gevoelig meetinstrument ontwikkeld en kan de schaatsijzers stellen met een nauwkeurigheid van 1/1000ste mm. Daardoor is elk mankementje zichtbaar geworden. Perfectie is de norm. Schaatsen is een kwestie van timing. Er is een kort moment in elke afzet die de meeste snelheid oplevert. Het is alsof het ijs dan meer energie teruggeeft dan er is ingestopt. De meeste recreatieve schaatsers ervaren dat mysterieuze moment zelden of nooit. Topschaatsers zijn er steeds naar op zoek. Kramer is vorig seizoen overgestapt op andere schoenen. Hij heeft 50 paar handgemaakte schoenen, waarvan hij er 48 nooit gebruikt. Hij kan zijn timing op de meeste modellen niet vinden. Die schoenen zijn bij hem echt een drama. Een schoen kun je immers niet stellen. Hij zit lekker of niet. Als Kramer weer goud wint, zal Van den Ing dat niet als zijn verdienste beschouwen. Hij kan een race verpesten, maar succes is lastiger te claimen.  
Fijnslijper achter het succes -  Volkskrant Sotsji-bijlage van 1 feb

20140217
Vorige week schreef Peter Buwalda in zijn column over vliegangst en hij vertelde moeite te hebben met enthousiastelingen die die volhouden dat vliegen 'statistisch gezien' de veiligste manier van verplaatsing is. Is die lulkoek ooit fatsoenlijk doorgerekend vroeg je je af. Reken maar mee. Ik ga uit van alleen passagiersvliegtuigen met meer dan 14 inzittenden. Laten we uitgaan van het slechtste jaar uit de afgelopen 10 jaar 2005, met ruim 1.000 doden. Alle passagiers samen vlogen in dat jaar pakweg 4.000 mld km. Dat betekent dat je statistisch gezien grofweg 4 mld km kunt vliegen voor je een dodelijk ongeluk verwacht. Dat is genoeg om je hele leven elke dag 3 rondjes om de aarde te vliegen.  
De Wiskundemeisjes leggen het nog één keer uit - Volkskrant 15 feb

20140217
Shorttrackers zetten de schaatsijzers scheef onder hun schoenen, en buigen het staal met de krappe bochten mee, om te voorkomen dat ze bij hoge snelheden (45 tot 50 km) tegen de veiligheidskussens worden gekwakt. Ze dragen een 'snijvast' schaatspak. Ze gaan extreem schuin door de bocht en met hun linkerhand zoeken ze vaak steun op het ijs. Ze dragen handschoenen met vingerdopjes van carbon, zodat de hand de schaatser niet afremt. Shorttrack is een positiespel. Het draait om tactiek en behendigheid. Shorttrackers zitten elkaar dichter op de huid dan slapende geliefden. Ze lijken in elkaar gevouwen. Het is lepeltje-lepeltje-schaatsen.
Wat is shorttracken in Volkskrant Sotsji-bijlage van 1 feb

20140201
De strijd om olympische medailles is in essentie geen fysieke of technische slag. Het hoofd, dat telt. Wie durft? Wie voelt zich vrij, ondanks de druk? Wie doorbreekt zijn limieten? Wie eigent zich, kortom, de wereld toe? Hij wil de grenzen van schaatsers oprekken, hun horizon verleggen, ze het liefst laten geloven dat die niet bestaat. 'Ik probeer ze steeds in een wereld  te duwen waarin ze niet gewend zijn te opereren. Mijn theorie is: laten we de atleet comfortabel maken met het oncomfortabele. Laten we hem leren improviseren. Ze moeten zichzelf overwinnen, omgaan met onverwachte dingen. Het gaat er in Sotsji erom wie het dichtst bij zichzelf blijft. Dat zijn er niet veel. Zelfs de grootste sporters voelen de spanning komen. Dat is prima, tot een bepaald niveau. Maar het is dodelijk als het dat overstijgt. Je kunt eenmaal niet excelleren zonder fouten te maken.' Zijn motto weerspiegelt die denkwijze: 'If you're in control, you're not going fast enough.'
Interview bondscoach shorttrack Jeroen Otter (49) in de Volkskrant van 1 feb

Geen opmerkingen:

Een reactie posten