maandag 31 maart 2014

Treffend Sprekend - maart 2014

20140328
Volgens Seneca (1e eeuw na Christus) was het in Rome onmogelijk vast te stellen hoe laat het precies was: 'Het is eenvoudiger om onder de filosofen overeenstemming te verkrijgen dan onder de klokken.' Hoewel we inmiddels wel de exacte tijd kennen, bezitten we nog altijd een bepaalde vaagheid in de tijdsterminologie, en dat voert mij in dolheid. Het handwoordenboek van Nederlandse synoniemen (1908) geeft bij woorden als onverwijld, terstond, aanstonds, dadelijk, eerlang, ras, weldra, welhaast en binnenkort de volgende omschrijving: 'Al deze woorden geven te kennen dat eene of andere gebeurtenis van een gegeven tijdpunt óf door nagenoeg geen, óf slechts door een betrekkelijk kort tijdsverloop gescheiden is.' Er wordt mij voortdurend van alles 'binnenkort' beloofd, waar ik soms weken op zit te wachten. Van Dale over 'binnenkort': spoedig na nu. En wat staat er bij 'spoedig'? Binnen korte tijd. Betekenis 'op staande voet': tussen nu en 5 minuten geleden.
De recensiekoning - Volkskrant 28 maart

20140327
Life is like a piano, the white keys
represent happiness and the
black show sadness.
But as you go through life's journey,
remember that the black keys
also create music.
Pinterest

20140327
Hoopgevend nieuws over Digitalis, de Steve Jobsschool in Almere: ook in de pauze zijn de leerlingen van de school in de weer met hun iPad, zoals het fotobijschrift nog eens benadrukt (Ten eerste, 26 maart). Dat is toch een heel stuk beter dan dat ze in dat kwartiertje als jonge honden achter elkaar aanrennen, touwtjespringen, voetballen en, god weet, zelfs gewoon met elkaar praten.
Hugo Pinksterboer, Zaandam - Opinie & Debat in de Volkskrant van 27 maart

20140327
Buitenspelen zou een vak moeten zijn op school
Billboard van Johan Cruijff bij Hoogeveen

20140324
De vier zwaar gepantserde limousines van president Obama zijn vanmorgen met een vrachtvliegtuig op Schiphol aangekomen. De presentiële auto's zijn extreem veilig en worden daarom 'The Beast' genoemd. Het wordt altijd geheim gehouden in welke van de vier Obama wordt vervoerd. De auto is gemaakt door een speciaal opgerichte onderzoeksafdeling van GM. De pantserlaag is 20 cm dik. In verband met een mogelijke chemische aanval is de auto lucht- en geluidsdicht. Maar mocht Obama prijsstellen op straatgeluiden, kan hij de speakers met buitengeluid inschakelen. De deuren zijn zo zwaar als die van een Boeing 757. In de deuren zitten zakjes met bloed met Obama's bloedgroep.
Volkskrant en NOS van 22 maart n.a.v. het bezoek van Obama aan de Nucleaire top in Den Haag

20140324
Aan  het eind van de avond ziet het er naar uit dat een aantal ideeën, als ware het kalkoenen, de kerst niet gaan halen.
herkomst onbekend

20140324
Being happy
doesn't mean that
everything is
perfect. It means
that you've decided
to look beyond
the imperfections
Pinterest

20140324
Es gibt keine fremden
nur Freunde, die du noch nicht getroffen hast
Dilai Lama; gezien op 8 maart in Lioba-klooster in Egmond

20140324
De nacht is onzichtbaar
onzichtbaar zijn de dingen
die ik kwijt ben
die ik nooit meer vind
maar
met mijn ogen dicht
zie ik alles
wat mijn hoofd verzint
Gedicht van Hans & Monique Hagen; gezien op 14 maart in de bibliotheek in Den Haag

20140324
There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply bij spending his money somewhere else.
Herkomst onbekend

20140324
Vriendelijkheid is de taal die de doven kunnen horen en de blinden kunnen zien
Gezien op dinsdag 18 maart in Verpleeghuis Weidesteyn Hoogeveen

20140323
Een stad kun je op twee manieren lezen: als een verzameling gebouwde objecten of als een aaneenschakeling van straten en pleinen, gevormd door de omringende bouwwerken. De zienswijze is natuurlijk bepalend voor de stedenbouw. Wat is het nut van bruggen? Het antwoord lijkt simpel: ze brengen ons naar de overkant. Maar in het licht van de tweede zienswijze kan een brug ook een plek zijn om te onthaasten. Een uitnodiging om te pauzeren met uitzicht op het water of een praatje te maken met andere passanten. Op steeds meer plaatsen kom je dit soort paradoxale overspanningen tegen: bruggen om op te talmen. Naast de praktische verbinding draait het dan om de ervaring van de plek.
Een brug om lief te hebben - Volkskrant Sir Edmund 22 maart

20140323
Van elke bezoeker wordt een verleidingsprofiel gemaakt. Sommige mensen blijken bestsellerstypes, andere ik-heb-hem-zelf-ooktypes. Of er-is-nog-maar-ééntypes. Een volgende keer dat u de website bezoekt, weet het systeem wat voor type u bent en zal het algoritme eerder ervaringen gebruiken om u tot aankoop te verleiden. Misschien denkt u dat u heus niet in de trucjes van een algoritme zult trappen. Helaas: u valt net zo hard voor de charmes van een computer als voor die van een mens. Dat een computer selecties voor ons maakt, realiseren we ons wel. Maar dat hij zich ook aanpast aan onze voorkeuren en zelfs aan onze persoonlijkheid, net als een verkoper, realiseert bijna niemand zich.
De digitale verkoper wordt steeds gekwiekster en hij weet steeds meer van u - Volkskrant 22 maart

200140323
Wat Matisse zo fascinerend maakt voor mij als fotograaf, is zijn relaxte omgang met details. Details zijn een probleem voor een fotograaf. Een camera focust. En die focus brengt een enorme hoeveelheid details naar voren. Dat is niet te voorkomen. Matisse laat details weg. Dat kan jij omdat hij schilder is, maar ook omdat hij een enorm compositorisch talent heeft. Zoals hij de werkelijkheid simplificeert en zijn figuratie rangschikt is fascinerend. Het is een ode aan de subjectieve manier waarop wij naar dingen kijken. 
Fotograaf Jeff Wall over het schilderij "La Lecon de piano 1916" van Matisse - Volkskrant Sir Edmund 22 mrt

20140323
Ik houd ervan dat ik in een wereld terechtkom waarin ik alles bekijk door de ogen van de schrijver. Als ik zo'n boek uit heb, is het of er een nieuwe substantie in mijn bloedbaan is gekomen. Een soort hormonale status. Ik weet niet precies wanneer dat hromoon naar de oppervlakte komt, niet meteen, maar het zit in me en het heeft invloed op me, op een of andere wijze.
Fotograaf Jeff Wall over literatuur - Volkskrant Sir Edmund 22 mrt

20140320
Ga stemmen
Als we de wereld moeten verbeteren, dan weten we het wel. Dan gaan we kruispunten platleggen, stenen door ruiten gooien, de boel bezetten, de hemel bestormen, het volk verheffen in plaats van verlakken, de moraliteit terugbrengen. Maar als het stof is gaan liggen, blijkt dat er ook gewoon vergaderd moet worden. Met een jassie an, zoals 's lands grootste filosoof dat ooit omschreef. In zo'n zaaltje, met een agenda, spreektijd, punten van orde en een hamerende voorzitter. Het valt niet mee, die vergaderzaaltjes. Doorgronden waar het over gaat, dossiers doorploegen, de gevolgen overzien voor de achtergestelden, de bovengestelden en de man in de straat. Het is onzekere arbeid: ingehuurd voor zolang het de grillige massa behaagt. De diepzinnige filosofietjes van weleer blijken niet bestand tegen polderpartners en coalitiegenoten. Dus moet je op gezette tijden beloften inslikken, woorden opeten, een offertje brengen, een rode lijn uitvegen. Wat een baan. Wat een zegen dat er anderen zijn die vrijwillig en blijmoedig een jassie aantrekken. Omdat uiteindelijk iémand ondertussen de boel moet regelen. Iémand moet een knoop doorhakken over .... Daarom ga ik morgen stemmen.
Column Sheila Sitalsing - Volkskrant 19 maart

20140316
Controle over de toekomst
Ik ben er bang voor dat Minority Report steeds dichterbij komt -  die film waarin mensen worden veroordeeld niet om wat ze gedaan hebben, maar wat ze volgens de voorspellingen gaan doen. Je kunt je afvragen waarom Facebook zo veel over heeft voor WhatsApp? Sociale contacten zijn eerlijke signalen, dat is informatie die veel waard is, om te gebruiken voor voorspellingen. Kijk naar de NSA: het maakt hun nauwelijks uit wie wie is. Maar puur door het patroon van de contacten zien ze dat iemand belangrijk is. Er is een algemene tendens naar voorspelbaarheid, naar het reduceren van risico's. Daar gaan big data enorm bij helpen. Maar het gebruik van big data kan ook heilzaam worden toegepast, om er als samenleving van te leren. De problemen ontstaan als we data linken aan een individu en ze gebruiken om een causaal verband te leggen met wat dat individu doet of gaat doen. Dan overschrijden we een grens. We moeten een correlatie niet verwarren met causaliteit.  
Big data - Digitale gegevens als toekomstvoorspeller - Volkskrant 15 maart

20140316
Ongeveer 3% van de bevolking ontbreekt het aan muzikaal gehoor. Die aandoening heet amusie. Er zijn verschillende vormen. Het kan onder meer gaan melodiedoofheid, toondoofheid of ritmedoofheid. Het kan aangeboren zijn of het gevolg zijn van een ongeluk waarbij de hersens beschadigd raken. 
Over muzikaliteit - Volkskrant 15 maart

20140316
Muziek wordt wel omschreven als georganiseerd geluid. ... Bij het horen van uw lievelingsmuziek wordt uw hersenstam geactiveerd. Uw limbisch systeem maakt chemische boodschappers aan die u prettig of weemoedig stemmen en rustig en ongedurig maken. Het hartritme past zich aan de muziek aan, evenals de adem, de bloeddruk en de elektrische geleidbaarheid van de huid. En dat kan allemaal waarneembaar worden als koude rillingen, een brok in de keel, herinneringen die boven komen drijven. Soms weet een muziek u te raken, zonder dat u weet hoe en waarom. 
Over muzikaliteit - Volkskrant 15 maart

20140316
In een recent Canadees onderzoek naar het effect van muziekles op de cognitieve vaardigheden van 6-jarige kinderen, blijkt dat deze kinderen na een jaar beter scoren op onder meer IQ, taal, begrip en concentratie dan een vergelijkbare groep die  geen muziekles kregen, maar toneelles of geen enkele extra les.   
Over muzikaliteit - Volkskrant 15 maart

20140316
Wist u dat Franse baby's anders huilen dan Duitse? Het kreetje van kleine Fransozen gaat aan het einde omhoog, terwijl het bij Duitse baby's juist met een neergaande melodie huilen. Niet toevallig. Ze imiteren de stembuigingen die in hun omgeving gebruikelijk zijn en waarmee ze al in de baarmoeder vertrouwd zijn geraakt. Het is één van de aanwijzingen dat dat muzikaliteit is aangeboren. En dat zadelt de wetenschap op met een raadsel omdat muziek geen evolutionaire noodzaak heeft, in tegenstelling tot andere plezierige zaken in het leven als eten en seks. Zonder muziek raakt de menselijke soort immers niet in gevaar. 
Over muzikaliteit - Volkskrant 15 maart

20140316
Ontdoel
In denk dat doelgerichtheid te veel wordt gewaardeerd in onze samenleving. De balans is doorgeslagen. Als we innovatie willen dan moet je juist ruimte bieden aan cognitieve flexibiliteit. Creativiteit vraagt om afleiding, om dromen, om buiten de gebaande paden te denken, creativiteit is niet doelgericht.
Interview met psychiater Roshan Cools - Volkskrant 15 maart

20140316
Op 18 april stop Microsoft met het dichten van de beveiligingslekken van de 13 jaar oude computermotor van Microsoft: XP. Hackers die na deze datum een lek in XP vinden, krijgen mogelijk vrije toegang tot computers die erop draaien. Bijv. bijna alle geldautomaten draaien op een al dan niet aangepaste versie van XP. Veel zgn. scadasystemen die energiecentrales regelen en sluizen bedienen, worden aangestuurd met XP-computers. Als hackers zich toegang tot deze systemen weten te verschaffen, dreigt ontregeling van het dagelijks leven. Als gaten straks worden misbruikt, is er niemand meer om ze te dichten. Het is alsof iemand een deur in je huis openzet die door niemand meer gesloten kan worden. En de politie is gestopt met patrouilleren.
Scadasystemen regelen gecompliceerde bedrijfsprocessen en moeten 24 uur per dag operationeel zijn en mogen nooit vastlopen.  Daarom draaien ze vaak op oudere computersystemen waarvan de techniek bewezen is. Vele stammen uit de jaren tachtig en negentig, tijden dat er nog geen internet was.  
De nieuwe millenniumbug - Volkskrant 15 maart

20140316
Het gebruik van big data biedt kansen voor de kwaliteit van leven
Big data kunnen wellicht het best worden gezien als een enorme database met historische gegevens. De data-analist zoekt daarin naar correlatie tussen fenomenen, personen en gebeurtenissen. Door duizenden variabelen uit miljoenen patiëntendossiers te analyseren en te combineren met duizenden andere factoren als eetgewoonten, leefstijl, de luchtkwaliteit en genetische eigenaardigheden kunnen grote verbanden worden ontdekt. Met behulp van voorspellende wiskundige modellen kan veel preciezer vastgesteld worden wie verhoogde kans heeft op een bepaalde aandoening.
Artikel in de Volkskrant van 14 maart over big data in de zorg

20140316
Een vlieger kan alleen zo hoog zweven als er beneden iemand staat die het touwtje vasthoudt en op de juiste manier meebeweegt.
Interview met Tijl Beckand - Volkskrant van 15 maart

20140316
Volgens het Oude Testament verstonden we elkaar allemaal, totdat we de toren van Babel begonnen te bouwen. God straft e de mensen door de taal te verwarren en over de hele wereld uit te smeren. Klassieke muziek is zijn genade. Of het nou gaat om Bach, Mozart, Beethoven, Mahler - die grote mannen zijn voor mijn gevoel aangeraakt door God. Bij klassieke muziek horen we de wereld weer even zoals die vóór  de toren van Babel was. In pure harmonie.
Vivaldi is wakker worden, de luiken openen, en het licht valt binnen in verstofte banen. Echt muziek om mee te beginnen: kom op we gaan wat doen. 
Interview met Tijl Beckand - Volkskrant van 15 maart

20140312
We gaan antibiotica overbodig maken
Tot nu toe worden bacteriologische infecties hoofdzakelijk bestreden met antibiotica, maar steeds meer bacteriën worden restistent. Gladskin werkt anders. Het werkt met fagen, oftewel bacteriën-eters. De faag is een virus dat bestaat uit een bolletje met dna, met daaraan een tentakeltje. Met die tentakel boort de faag een gaatje in de bacterie en propt hij zijn dna naar binnen. Binnen de bacterie vermenigvuldigt de faag zich en laat hij vervolgens de bacterie een enzym produceren dat zijn eigen celwand oplost. Einde bacterie. Maar de producten van Micreos bevatten niet de fagen zelf, maar het enzym dat zij aanmaken. Over niet al te lange tijd denkt het bedrijf een middel tegen MRSA te lanceren.
Economie - De onderneming - Volkskrant van 10 maart

20140312
Poetin schaakt, terwijl de EU knikkert. Terwijl het Westen de knikkers in de pot rolde, zette hij zijn pionnen vooruit.
Column van Peter de Waard - Volkskrant 5 maart 

20140312
Ik heb geen vreemdere kerel ontmoet, dan Hugo Brandt Corstius. Hij was natuurlijk gek, maar hij had ook een touch of genius. In 3 minuten kon hij een stukje schrijven dat messcherp was, maar ook in 3 minuten een volkomen idioot stukje. Lang geleden heb ik, samen met hem, Noam Chomsky geïnterviewd. Tijdens het interview heeft Hugo geen woord gezegd, hoewel hij van het onderwerp veel meer wist dan ik. Na het interview zei Hugo: 'Al die vragen. Ik houd meer van antwoorden.'
Column Max Pam n.a.v. de dood van Hugo Brandt Corstius - Volkskrant 5 maart

20140312
Krabbé leerde van Mary Dresselhuys, grande dame van het Nederlandse toneel. Ze liet hem zien 'hoeveel notenbalken er onder één woord kunnen zitten.' Arthur Japin benadrukt de kwaliteit van Krabbé in Vaslav: hij speelt als acteur ook de dingen die niet geschreven zijn.
Dinsdagprofiel Jeroen Krabbé n.a.v. toneelbewerking van Vaslav - Volkskrant 11 maart 

20140312
Wat is het geheim van een goed huwelijk?
Man en vrouw hebben hun eigen kwaliteiten. Er is maar één kapitein op het schip, daarin ben ik heel traditioneel. Dat moet toch helaas de man zijn.
Kan de kapitein geen vrouw zijn?
Alleen onder leiding van de man.
Babette kreeg huishoudorders van u, toen ze bij u kwam wonen.
Bij de marine heb je baksorders. Als je met iemand gaat samenwonen, kun je elke dag alles gaan herhalen, maar je kunt ook één keer baksorders ophangen in de keuken.
Waarom kon u niet stofzuigen?
Er zijn officieren en manschappen. Manschappen doen de uitvoering, officieren kijken of dat goed gaat. Dat is nu eenmaal zo, daar kan ik niks aan veranderen. Ik schreef en deelde de orders uit. Dat is bij al mijn vrouwen zo geweest.
Is schrijven mannenwerk?
Ja, mannen zien helderder. Vrouwen worden teveel geleid door emotie. Een vrouw zit bijv. te keutelen over een lieveheersbeestje, waar een man gewoon recht op zijn doel afloopt.
Interview met Jan Cremer n.a.v. 50-jarig jubileum Ik Jan Cremer - Volkskrant Magazine 1 maart

20140307
U denkt op dit moment aan iets anders. U leest nu deze column, maar ondertussen denkt u ook aan andere dingen. Zo werkt ons brein nu eenmaal: gedachten overlappen, versmelten, botsen of blokkeren elkaar. Denk ik aan mijn eigen hoofd, dan zie ik mijn gedachten voor me als een slagroomtaart. Zo eentje die uit verschillende laagjes bestaat. De bovenste laag - de slagroom, het stukje kiwi - staat voor de gedachten aan dingen die dagelijks op me af komen, directe prikkels. Ze vormen de oppervlakte van mijn gedachtentaart. De 2e laag - de wat natte plakjes cake - staat voor vragen en overpeinzingen over nabije toekomst en recent verleden: bijv. zodra het gaat regenen, moet de was worden binnengehaald. De 3e laag is een dun laagje jam. Die tussenlaag staat voor: korstjes en kwaaltjes. Die zijn er altijd, maar het denken erover gebeurt slechts met mate, zoals je zelden de jam proeft bij het eten van taarten. En daaronder zit de basis. Een dikke homp cake, ook wel: mijn herinneringen, brede overpeinzingen en diepe comtemplatie over de verre toekomst en een nog verder verleden. Denken is zoiets als een hap uit de taart nemen. Meestal bevat één zo'n hap meerdere lagen, maar soms blijf ik steken in de bovenste laag. Op andere momenten - meestal 's nachts wanneer ik niet kan slapen - blijf ik hangen in de onderste laag.
Column Hanna Bervoets - Volkskrant Magazine van 1 maart 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten